Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Hallintopakkokeinot ympäristönsuojeluasioissa

Tässä koulutuksessa käsitellään erilaisten hallintopakkokeinojen käyttöä kunnassa ympäristönsuojelun näkökulmasta. Lisäksi käsitellään mm....
Alkuun

Julkisuuslaki sihteerille

Alkuun

Mikä muutoksenhakuohje mihinkin päätökseen?

Alkuun

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Nuorisovaltuutetulla on luottamustehtävässään tukena koko nuorisovaltuustoryhmä ja ohjaaja. Mikäli kuntahallinto on melko...
Alkuun

Tiedonhallintamallin laatiminen kunnassa workshop webinaari

Alkuun

Tiedoksiantomenettelyt teknisellä sektorilla – mitä...

Kunnissa on totuttu kuntalain uudistusten myötä jo sähköiseen tiedoksiantoon, mutta voidaanko ilmoitustaulu...
Alkuun

Käytännön vinkit kunnan mediaviestintään -...

Miten saamme hyvää näkyvyyttä kunnalle tiedotusvälineissä? Mitä journalisti odottaa ja mihin mielellään...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen arjen johtamisen haasteet

”Ainoastaan perustehtävää pystyy johtamaan – persoonatasoa ei.” ”Maailma muuttuu – työtapojenkin on...
Alkuun

Mitä tulee ottaa huomioon kunnan...

Tämä koulutus toimii oikeudellisena tietopakettina siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä pystyvät...
Alkuun

Miten toimin uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan...

Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten uhkaaviin asiakastilanteisiin voidaan työpaikalla valmistautua ja...
Alkuun

Tuoreita menetelmiä hyvin ja laillisesti...

Webinaarissa käsitellään kunnan rekrytointia sen alusta loppuun saakka. Webinaarissa käsitellään rinnakkain sekä...
Alkuun

Asiakirjojen julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Tämä koulutus käy läpi tietosuojan roolia opetustoimessa ja ohjeistaa henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn...
Alkuun

Otto-oikeuden käyttö kunnassa

Tässä koulutuksessa käsitellään otto-oikeuden käyttöä kunnan päätöksenteossa. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:...
Alkuun

Saavutettavuusdirektiivi kunnille - miten varmistaa...

Alkuun

Työhyvinvoinnin johtamisen oikeudelliset reunaehdot

Työnantajan tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää työhyvinvointia – yhdessä henkilöstön kanssa. Onnistunut työhyvinvoinnin...
Alkuun

Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus käytännössä

Alkuun

Sähköiset kokoukset toimielimen sihteerin roolissa

Alkuun

Kaavoituksen ja maankäytön sopimukset –...

Tässä koulutuspäivässä käydään käytännönläheisesti läpi kumppanuuskaavoitukseen liittyvää sopimista sekä kaavoituksen käynnistämissopimuksiin ja...
Alkuun

Miten voin toimia häiritsevästi tai...

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia kouluissa vastaan tulevia uhkaavia tilanteita ja sitä, miten...
Alkuun

Palvelutarpeen arviointi sosiaalitoimessa

Tässä koulutuksessa käsitellään sitä, millaisissa tilanteissa palvelutarpeen arviointi on tehtävä ja mitä...
Alkuun

Kunnan luottamushenkilö sosiaalisessa mediassa -...

Alkuun

Valmistelijan perehdytyspaketti

Alkuun

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut - etäkoulutuspäivä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukoulutuspäivässä pääsemme syventymään asiakasmaksujen perusasioiden lisäksi paljon pohdituttaneisiin kysymyksiin. Osa asioista...
Alkuun

Rehtorin toimivallan rajat opettajien esihenkilönä

Suunnittelemme juuri syksyn koulutuksia! Tämän koulutuksen ohjelma tarkentuu lähiaikoina.
Alkuun

Miten sosiaalihuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista sosiaalitoimessa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Miten terveydenhuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista terveydenhuollossa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Uusi tiedonhallintalaki: näin laadin tiedonhallintamallin...

Alkuun

Uhkaavat ja vaaralliset asiakastilanteet sosiaali-...

Koulutuksessa käydään läpi sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuviin uhkaaviin asiakastilanteisiin voidaan...
Alkuun

Opetustoimen talouden lukuvuosikello

Koulutus antaa työkaluja opetustoimen taloushallintotehtäviin niille, joiden substanssiosaaminen on esimerkiksi opetuksen puolella,...
Alkuun

Tietosuoja ja tietojen käsittely työelämässä

Alkuun

Tietosuoja ja tietoturva toimistotyössä

Alkuun

Valmistelijan vastuu ja asian riittävä...

Alkuun

Tietojen luovuttaminen asiakkaalle ja potilaalle...

Tässä koulutuksessa käydään läpi asiakkaan ja potilaan oikeutta omiin tietoihin. Koulutus jakaantuu...
Alkuun

Vammaispalvelulain soveltaminen

Koulutuksessa käydään läpi vammaispalvelulain soveltamista. Mikä on lakien etusijajärjestys ja mitkä asiat...
Alkuun

Nettijulkisuus ja lainsäädäntö koulutuspäivä

Alkuun

Kuntatalouden vuosikello johtoryhmäläisille

Eri palvelualueita edustavat johtoryhmäläiset käyttävät työssään kuntatalouden perusinstrumentteja. Aika ajoin on koko...
Alkuun

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti

Alkuun

Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii päivittäin paitsi varhaiskasvatuslain ja -asetusten mukaisissa tehtävissä, niin myös...
Alkuun

Opettajien erilaiset vapaat ja poissaolot...

Opettajien virka- ja työvapaisiin sekä niiden myöntämiseen noudatetaan pääosin samoja periaatteita kuin...
Alkuun

Kaavan vanhentumistilanteet

Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten kaava vanhenee oikeudellisesta näkökulmasta ja mitä...
Alkuun

Saavutettavuusdirektiivi kunnille - miten varmistaa...

Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Koulutus on tarkoitettu kuntien sivistystoimen viranhaltijoille ja henkilöstölle, joiden työhön kuuluu päätösten...
Alkuun

Arkistoasioiden koulutuspäivä

Alkuun

Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot perusopetuksessa...

Koulutuksessa tarkastellaan esimerkkien kautta sitä, mitä kurinpitokeinoja opettajilla ja rehtoreilla on lain...
Alkuun

Tuoreita menetelmiä hyvin ja laillisesti...

Webinaarissa käsitellään kunnan rekrytointia sen alusta loppuun saakka. Webinaarissa käsitellään rinnakkain sekä...
Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.