Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Susanna Ijäs: Hallintopakkokeinot rakennusvalvonnassa

Hallintopakko on keino velvoitetun pakottamiseksi tekemään tai olemaan tekemättä jotain sellaisissa tapauksissa,...
Alkuun

LOPS - lukion aineenopettaja oppimisen...

Alkuun

Julkisuuslaki pöytäkirjanpitäjälle

Alkuun

Sähköinen arkistointi kunnissa

Alkuun

Miten toimin uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan...

Turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi koskettavat jokaista kunnan toimialaa. Muuttuvat työympäristöt ja toimintatavat...
Alkuun

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen muutoksenhaku...

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä...
Alkuun

Mitä kannattaa huomioida koulurakennuksen suunnittelussa?

Koulurakennuksen suunnittelu on erityisen moniammatillista yhteistyötä, Valtakunnallinen (OPS 2016, VASU 2018 ja...
Alkuun

Valmistelijan perehdytyspaketti

Alkuun

Sähköiset kokoukset sihteerin roolissa

Alkuun

Palvelutarpeen arviointi sosiaalitoimessa

Sosiaalihuollon työntekijän saadessa tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, on hänen välittömästi arvioitava...
Alkuun

LOPS: Lukion ryhmänohjaaja lähiohjaajana

Alkuun

Tiedoksiantomenettelyt teknisellä sektorilla – mitä...

Kunnissa on totuttu kuntalain uudistusten myötä jo sähköiseen tiedoksiantoon, mutta voidaanko ilmoitustaulu...
Alkuun

Kuntayhtiön talousjohtaminen

Kuntatalous on haasteissa ja myös kuntayhtiöihin kohdistuu suuria odotuksia. Koronatilanne ei ole...
Alkuun

Tietojenvaihto monialaisessa yhteistyössä

Monialainen yhteistyö edellyttää usein myös salassa pidettävien asiakastietojen käsittelyä ja tietojen vaihtoa...
Alkuun

Ilmaiswebinaari: Riitelystä rakentavaan yhteiseloon -...

Alkuun

Muutoksenhaku valtuuston ja hallituksen päätöksiin

Alkuun

Oppimaan oppimisen taitojen ohjaus yläkoulussa

Opettaja ohjaa työssään monien taitojen oppimista. Jokaiselle opettajalle on muodostunut yhteisesti sovittujen...
Alkuun

Kirjaamotyön perehdytyspaketti

Alkuun

Miten otan huomioon uudistuneen lapsenhuoltolain...

Koulutuksessa käsitellään lapsenhuoltolain uudistunutta sisältöä. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten uudistuksen keskeinen tavoite...
Alkuun

Tiedonhallintaki: Tietojen elinkaaren hallinta ja...

Alkuun

Oppimaan oppimisen taitojen opetus lukiossa

Aineenopettaja ohjaa työssään monien taitojen oppimista. Oppimaan oppimisen taidot ovat helppoja tunnistaa,...
Alkuun

Huoltajuusriidat ja huoltoa koskevat ratkaisut...

Miten vanhempien väliset erimielisyydet tulee huomioida lastensuojelussa? Miten vanhempien toisistaan tekemät lastensuojeluilmoitukset...
Alkuun

Epäasiallisen kohtelun torjunta

Epäasiallinen kohtelu voi tarkoittaa mitä tahansa seksuaalisesta häirinnästä aina työporukan ulkopuolelle sulkemiseen...
Alkuun

Paikkatietojen julkisuus ja tietosuoja

Viranomaisten hallussa on paljon julkisin varoin hankittua tai niille toimitettua paikkatietoa. Paikkatietoja...
Alkuun

Asiakirjojen julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Tietosuoja merkitsee oppilaitoksissa sitä, että oppilaita koskevien henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti...
Alkuun

Koulutuspalveluiden ALV - ammatilliset oppilaitokset...

Koulutuspalveluiden arvonlisäverotus on muuttunut viime vuosina. Koulutuksessa käydään läpi koulutusten yleisiä arvonlisäperusteita...
Alkuun

Valmistelijan vastuu ja asian riittävä...

Alkuun

Yläkoulun päättöarvioinnin kriteerit - mitä...

Yläkoulun arviointi sai tuekseen päättöarvioinnin kriteerit. Ne tulevat voimaan 1.8.2021 ja antavat...
Alkuun

Nettijulkisuus ja lainsäädäntö koulutuspäivä

Alkuun

Hallintosäännön oikeusvaikutukset

Hallintosääntö on kuntien ja kuntayhtymien hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Lähtökohtana on,...
Alkuun

Etävastaanotot haastavat johtamisen – jääkö...

Alkuun

Kielenhuoltoa kuntatekstien kirjoittajille

Alkuun

Miten terveydenhuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista terveydenhuollossa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Miten voin toimia häiritsevästi tai...

Opettajat kohtaavat työssään yhä enemmän haastavia tilanteita ja jopa väkivallan uhkaa. Jokaiselle...
Alkuun

Ympäristöluvat asemakaavarakentamisessa

Tässä koulutuksessa käsitellään sitä, milloin asemakaavarakentamisessa tarvitaan ympäristölainsäädännön mukaisia lupia, mitkä ovat...
Alkuun

Mitä tulee ottaa huomioon kunnan...

Etätyön määrä kasvoi koronaviruspandemian myötä moninkertaiseksi, mutta kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä...
Alkuun

Wilman ja somen juridisia kysymyksiä...

