Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Tulorekisteriin siirrot toimiviksi ja sujuviksi

Kansallinen tulorekisteri on käytössä. Käyttöönotossa havaittujen kehittämiskohteiden pohjalta tietojen siirtoon ja kirjauksiin...
Alkuun

Työelämän tietosuojakysymykset - mitä tietoja...

Kuinka toimimme oikein työelämän tietojen kanssa? Entä miten perustelemme tietojen käsittelyä ja...
Alkuun

Viranhaltijapäätösten ABC

Hyvä päätöksenteko on muutakin kuin tekniikka, se on laadukasta valmistelua, selvitystyötä, pohdintaa...
Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Kuntalaissa on vaatimuksia siitä, mitä tietoja nettisivuilta on löydyttävä. Kuntalain säännösten lisäksi...
Alkuun

Tietosuoja terveydenhuollossa

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki toivat mukanaan periaatteita, joita tulee noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä,...
Alkuun

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Julkisuuslaissa tarkoitettujen viranomaisten hankinta-asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslain nk. yleisöjulkisuutta ja asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä....
Alkuun

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen...
Alkuun

Tietoturva 2020

Kuntien toimintaan ja tiedonhallintaan kohdistuu useita tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita. Osa...
Alkuun

Kuntatalouden perusteet - lähijohtajille ja...

Eri palvelualueilla, kaikilla eri toiminnan tasoilla toimivat, käyttävät työssään kuntatalouden perusinstrumentteja. Lähijohtajien...
Alkuun

Työaikalaki uudistui – päivitä tietosi...

Työaikalakia on uudistettu. Tavoitteena on joustavuuden lisääminen ja vastaaminen 2020-luvun työelämän tarpeisiin....
15.11.2019 – 13.12.2019

Tietosuoja-asetuksen perusteet yrityksille

Tietosuojaa koskevat säännökset ovat muuttuneet ja muutoksessa koko ajan. Elämme aikaa, jolloin...
15.11.2019 – 13.12.2019

Asiakaspalvelu kunnassa

Kunnassa toimitaan useissa eri asiakastilanteissa päivittäin. Kunnan asiakaspalvelua määrittää erityisesti hallintolain palveluperiaate,...
15.11.2019 – 13.12.2019

Hallintolaki ja parempi hallinto -...

Hallintolaki ja parempi hallinto tähtäväät asianosaisen näkökulmasta mahdollisimman oikeudenmukaiseen päätöksentekoon sekä viranomaisen...
15.11.2019 – 13.12.2019

Henkilötietojen julkaiseminen netissä

Nettijulkaisuun ja erityisesti henkilötietojen nettijulkaisuun, liittyvät julkisuus ja salassapitokysymykset ovat olleet pinnalla...
15.11.2019 – 13.12.2019

Kuntalaki sihteerille

Kurssilla käsitellään kuntalakia erityisesti toimielimen sihteerin näkökulmasta, mutta koulutus sopii myös muunlaista...
15.11.2019 – 13.12.2019

Miten julkaisen päätökset netissä kuntalain...

Kuntalaki muutti päätösten tiedoksiantoa siten, että toimielinten päätökset ja myös osa viranhaltijapäätöksistä...
15.11.2019 – 13.12.2019

Tietosuojan perehdytyspaketti kunnille

Tietosuojaa koskevat säännökset ovat muuttuneet. Elämme aikaa, jolloin odotamme ensimmäisiä tulkintoja EU:n...