Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Raakamaan pakkolunastus kunnan maapolitiikassa

Pakkolunastuksen nähdään merkitsevän siinä määrin voimakasta puuttumista yksilön omaisuudensuojaan, että sen edellytysten...
Alkuun

Miten vastaan tietopyyntöön?

Koulutuksessa käsitellään julkisuuslain näkökulmasta konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa. Koulutuksessa...
Alkuun

Visualisoi kuntataloutta Excelillä

Koulutuksessa opit uusia tapoja Excel-kaavioiden visualisointiin. Kaavioiden lisäksi käsittelemme Sparkline-kaavioita, Pivot-kaavioita ja...
Alkuun

Markkinointiviestintä ja kunnan brändityö

Viestintä on koko kuntaorganisaation ja kuntayhteisön yhteistä tekemistä. Kunta viestii kaikissa tilanteissa...
Alkuun

Miten julkaisen päätökset ja pöytäkirjat...

Päätösten ja pöytäkirjojen tiedoksianto ja netissä julkaiseminen on aina yhtä ajankohtaista kuntien...
Alkuun

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä...
Alkuun

Kuntayhtiön yhtiökokouksen järjestäminen etänä

Tässä koulutuksessa kuulet, miten voit järjestää yhtiökokouksen nyt kun hallitus on kieltänyt...
Alkuun

Lomautukset kunnissa ja kuntayhtymissä

Miten hoitaa kunnan tai kuntayhtymän lomautusprosessi oikein? Tässä koulutuksessa käydään läpi lomautuksen...
Alkuun

Puheenjohtajan rooli sähköisessä kokouksessa -...

Kuntien sähköiset kokoukset ovat herättäneet paljon kysymyksiä ja keskustelua. Eikä suotta, sillä...
Alkuun

Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset etänä

Tässä koulutuksessa kuulet, miten toimia yhdistyksen kevät- tai vuosikokouksen kanssa nyt kun...
Alkuun

Kuntatietoutta nuvalaiselle - miten kunta...

Nuorisovaltuutetut edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Heidän tehtävänään on tuoda nuorten ääni...
Alkuun

Hulevesien hallinta ja vahingonkorvausvastuu

Hulevesien hallinnassa ja hulevesijärjestelmien suunnittelussa on sovitettava yhteen useita näkökohtia. Eri puolilla...
Alkuun

Tarjouspyynnön laatiminen rakennusurakassa

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta päättää itse, mitä se on hankkimassa ja millä...
Alkuun

Rauhoittava joogaharjoitus

Alkuun

Miten laadin hyvän tiedonhallintamallin?

Tiedonhallintalailla on tarkoitus edistää viranomaisen tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä....
Alkuun

Muutoksenhaku kuntayhtymän päätöksiin

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kuntayhtymien näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua ja keskeisimpiä muutoksenhakuun liittyviä...
Alkuun

Sosiaalihuollon asiakasmaksut - vammaispalvelut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan vammaispalveluiden asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Koulutuksessa käydään läpi vammaispalveluiden...
Alkuun

YT-neuvottelut kunnissa ja kuntayhtymissä

Kunta ja kuntayhtymä työnantajana on joutunut valmiuslain täytäntöönpanoasetusten myötä tilanteeseen, jossa osa...
Alkuun

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen käytännössä

Kunnat omistavat merkittävän määrän kiinteistöjä ja arvokasta irtaimistoa. Omaisuuteen kohdistuu monenlaisia vahinkoriskejä...
Alkuun

Miten voin toimia häiritsevästi tai...

Opettajat kohtaavat työssään yhä enemmän haastavia tilanteita ja jopa väkivallan uhkaa. Jokaiselle...
Alkuun

Lukion uusi OPS -arviointi

Lukion uuden OPS:n käyttöönottoa valmistellaan paikallisesti. Tämän koulutuspäivän tavoitteena on syventää opettajien...
Alkuun

Hallitse Teams-palaverit

Microsoft Teams on hyvä ja näppärä ohjelma esimerkiksi kunnan sisäiseen viestintään. Ota...
Alkuun

Rekrytointi - Pitäisikö tehdä jotakin?

Paikka auki, ilmoitus laadittu, hakemukset vastaanotettu, haastateltavat valittu ja työhaastattelut sovittuna. Kuulostaako...
Alkuun

Työturvallisuus ja ergonomia kotihoidossa

Kotihoidon työtä tehdään usein yksin ja suurelta osin asiakkaiden määrittelemissä ympäristöissä. Kotihoidon...
Alkuun

Mitä kunta voi määrätä henkilöstön...

