Lukion uusi OPS: Miten lukio-opiskelija alkaa...

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Lukion uusi OPS: Miten lukio-opiskelija alkaa ymmärtää ja käyttää saamaansa arviointipalautetta? -TALLENNE

Lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa valmistellaan paikallisella tasolla. Arvioinnin monet tehtävät ja vaikutukset oppimiseen tekevät siitä hyvin keskeisen elementin lukiokoulutuksen uudistumistyössä.

Webinaarin tavoitteena on syventää opettajien arviointitietoja ja taitoja ts. sellaista arviointiosaamista, joita opettajat tarvitsevat omassa arviointityössään lukiokoulutuksessa.

Koulutus on tarkoitettu lukiokoulutuksen opetushenkilöstölle sekä muille paikallisesta opetussuunnitelmatyöstä vastaaville, esimerkiksi OPS-tiimien vetäjille ja rehtoreille.

Kouluttaja, Najat Ouakrim-Soivion, KT, FL, kokemus koulutuksen eri tehtävissä on laaja: aineenopettajan, rehtorin, opettajakouluttajan, Opetushallituksen tehtävien ja tutkijan työn lisäksi, hän on viimeisimmäksi julkaissut tietokirjan Oppimisen ja osaamisen arviointi (Otava, 2016).

Koulutuksessa käsiteltävät aiheet:

- Mitä arvioinnin peruskäsitteitä kaikkien lukiokoulutuksen opettajien tulee ymmärtää samalla tavalla?

- Arvioinnin roolit ja tehtävät lukiokoulutuksen opettajan ja opiskelijan näkökulmista

- Miten toteutan itse- ja vertaisarviointia niin, että se kehittää opiskelijan ymmärrystä saamastaan palautteesta
ja että hän osaa toimia sen mukaisesti

- Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet osana oppiaineen arviointia


Palautetta aikaisemmista koulutuksista:

"Najat on innostava, selkeä ja arvioinnin monet eri ulottuvuudet erinomaisesti hallitseva kouluttaja. "

Tallenne katsottavissa palvelussa 23:59 2.4.2020 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu