Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Onnea nuvalainen! Mitä nyt on...

Nuorisovaltuutetut edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Heidän tehtävänään on tuoda nuorten ääni...
Alkuun

Lukion uusi OPS: Miten lukio-opiskelija...

Lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa valmistellaan paikallisella tasolla. Arvioinnin monet tehtävät ja vaikutukset...
Alkuun

Uuden työntekijän perehdytys tietoturvaan

Kuntien toimintaan ja tiedonhallintaan kohdistuu useita tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita. Osa...
Alkuun

Tietosuoja organisaation sosiaalisen median päivittäjälle

Sosiaalinen on nykyään arkipäivää organisaation tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Somen käytössä on aina...
Alkuun

Upphandlingarnas ABC Vad borde alla...

Varje kommun får fritt ta beslut om vad kommunen behöver. Upphandlingsprocessen för...
Alkuun

Osaaminen keskiöön ja tuottavuus kasvuun

Kunnat työllistävät suuren joukon eri alojen ammattilaisia, joiden yhteistyö on kunnan toiminnan...
Alkuun

Tietosuoja opetustoimessa

Viime vuonna voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn. Molemmat näistä toivat...
Alkuun

Kuntaviestijävalmennus - viestijänä muun työn...

Tuntuuko sinusta siltä, että viestinnän kehittäminen jää muun työsi jalkoihin? Löydät siinä...
Alkuun

Yläkoulun arvioinnin uudet kansalliset linjaukset

Opetussuunnitelman perusteisiin on tullut arviointiin koskeviin linjauksiin muutoksia ja tarkennuksia. Kaikkia vuosiluokkia...
Alkuun

Miten toimin haastavissa ja uhkaavissa...

Turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi koskettavat jokaista kunnan toimialaa. Muuttuvat työympäristöt ja toimintatavat...
Alkuun

Motivaatiota arvioinnilla -yläkoulun OPS eläväksi

Opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin toteuttaminen edellyttää opettajalta runsaasti omaa henkilökohtaista suunnittelutyötä. Tämän henkilökohtaistamisen...
Alkuun

Sosiaalihuollon asiakasmaksut - ikääntyneiden palvelut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan sosiaalihuollon asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Koulutuksessa käydään läpi ikääntyneiden...
Alkuun

Tietoturvallinen työskentely kuntayhtymissä

Kuntayhtymien toimintaan ja tiedonhallintaan kohdistuu useita tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita. Osa...
Alkuun

Mitä tehdä, jos kohtaa kunnassa...

Kunnallishallinnossa törmätään ajoittain epäasialliseen ja suunnitelmalliseen vaikuttamiseen, jonka tavoitteena on heikentää viranomaisten...
Alkuun

Excelin käyttö kuntataloustehtävissä

Kurssilla käsitellään Excel–ohjelman taulukkolaskentatoimintoja, tutustutaan Excelin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin eri näkökulmista, seurannasta...
Alkuun

Kiinteistöjen ALV - aina riittää...

Koulutuksessa käsitellään kattavasti ja käytännönläheisesti kiinteistöjä koskevaa arvonlisäverotusta erityisesti kunnan näkökulmasta. Kiinteistöjen...
Alkuun

Tiukkapiposta strategistiksi – tuottavuutta kasvattava...

Hyvin suunniteltu henkilöstöstrategia tuottaa parhaimmillaan merkittäviä säästöjä. Mutta pelkästään taidokkaasti muotoillulla suunnitelmalla...
Alkuun

Kuntayhtymien esimiesten neuvottelutaidot

Ohjelma tarkentaa myöhemmin. Kouluttajana toimii Marita Lehikoinen (CBC, eMBA)on intohimoinen johdon ja...
Alkuun

Miten vastaan tietopyyntöön kuntayhtymässä?

Koulutuksessa käsitellään tietopyyntötilanteen etenemisen järjestyksessä konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista. Tietopyyntötilanteet vaihtelevat...
Alkuun

Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa

Tässä koulutuksessa käsitellään sitä, miten julkisia hankintoja koskeva muutoksenhaku etenee, kuka on...
Alkuun

Kuntayhtiöiden terävöitetty omistajaohjaus ja huolellinen...

Kuntayhtiöiden määrä, niihin sidottu varallisuus ja toisaalta velkamäärä on merkittävä ja niiden...
Alkuun

Suorahankinnan edellytykset oikeustapausten kautta

Hankintayksikkö voi valita menettelytavaksi suorahankinnan, jos hankintalaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällöin hankintayksikkö...
Alkuun

Uusi työaikalaki 1.1.2020 ja KVTES–...

Työaikalain muutos tuo mukanaan merkittävän joukon uudistuksia, jotka koskettavat myös kunnissa sovellettavia...
Alkuun

Tietosuojavastaavan vuosikello

Tietosuoja-asioiden hoidosta kunnassa vastaa nimetty tietosuojavastaava tai tietosuojatyöstä vastaava ryhmä. Tietosuojasääntöjen noudattamisen...
Alkuun

Enemmän irti Excelistä taloushallinnon tehtävissä

Saat taloushallinnon osaajana lisää tietoa aineistojen keräämiseen, käsittelyyn, yhdistelyyn, raportointiin ja visualisointiin....
Alkuun

En bra beredning - Beredningens...

