Pysy pätevänä parhaiden kouluttajien avulla – ilman turhaa reissaamista

Alkuun

Yläkoulun päättöarvioinnin kriteerit - mitä...

KOULUTUKSEEN VOI EDELLEEN ILMOITTAUTUA Yläkoulun arviointi sai tuekseen päättöarvioinnin kriteerit. Ne tulevat...
Alkuun

Nettijulkisuus ja lainsäädäntö koulutuspäivä

Alkuun

Hallintosäännön oikeusvaikutukset

Hallintosääntö on kuntien ja kuntayhtymien hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Lähtökohtana on,...
Alkuun

Arvokasta työtä – kuntatyöntekijä osana...

Yksittäisen kuntatyöntekijän työ on poikkeuksellisen merkittävää kuntalaisille tuotettavissa palveluissa. Jokaisen osuus näkyy...
Alkuun

Lapsen oikeus tulla kuulluksi

Lapsella on aina oikeus tulla kuulluksi asiassa, joka koskee häntä. Lapsen kuulemisessa...
Alkuun

Etävastaanotot haastavat johtamisen – jääkö...

Alkuun

Kielenhuoltoa kuntatekstien kirjoittajille

Alkuun

Miten terveydenhuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista terveydenhuollossa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Arvokasta työtä – kuntatyöntekijä osana...

Yksittäisen kuntatyöntekijän työ on poikkeuksellisen merkittävää kuntalaisille tuotettavissa palveluissa. Jokaisen osuus näkyy...
Alkuun

Miten voin toimia häiritsevästi tai...

Opettajat kohtaavat työssään yhä enemmän haastavia tilanteita ja jopa väkivallan uhkaa. Jokaiselle...
Alkuun

Ympäristöluvat asemakaavarakentamisessa

Tässä koulutuksessa käsitellään sitä, milloin asemakaavarakentamisessa tarvitaan ympäristölainsäädännön mukaisia lupia, mitkä ovat...
Alkuun

Mitä tulee ottaa huomioon kunnan...

Etätyön määrä kasvoi koronaviruspandemian myötä moninkertaiseksi, mutta kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä...
Alkuun

Wilman ja somen juridisia kysymyksiä...

Alkuun

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti

Alkuun

Rakennusluvan tarve

Rakennusprojektien luvanvaraisuus voi olla monelle ammattilaisellekin harmaata aluetta. Milloin tarvitaan rakennus- tai...
Alkuun

LOPS: Lukion aineenopettaja työelämätaitojen ohjaajana

Aineenopettajalla on työssään vahva ohjausrooli. Se on ollut sitä muun muassa lukiolain...
Alkuun

Mistä oppilaita koskevista asioista tulee...

Alkuun

Miten vastaan tietopyyntöön kunnassa?

Alkuun

Kaavoitus ja maankäytön sopimukset –...

Tässä koulutuspäivässä käydään käytännönläheisesti läpi kumppanuuskaavoitukseen liittyvää sopimista sekä kaavoituksen käynnistämissopimuksiin ja...
Alkuun

LOPS: Arviointityö ja -taidot uuden...

Tämän koulutuksen tavoitteena on tukea kevään 2021 aikana lukio-opetuksen kunta- ja koulukohtaista...
Alkuun

Salassapito ja tietojen luovuttaminen terveydenhuollossa

Tässä webinaarissa käydään läpi potilaan oikeutta omiin tietoihin.
Alkuun

Vammaispalvelulain soveltaminen

Tässä webinaarissa käydään läpi vammaispalvelulain soveltamista.
Alkuun

Uhkaavat ja vaaralliset asiakastilanteet sosiaali-...

Alkuun

Koulusihteerin koulutus

Alkuun

Kuntatietoutta nuvalaiselle – miten kunta...

Alkuun

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukainen muutoksenhaku...

Tässä koulutuksessa käsitellään ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaista muutoksenhakua kunnan näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena...
Alkuun

Viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet perusopetuksessa

Alkuun

Klinikka- ja osastonsihteerien koulutuspäivä

Alkuun

Korvaako kunta? Kunnan vahingonkorvausvastuun keskeisiä...

