Kuntayhtiöiden terävöitetty omistajaohjaus ja huolellinen hallitustyöskentely...

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Kuntayhtiöiden terävöitetty omistajaohjaus ja huolellinen hallitustyöskentely (tallenne, digikirjasto)

Kuntayhtiöiden määrä, niihin sidottu varallisuus ja toisaalta velkamäärä on merkittävä ja niiden merkitys kuntataloutta ja -toimintoja tarkasteltaessa keskeinen. Kuntakonsernien tulisi kyetä varmistamaan kokonaisetu, asiantunteva omistajaohjaus ja kuntaomistajan riittävä tiedonsaanti yhtiöistä.
Kuntayhtiöiden hallitusten ja toimitusjohtajien selkeä roolitus ja tehtävänjako sekä osakeyhtiö- ja kuntalain tuntemus ja toimiva yhteensovittaminen ovat edellytyksinä hyvälle hallitustoiminnalle.
Koulutus on tarkoitettu konserniohjauksesta vastaaville sekä kuntayhtiöissä toimiville henkilöille.

Kouluttajana toimii kaupunkineuvos FM, TkTh.c. Marketta Kokkonen. Kokkosella on pitkä ja monipuolinen kokemus kuntajohdon tehtävistä, viimeisimmäksi Espoon kaupunginjohtajana. Siirryttyään tästä tehtävästä eläkkeelle, Kokkonen on toiminut hallitusammattilaisena useissa eri yhtiöissä, säätiöissä ja yhdistyksissä sekä puheenjohtajana että hallituksen jäsenenä. Hän on Hallitusammattilaiset ry;n jäsen ja toiminut myös sen hallituksessa. Boardman Oy:n partnerina Kokkonen on ollut edistämässä kuntaomisteisten osakeyhtiöiden ammattimaista hallitustyöskentelyä ja omistajuutta toimien kouluttajana useissa eri tilaisuuksissa.

Kouluttaja: Marketta Kokkonen

OHJELMA:

Mitä kunta omistaa? Miksi omistaa? Miten omistaa?

Mitä kuntayhtiöllä tavoitellaan?

Millainen omistajaohjaus tukee tavoiteltua yhtiötoimintaa?

• Mitä on hyvä omistajaohjaus – mitä aktiivinen
omistajapolitiikka edellyttää kunnan konsernijohdolta?
• Miten sovittaa kuntalain säännökset konserniohjeesta ja
kunnan kokonaisedusta osakeyhtiömaailmaan?
• Millainen on hallituksen jäsenten valintaprosessi
kunnassa?
• Miten terävöitämme omistajavastuuta?

Kuntayhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät

• Kuntayhtiön hallituksen jäsenen rooli
• Mitä muuttuu, kun poliitikosta tulee yhtiön hallituksen
jäsen?
• Huolellinen, hyvin toimiva hallitus, osakeyhtiölain
velvoitteet
• Julkisuus, salassapito, hallintolain esteellisyys,
kaksoisroolit
• Toimitusjohtajan ja hallituksen välinen rooli, asema ja
vastuu


Tallenne katsottavissa palvelussa 23:59 1.5.2020 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu