Kurssi on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Henkilötietojen julkaiseminen netissä

Nettijulkaisuun ja erityisesti henkilötietojen nettijulkaisuun, liittyvät julkisuus ja salassapitokysymykset ovat olleet pinnalla viime vuosina paljon. Monet kuntien asiakirjat kuten listat, pöytäkirjat ja päätökset tulee kuntalain mukaan julkaista netissä. Lainsäädäntö asettaa rajat sille, mitä netissä ei saa julkaista (mm. salassapidettävät tiedot), mutta erityisesti henkilötietojen julkaisuun liittyy hankalia tulkintakysymyksiä.

Mikä on riittävää tietojen julkaisemista, muttei kuitenkaan ihmisen yksityisyydensuojan piiriin menevää henkilötietojen julkaisemista ja käsittelyä? Miten suhtaudun julkisiin henkilötietoihin? Mihin vedetään rajat? Mitä liitteitä voin julkaista? Entä miten toimin käytännössä? Tässä koulutuksessa käsitellään kysymystä käytännön esimerkkien ja usein kysyttyjen kysymysten kautta. Osallistujat voivat myös osallistua kurssin keskustelualueella keskusteluun. Ratkaistaan yhdessä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä haasteita.

Koulutus sopii kuntien valmistelu- ja sihteeritehtävissä toimiville sekä tiedottamisesta vastaaville.

Kouluttajana toimivat Tuuli Tarukannel sekä HTM, erityisasiantuntija Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta.

Kurssin teemat ovat:
-Nettijulkisuuden taustalla vaikuttava lainsäädäntö
-Mitä henkilötietoja saa julkaista ja mitä ei?
-Vinkit listojen, liitteiden ja pöytäkirjojen julkaisemiseen ja laatimiseen
-Verkkoviestintä ja hyvä henkilötietojen käsittely viestinnässä ja tiedottamisessa

Verkkokurssi on opiskelijan näkökulmasta laadittu tiivis koulutuspaketti. Kurssin aihe on jaettu eri alaosioihin oppimisen helpottamiseksi. Kussakin osiossa on tiivis johdatus aiheeseen, asiantuntijoiden koulutusvideoita sekä oppimista tukevia nopeita harjoitustehtäviä, joihin saat vastaukset heti. Kurssi on auki 4 viikon ajan ja pystyt opiskelemaan kurssin aukioloaikana oman aikataulusi mukaan – ajasta, välineestä ja paikasta riippumatta. Osallistuaksesi verkkokurssillemme tarvitset vain toimivan nettiyhteyden.

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Hallintoakatemia

Tuuli Tarukannel

Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.

Tutustu myös