Onko kuntasi someohjeiden päivittäminen ajankohtaista? Mietitkö, mistä asioista niissä voi määrätä? Työntekijän...
Alkuun

Työturvallisuus ja ergonomia hoitotyössä

Hoitotyötä tehdään usein nopeasti vaihtuvissa ympäristöissä ja erilaisista terveyden ongelmista kärsivien henkilöiden...
Alkuun

Sähköinen arkistointi

Sähköisten toimintatapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat esimerkiksi hyvän tiedonhallintatavan vaatimukset, arkistolaitoksen SÄHKE...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen. Koulutuksessa käydään läpi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen...
Alkuun

Miten hyödyntää yhteishankintoja ja yhteishankintayksiköitä?

Yhteishankintoja tekeminen kannattaa hankinnoissa, joissa tuotteiden ja palveluiden ostomäärät ovat suuria. Tyypillisiä...
Alkuun

Palkanlaskennan tulorekisterikoulutus

Kansallinen tulorekisteri on käytössä. Käyttöönotossa havaittujen kehittämiskohteiden pohjalta tietojen siirtoon ja kirjauksiin...
Alkuun

Henkilökohtaisten avustajien työnantajamalli kunnan näkökulmasta

Kunnat ovat enenevissä määrin tekemisissä erilaisia avustavia tehtäviä tekevien henkilöiden kanssa. Monesti...
Alkuun

Uhkaavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Terveys- ja sosiaalihuollossa kohdataan päivittäin haastavia tilanteita, joihin saattaa liittyä myös väkivallan...
Alkuun

Julkisuuslaki pöytäkirjanpitäjälle

Koulutuksessa käsitellään pöytäkirjan pitäjän ja pöytäkirjatiedon näkökulmasta julkisuuslain keskeisiä asioita. Pöytäkirjanpitäjän työssä...
Alkuun

Mikä muutoksenhakuohje mihinkin päätökseen?

Koulutuksessa käsitellään kunnan muutoksenhakua ja keskeisimpiä muutoksenhakuun liittyviä tilanteita. Koulutuksen alussa käsitellään...
Alkuun

Uusi työaikalaki ja TTES

Työaikalain muutos toi mukanaan merkittävän joukon uudistuksia, jotka koskettavat kunnissa sovellettavia työehtosopimuksia....
Alkuun

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi...

Turvallinen työympäristö on kaikkien etu. Vastuu ympäristön turvallisuudesta on jokaisella työntekijällä sekä...
Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Kuntalaissa on vaatimuksia siitä, mitä tietoja nettisivuilta on löydyttävä. Kuntalain säännösten lisäksi...
Alkuun

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen. Koulutuksessa käydään läpi terveydenhuollon asiakasmaksujen...
Alkuun

Tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaaminen

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti sitä, mitä tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaus tarkoittaa käytännössä kunnissa...
Alkuun

Epäasiallisen kohtelun torjunta

Epäasiallisen kohtelun torjunta Epäasiallinen kohtelu voi tarkoittaa mitä tahansa seksuaalisesta häirinnästä aina...
Alkuun

Beslutsorganets sekreterare

På kursen går vi igenom vad som hör till sekreterarens uppgifter och...
Alkuun

Näin laadit työsuojelun toimintaohjelman

Lain mukaan jokaisen työnantajan on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Tapoja laatia ja työsuojelun...
Alkuun

Mistä asioista tulee tehdä viranhaltijapäätös...

Opetustoimessa toimivat viranhaltijat tekee viranhaltijapäätöksiä sen perusteella, millaista päätösvalta heille on hallintosäännössä...
Alkuun

Miten vastaan tietopyyntöön?

Koulutuksessa käsitellään tietopyyntötilanteen etenemisen järjestyksessä konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista. Tietopyyntötilanteet vaihtelevat...
Alkuun

Tehtävien vaativuuden arviointi – TVA-toimintaohjeet

Onko teilläkin tehtävien vaativuuden arvioinnin uudistaminen tai prosessin teko edessä, mutta aloittamisen...
Alkuun

Opettajien erilaiset vapaat ja poissaolot...

Opettajien virka- ja työvapaisiin sekä niiden myöntämiseen noudatetaan pääosin samoja periaatteita kuin...
Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.