Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Yläkoulun arvioinnin OPS-muutokset astuvat voimaan...

Koulutuksessa perehdytään arvioinnin uudistuksiin, uusiin kansallisiin linjauksiin ja opetussuunnitelman mukaiseen arviointiajatteluun. Miten...
Alkuun

Rehtori toiminnasta vastaavana johtajana

Tässä webinaarissa tarkastellaan rehtorin tehtävää toiminnasta vastaavana johtajana kolmen osa-alueen ja niihin...
Alkuun

Hallintopakkokeinot ympäristönsuojeluasioissa

Tässä koulutuksessa käsitellään erilaisten hallintopakkokeinojen käyttöä kunnassa ympäristönsuojelun näkökulmasta. Lisäksi käsitellään mm....
Alkuun

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Nuorisovaltuutetulla on luottamustehtävässään tukena koko nuorisovaltuustoryhmä ja ohjaaja. Mikäli kuntahallinto on melko...
Alkuun

Tiedonhallintamallin laatiminen kunnassa workshop webinaari

Alkuun

Tiedoksiantomenettelyt teknisellä sektorilla – mitä...

Kunnissa on totuttu kuntalain uudistusten myötä jo sähköiseen tiedoksiantoon, mutta voidaanko ilmoitustaulu...
Alkuun

Käytännön vinkit kunnan mediaviestintään -...

Miten saamme hyvää näkyvyyttä kunnalle tiedotusvälineissä? Mitä journalisti odottaa ja mihin mielellään...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen arjen johtamisen haasteet

”Ainoastaan perustehtävää pystyy johtamaan – persoonatasoa ei.” ”Maailma muuttuu – työtapojenkin on...
Alkuun

Mitä tulee ottaa huomioon kunnan...

Tämä koulutus toimii oikeudellisena tietopakettina siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä pystyvät...
Alkuun

Miten toimin uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan...

Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten uhkaaviin asiakastilanteisiin voidaan työpaikalla valmistautua ja...
Alkuun

Asiakirjojen julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Tämä koulutus käy läpi tietosuojan roolia opetustoimessa ja ohjeistaa henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn...
Alkuun

Otto-oikeuden käyttö kunnassa

Tässä koulutuksessa käsitellään otto-oikeuden käyttöä kunnan päätöksenteossa. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:...
Alkuun

Kaavoituksen ja maankäytön sopimukset –...

Tässä koulutuspäivässä käydään käytännönläheisesti läpi kumppanuuskaavoitukseen liittyvää sopimista sekä kaavoituksen käynnistämissopimuksiin ja...
Alkuun

Miten voin toimia häiritsevästi tai...

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia kouluissa vastaan tulevia uhkaavia tilanteita ja sitä, miten...
Alkuun

Palvelutarpeen arviointi sosiaalitoimessa

Tässä koulutuksessa käsitellään sitä, millaisissa tilanteissa palvelutarpeen arviointi on tehtävä ja mitä...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut - etäkoulutuspäivä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukoulutuspäivässä pääsemme syventymään asiakasmaksujen perusasioiden lisäksi paljon pohdituttaneisiin kysymyksiin. Osa asioista...
Alkuun

Rehtorin toimivallan rajat opettajien esihenkilönä

Suunnittelemme juuri syksyn koulutuksia! Tämän koulutuksen ohjelma tarkentuu lähiaikoina.
Alkuun

Miten sosiaalihuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista sosiaalitoimessa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Miten terveydenhuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista terveydenhuollossa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Uhkaavat ja vaaralliset asiakastilanteet sosiaali-...

Koulutuksessa käydään läpi sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuviin uhkaaviin asiakastilanteisiin voidaan...
Alkuun

Tietojen luovuttaminen asiakkaalle ja potilaalle...

Tässä koulutuksessa käydään läpi asiakkaan ja potilaan oikeutta omiin tietoihin. Koulutus jakaantuu...
Alkuun

Vammaispalvelulain soveltaminen

Koulutuksessa käydään läpi vammaispalvelulain soveltamista. Mikä on lakien etusijajärjestys ja mitkä asiat...
Alkuun

Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii päivittäin paitsi varhaiskasvatuslain ja -asetusten mukaisissa tehtävissä, niin myös...
Alkuun

Opettajien erilaiset vapaat ja poissaolot...

Opettajien virka- ja työvapaisiin sekä niiden myöntämiseen noudatetaan pääosin samoja periaatteita kuin...
Alkuun

Kaavan vanhentumistilanteet

Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten kaava vanhenee oikeudellisesta näkökulmasta ja mitä...
Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Koulutus on tarkoitettu kuntien sivistystoimen viranhaltijoille ja henkilöstölle, joiden työhön kuuluu päätösten...
Alkuun

Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot perusopetuksessa...

Koulutuksessa tarkastellaan esimerkkien kautta sitä, mitä kurinpitokeinoja opettajilla ja rehtoreilla on lain...
Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.