Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Uusi tiedonhallintalaki: näin laadin tiedonhallintamallin...

Alkuun

Viestintä kunnassa - kuntalain ja...

Alkuun

Puheenjohtajana sähköisessä kokouksessa - miten...

Alkuun

Uhkaavat ja vaaralliset asiakastilanteet sosiaali-...

Koulutuksessa käydään läpi sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuviin uhkaaviin asiakastilanteisiin voidaan...
Alkuun

Vanhusneuvoston toiminta korona-aikana - etätyökaluja...

Hyvin nopeasti syntyi tarve järjestää vaikuttamistoimielinten, kuten vanhusneuvostojen toimintaa etänä. Kokoukset sähköisessä...
Alkuun

Opetustoimen talouden lukuvuosikello

Koulutus antaa työkaluja opetustoimen taloushallintotehtäviin niille, joiden substanssiosaaminen on esimerkiksi opetuksen puolella,...
Alkuun

Tietosuoja ja tietojen käsittely työelämässä

Alkuun

Uuden opettajan perehdytys arviointitehtävään yläkoulussa

Yläkoulun opetussuunnitelman perusteisiin on tullut arviointia koskevia muutoksia ja tarkennuksia ja kuluvan...
Alkuun

Tietosuoja ja tietoturva toimistotyössä

Alkuun

Muutoksenhaku valtuuston ja hallituksen päätöksiin

Alkuun

Työhyvinvoinnin johtamisen oikeudelliset reunaehdot

Työnantajan tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää työhyvinvointia – yhdessä henkilöstön kanssa. Onnistunut työhyvinvoinnin...
Alkuun

Kunnan henkilöstöasioiden perehdytyspaketti

Täysin uudistetun ohjelmamme sisältö on koottu niistä keskeisistä asioista, joiden tunteminen on...
Alkuun

Valmistelijan vastuu ja asian riittävä...

Alkuun

Uusi tiedonhallintalaki: Asiakirjajulkisuuskuvauksen laatiminen kunnassa

Alkuun

Tietojen luovuttaminen asiakkaalle ja potilaalle...

Tässä koulutuksessa käydään läpi asiakkaan ja potilaan oikeutta omiin tietoihin. Koulutus jakaantuu...
Alkuun

Vammaispalvelulain soveltaminen

Tässä koulutuksessa käydään läpi vammaispalvelulain soveltamista. Mikä on lakien etusijajärjestys ja mitkä...
Alkuun

Nettijulkisuus ja lainsäädäntö koulutuspäivä

Alkuun

Kielenhuoltoa kuntatekstien kirjoittajille

Alkuun

Kuntatalouden vuosikello johtoryhmäläisille

Eri palvelualueita edustavat johtoryhmäläiset käyttävät työssään kuntatalouden perusinstrumentteja. Aika ajoin on koko...
Alkuun

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti

Alkuun

Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii päivittäin paitsi varhaiskasvatuslain ja -asetusten mukaisissa tehtävissä, niin myös...
Alkuun

Opettajien erilaiset vapaat ja poissaolot...

Opettajien virka- ja työvapaisiin sekä niiden myöntämiseen noudatetaan pääosin samoja periaatteita kuin...
Alkuun

Tehokas vuorovaikutus sote- ja kunta-ammattilaisen...

TÄSTÄ ON KYSE: Kunta- ja sotealan ammattilaisilla on iso haaste saada korona-aikana...
Alkuun

LOPS 2021, lukion arviointikulttuuri osana...

"Arviointikulttuurin näkyväksi tekeminen ja kehittäminen edellyttävät, että lukiossa on kirjattu yhtenäisiä arviointiin...
Alkuun

Kaavan vanhentumistilanteet

Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten kaava vanhenee oikeudellisesta näkökulmasta ja mitä...
Alkuun

Saavutettavuusdirektiivi kunnille - miten varmistaa...

Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Koulutus on tarkoitettu kuntien sivistystoimen viranhaltijoille ja henkilöstölle, joiden työhön kuuluu päätösten...
Alkuun

Varhaiskasvatuksen arjen johtamisen haasteet

”Ainoastaan perustehtävää pystyy johtamaan – persoonatasoa ei.” ”Maailma muuttuu – työtapojenkin on...
Alkuun

Mitä kannattaa huomioida koulurakennuksen suunnittelussa?

Valtakunnallinen (OPS 2016, VASU 2018 ja LOPS 2021) ja kunnan oma varhaiskasvatus-...
Alkuun

Arkistoasioiden koulutuspäivä

Alkuun

LOPS 2021, arviointi

Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millä tavoin ja miten toteutettuna itse-...
Alkuun

Ymmärrettävä valmisteluteksti ja hyvä pöytäkirja...

Alkuun

Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot perusopetuksessa...

Koulutuksessa tarkastellaan esimerkkien kautta sitä, mitä kurinpitokeinoja opettajilla ja rehtoreilla on lain...
Alkuun

Tuoreita menetelmiä hyvin ja laillisesti...

Webinaarissa käsitellään kunnan rekrytointia sen alusta loppuun saakka. Webinaarissa käsitellään rinnakkain sekä...
Alkuun

Julkisuuslaki sihteerille

Alkuun

Kuntalaki sihteerille

Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.