Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Nettijulkisuus ja lainsäädäntö koulutuspäivä

Alkuun

Kielenhuoltoa kuntatekstien kirjoittajille

Alkuun

Kuntatalouden vuosikello johtoryhmäläisille

Eri palvelualueita edustavat johtoryhmäläiset käyttävät työssään kuntatalouden perusinstrumentteja. Aika ajoin on koko...
Alkuun

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti

Alkuun

Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii päivittäin paitsi varhaiskasvatuslain ja -asetusten mukaisissa tehtävissä, niin myös...
Alkuun

Uusi tiedonhallintalaki: näin laadit tiedonhallintamallin...

Alkuun

Opettajien erilaiset vapaat ja poissaolot...

Opettajien virka- ja työvapaisiin sekä niiden myöntämiseen noudatetaan pääosin samoja periaatteita kuin...
Alkuun

Rakennuspalveluiden käännetty ALV kunnissa ja...

Rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden koulutuksessa käydään läpi lainsäädännön keskeiset asiat nimenomaan kuntien ja...
Alkuun

LOPS 2021, lukion arviointikulttuuri osana...

"Arviointikulttuurin näkyväksi tekeminen ja kehittäminen edellyttävät, että lukiossa on kirjattu yhtenäisiä arviointiin...
Alkuun

Kaavan vanhentumistilanteet

Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten kaava vanhenee oikeudellisesta näkökulmasta ja mitä...
Alkuun

Saavutettavuusdirektiivi kunnille - miten varmistaa...

Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Koulutus on tarkoitettu kuntien sivistystoimen viranhaltijoille ja henkilöstölle, joiden työhön kuuluu päätösten...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen arjen johtamisen haasteet

”Ainoastaan perustehtävää pystyy johtamaan – persoonatasoa ei.” ”Maailma muuttuu – työtapojenkin on...
Alkuun

Hyvän valmistelun ABC

Alkuun

Mitä kannattaa huomioida koulurakennuksen suunnittelussa?

Valtakunnallinen (OPS 2016, VASU 2018 ja LOPS 2021) ja kunnan oma varhaiskasvatus-...
Alkuun

ONNISTUNUT HAASTATTELU JA HYVÄT MEDIASUHTEET...

Toimittajan haastateltavaksi pääseminen on kullanarvoinen tilaisuus, joka voi tehokkaasti tukea kunnan viestintä-...
Alkuun

Arkistoasioiden koulutuspäivä

Alkuun

Johtaja - kuinka olla etänä,...

Alkuun

LOPS 2021, arviointi

Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millä tavoin ja miten toteutettuna itse-...
Alkuun

Ymmärrettävä valmisteluteksti ja hyvä pöytäkirja...

Alkuun

Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot perusopetuksessa...

Koulutuksessa tarkastellaan esimerkkien kautta sitä, mitä kurinpitokeinoja opettajilla ja rehtoreilla on lain...
Alkuun

Tuoreita menetelmiä hyvin ja laillisesti...

Webinaarissa käsitellään kunnan rekrytointia sen alusta loppuun saakka. Webinaarissa käsitellään rinnakkain sekä...
Alkuun

Koulutuspalveluiden ALV - ammatilliset oppilaitokset...

Koulutuspalveluiden arvonlisäverotus on muuttunut viime vuosina. Verohallinnon viimeinen ohje on vuodelta 2019...
Alkuun

Kuntayhtiön hallituksen talouslukutaito

Alkuun

Julkisuuslaki sihteerille

Alkuun

Kuntalaki sihteerille

Alkuun

Kuntayhtiöiden nykytila ja tulevaisuus –...

Alkuun

Miten sosiaalihuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista sosiaalitoimessa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Hyvät etäkokoukset - lautakunnan jäsenenä

Kuntien lautakunnat ja valiokunnat tulevat kokoustamaan fyysisten kokousten lisäksi etänä. Kokoukset voivat...
Alkuun

Hyvät etäkokoukset - puheenjohtajan roolissa

Kuntien toimielimet tulevat kokoustamaan fyysisten kokousten lisäksi etänä. Kokoukset voivat olla hybridikokouksia...
Alkuun

Julkisuuslaki toimielimen sihteerille

Alkuun

Mikä muutoksenhakuohje mihinkin päätökseen?

Alkuun

Hyvät etäkokoukset - valtuuston eri...

Kuntien valtuustot tulevat kokoustamaan fyysisten kokousten lisäksi etänä. Kokoukset voivat olla hybridikokouksia...
Alkuun

Hyvät etäkokoukset - hallituksen eri...

Kuntien ja kaupunkien hallitukset järjestävät kokouksensa fyysisten kokousten lisäksi etänä. Kokoukset voivat...
Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.