På kursen går vi igenom beredningens grunder. Vi går igenom beredarens roll,...
Alkuun

Visualisoi kuntataloutta Excelillä

Koulutuksessa opit uusia tapoja Excel-kaavioiden visualisointiin. Kaavioiden lisäksi käsittelemme Sparkline-kaavioita, Pivot-kaavioita ja...
Alkuun

Hulevesien hallinta ja vahingonkorvausvastuu

Hulevesien hallinnassa ja hulevesijärjestelmien suunnittelussa on sovitettava yhteen useita näkökohtia. Eri puolilla...
Alkuun

Tarjouspyynnön laatiminen rakennusurakassa

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta päättää itse, mitä se on hankkimassa ja millä...
Alkuun

Erityisen tuen tarpeen arviointi sosiaalitoimessa

Erityistä tukea tarvitsevalla on esimerkiksi kognitiivinen tai psyykkisestä vammasta tai sairaudesta, vakavasta...
Alkuun

Miten laadin hyvän tiedonhallintamallin?

Tiedonhallintalailla on tarkoitus edistää viranomaisen tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä....
Alkuun

Muutoksenhaku kuntayhtymän päätöksiin

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kuntayhtymien näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua ja keskeisimpiä muutoksenhakuun liittyviä...
Alkuun

Vammaispalveluiden asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan vammaispalveluiden asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Koulutuksessa käydään läpi vammaispalveluiden...
Alkuun

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen käytännössä

Kunnat omistavat merkittävän määrän kiinteistöjä ja arvokasta irtaimistoa. Omaisuuteen kohdistuu monenlaisia vahinkoriskejä...
Alkuun

Miten voin toimia häiritsevästi tai...

Opettajat kohtaavat työssään yhä enemmän haastavia tilanteita ja jopa väkivallan uhkaa. Jokaiselle...
Alkuun

Hallitse Teams-palaverit

Microsoft Teams on hyvä ja näppärä ohjelma esimerkiksi kunnan sisäiseen viestintään. Ota...
Alkuun

Rekrytointi - Pitäisikö tehdä jotakin?

Paikka auki, ilmoitus laadittu, hakemukset vastaanotettu, haastateltavat valittu ja työhaastattelut sovittuna. Kuulostaako...
Alkuun

Työturvallisuus ja ergonomia kotihoidossa

Kotihoidon työtä tehdään usein yksin ja suurelta osin asiakkaiden määrittelemissä ympäristöissä. Kotihoidon...
Alkuun

Mitä kunta voi määrätä henkilöstön...

Onko kuntasi someohjeiden päivittäminen ajankohtaista? Mietitkö, mistä asioista niissä voi määrätä? Työntekijän...
Alkuun

Työturvallisuus ja ergonomia hoitotyössä

Hoitotyötä tehdään usein nopeasti vaihtuvissa ympäristöissä ja erilaisista terveyden ongelmista kärsivien henkilöiden...
Alkuun

Sähköinen arkistointi

Sähköisten toimintatapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat esimerkiksi hyvän tiedonhallintatavan vaatimukset, arkistolaitoksen SÄHKE...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen. Koulutuksessa käydään läpi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen...
Alkuun

Miten hyödyntää yhteishankintoja ja yhteishankintayksiköitä?

Yhteishankintoja tekeminen kannattaa hankinnoissa, joissa tuotteiden ja palveluiden ostomäärät ovat suuria. Tyypillisiä...
Alkuun

Palkanlaskennan tulorekisterikoulutus

Kansallinen tulorekisteri on käytössä. Käyttöönotossa havaittujen kehittämiskohteiden pohjalta tietojen siirtoon ja kirjauksiin...
Alkuun

Uhkaavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Terveys- ja sosiaalihuollossa kohdataan päivittäin haastavia tilanteita, joihin saattaa liittyä myös väkivallan...
Alkuun

Julkisuuslaki pöytäkirjanpitäjälle

Koulutuksessa käsitellään pöytäkirjan pitäjän ja pöytäkirjatiedon näkökulmasta julkisuuslain keskeisiä asioita. Pöytäkirjanpitäjän työssä...
Alkuun

Mikä muutoksenhakuohje mihinkin päätökseen?

Koulutuksessa käsitellään kunnan muutoksenhakua ja keskeisimpiä muutoksenhakuun liittyviä tilanteita. Koulutuksen alussa käsitellään...
Alkuun

Uusi työaikalaki 1.1.2020 ja TTES

Työaikalain muutos tuo mukanaan merkittävän joukon uudistuksia, jotka koskettavat myös kunnissa sovellettavia...
Alkuun

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi...

Turvallisunen työ ympäristö on kaikkien etu. Vastuu ympäristön turvallisuudesta on jokaisella työntekijällä...
Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Kuntalaissa on vaatimuksia siitä, mitä tietoja nettisivuilta on löydyttävä. Kuntalain säännösten lisäksi...
Alkuun

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen. Koulutuksessa käydään läpi terveydenhuollon asiakasmaksujen...
Alkuun

Tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaaminen

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti sitä, mitä tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaus tarkoittaa käytännössä kunnissa...
Alkuun

Epäasiallisen kohtelun torjunta

Epäasiallisen kohtelun torjunta Epäasiallinen kohtelu voi tarkoittaa mitä tahansa seksuaalisesta häirinnästä aina...
Alkuun

Beslutsorganets sekreterare

På kursen går vi igenom vad som hör till sekreterarens uppgifter och...
Alkuun

Näin laadit työsuojelun toimintaohjelman

Lain mukaan jokaisen työnantajan on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Tapoja laatia ja työsuojelun...
Alkuun

Mistä asioista tulee tehdä viranhaltijapäätös...

Opetustoimessa toimivat viranhaltijat tekee viranhaltijapäätöksiä sen perusteella, millaista päätösvalta heille on hallintosäännössä...
Alkuun

Miten vastaan tietopyyntöön?

Koulutuksessa käsitellään tietopyyntötilanteen etenemisen järjestyksessä konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista. Tietopyyntötilanteet vaihtelevat...
Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.