Koulutuksessa tarkastellaan kunnan toiminnassa aiheutuneista henkilö-, esine- ja varallisuusvahingoista sekä kärsimyksestä seuraavaa...
Alkuun

Lukion tutorkoulutus

Lukion tutorit ovat keskeisessä roolissa uusien lukio-opiskelijoiden ryhmäyttämisessä ja yhteisöllisyyden luomisessa. Tutorina...
Alkuun

Terveydenhuollon asiakasmaksut - mikä muuttuu?

Koulutuksessa perehdytään 1.7.2021 voimaan tulevaan asiakasmaksulain osittaisuudistukseen sekä asiakasmaksuasetukseen. Uudistuksessa on muutoksia...
Alkuun

Sähköiset kokoukset sihteerin roolissa

Kuntien sähköisiä kokouksia ohjaava lainsäädäntö uudistuu ja ohjaa kokoustoimintaa selkeämmin. Sähköiset kokoukset...
Alkuun

LOPS: Opiskelijan arviointitaidot oppimaan oppimisen...

Tässä koulutuksessa perehdytään opiskelijan arviointitaitoihin, niiden ohjaamiseen sekä merkitykseen oppimaan oppimisen välineenä....
Alkuun

Kuntatyöntekijän ja viranhaltijan keinot, kun...

Koulutuksen ohjelma julkaistaan lähiaikoina!
Alkuun

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukoulutuksessa pääsemme syventymään asiakasmaksujen perusasioiden lisäksi paljon pohdituttaneisiin kysymyksiin. Osa asioista...
Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kunnassa toimimisen perusteet

Alkuun

Päätökset ja pöytäkirjat nettiin sivistystoimessa

Tässä koulutuksessa käydään läpi pöytäkirjojen nettijulkaisua sivistystoimen näkökulmasta. Käymme käytännönläheisesti esimerkein läpi...
Alkuun

Ymmärrettävä valmisteluteksti ja hyvä pöytäkirja...

Alkuun

Salassapito ja tietojen luovuttaminen sosiaalihuollossa

Tässä webinaarissa käydään läpi asiakkaan oikeutta omiin tietoihin.
Alkuun

Uusi tiedonhallintalaki: tiedonhallintamalli kunnassa jatkokurssi

Alkuun

LOPS: Lukion ryhmänohjaaja lähiohjaajana

Lukion ryhmänohjaajan tehtävä aineenopettajan roolin lisäksi tuo ohjaukseen erityisen merkittävän osuuden opiskelijan...
Alkuun

Arkistoasioiden perehdytyspaketti

Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kunnassa toimimisen perusteet

Alkuun

Mikä muuttuu sosiaalihuollon asiakasmaksuissa?

Koulutuksessa perehdytään 1.7.2021 voimaan tulevaan asiakasmaksulain osittaisuudistukseen sekä asiakasmaksuasetukseen. Uudistuksessa on muutoksia...
Alkuun

Uusi luottamushenkilö: Kuntatalouden vuosikello päätöksenteon...

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kuntatalouden keskeisimpiin käsitteisiin, säädöstaustaan, tunnuslukuihin sekä siihen, mitä...
Alkuun

Miten sosiaalihuollon asiakkaan tekemä muistutus...

Tässä koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä muistutuksista ja kanteluista sosiaalitoimessa. Koulutuksessa keskitytään menettelyyn...
Alkuun

Toimistotyö kunnassa- sihteereiden koulutuspäivät 15.-16.6.

Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kunnassa toimimisen perusteet

Alkuun

Uusi luottamushenkilö: Kuntatalouden vuosikello päätöksenteon...

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kuntatalouden keskeisimpiin käsitteisiin, säädöstaustaan, tunnuslukuihin sekä siihen, mitä...
Alkuun

Uusi luottamushenkilö: kokoukset kunnassa

Kuntien toimielimet tulevat kokoustamaan fyysisten kokousten lisäksi etänä. Kokoukset voivat olla hybridikokouksia...
Alkuun

Esimerkkikoulutus

Tähän tulee teksti, joka lisätään koulutuksen muokkaussivuilla Yhteenveto-kohtaan.