Koulutuksen ohjelma julkaistaan lähiaikoina!
Alkuun

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti

Alkuun

Rakennusluvan tarve

Rakennusprojektien luvanvaraisuus voi olla monelle ammattilaisellekin harmaata aluetta. Milloin tarvitaan rakennus- tai...
Alkuun

Mistä oppilaita koskevista asioista tulee...

Koulutuksen ohjelma julkaistaan lähiaikoina!
Alkuun

Kaavoitus ja maankäytön sopimukset –...

Tässä koulutuspäivässä käydään käytännönläheisesti läpi kumppanuuskaavoitukseen liittyvää sopimista sekä kaavoituksen käynnistämissopimuksiin ja...
Alkuun

LOPS: Arviointityö ja -taidot uuden...

Tämän koulutuksen tavoitteena on tukea kevään 2021 aikana lukio-opetuksen kunta- ja koulukohtaista...
Alkuun

Salassapito ja tietojen luovuttaminen terveydenhuollossa

Tässä webinaarissa käydään läpi potilaan oikeutta omiin tietoihin.
Alkuun

Vammaispalvelulain soveltaminen

Tässä webinaarissa käydään läpi vammaispalvelulain soveltamista.
Alkuun

Uhkaavat ja vaaralliset asiakastilanteet sosiaali-...

Alkuun

Koulusihteerin koulutus

Alkuun

Kuntatietoutta nuvalaiselle – miten kunta...

Alkuun

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukainen muutoksenhaku...

Tässä koulutuksessa käsitellään ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaista muutoksenhakua kunnan näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena...
Alkuun

Viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet perusopetuksessa

Alkuun

Korvaako kunta? Kunnan vahingonkorvausvastuun keskeisiä...

Koulutuksessa tarkastellaan kunnan toiminnassa aiheutuneista henkilö-, esine- ja varallisuusvahingoista sekä kärsimyksestä seuraavaa...
Alkuun

Lukion tutorkoulutus

Lukion tutorit ovat keskeisessä roolissa uusien lukio-opiskelijoiden ryhmäyttämisessä ja yhteisöllisyyden luomisessa. Tutorina...
Alkuun

Terveydenhuollon asiakasmaksut - mikä muuttuu?

Koulutuksessa perehdytään 1.7.2021 voimaan tulevaan asiakasmaksulain osittaisuudistukseen sekä asiakasmaksuasetukseen. Uudistuksessa on muutoksia...
Alkuun

Sähköiset kokoukset sihteerin roolissa

Kuntien sähköisiä kokouksia ohjaava lainsäädäntö uudistuu ja ohjaa kokoustoimintaa selkeämmin. Sähköiset kokoukset...
Alkuun

LOPS: Opiskelijan arviointitaidot oppimaan oppimisen...

Tässä koulutuksessa perehdytään opiskelijan arviointitaitoihin, niiden ohjaamiseen sekä merkitykseen oppimaan oppimisen välineenä....
Alkuun

Kuntatyöntekijän ja viranhaltijan keinot, kun...

Koulutuksen ohjelma julkaistaan lähiaikoina!
Alkuun

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukoulutuksessa pääsemme syventymään asiakasmaksujen perusasioiden lisäksi paljon pohdituttaneisiin kysymyksiin. Osa asioista...
Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kunnassa toimimisen perusteet

Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Tässä koulutuksessa käydään läpi pöytäkirjojen nettijulkaisua sivistystoimen näkökulmasta. Käymme käytännönläheisesti esimerkein läpi...
Alkuun

Ymmärrettävä valmisteluteksti ja hyvä pöytäkirja...

Alkuun

Salassapito ja tietojen luovuttaminen sosiaalihuollossa

Tässä webinaarissa käydään läpi asiakkaan oikeutta omiin tietoihin.
Alkuun

Uusi tiedonhallintalaki: tiedonhallintamalli kunnassa jatkokurssi

Alkuun

LOPS: Lukion ryhmänohjaaja lähiohjaajana

Lukion ryhmänohjaajan tehtävä aineenopettajan roolin lisäksi tuo ohjaukseen erityisen merkittävän osuuden opiskelijan...
Alkuun

Arkistoasioiden perehdytyspaketti

Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kunnassa toimimisen perusteet

Alkuun

Mikä muuttuu sosiaalihuollon asiakasmaksuissa?

Koulutuksessa perehdytään 1.7.2021 voimaan tulevaan asiakasmaksulain osittaisuudistukseen sekä asiakasmaksuasetukseen. Uudistuksessa on muutoksia...
Alkuun

Uusi luottamushenkilö: Kuntatalouden vuosikello päätöksenteon...

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kuntatalouden keskeisimpiin käsitteisiin, säädöstaustaan, tunnuslukuihin sekä siihen, mitä...
Alkuun

Miten sosiaalihuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista sosiaalitoimessa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Toimistotyö kunnassa- sihteereiden koulutuspäivät 15.-16.6.

Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kunnassa toimimisen perusteet

Alkuun

Uusi luottamushenkilö: Kuntatalouden vuosikello päätöksenteon...

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kuntatalouden keskeisimpiin käsitteisiin, säädöstaustaan, tunnuslukuihin sekä siihen, mitä...
Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kokoukset kunnassa

Kuntien toimielimet tulevat kokoustamaan fyysisten kokousten lisäksi etänä. Kokoukset voivat olla hybridikokouksia...
Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.