aikaa alkuun

Opettajien erilaiset vapaat ja poissaolot sekä...

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Opettajien erilaiset vapaat ja poissaolot sekä tuntiopettajien palvelussuhteen ehdot

Opettajien virka- ja työvapaisiin sekä niiden myöntämiseen noudatetaan pääosin samoja periaatteita kuin kunnan muihinkin työntekijöihin tai virkavapaisiin, mutta joissakin tapauksissa OVTES:n määräykset esimerkiksi niin kutsutusta keskeytysjärjestelmästä tulee ottaa huomioon. Koulutuksessa tarkastellaan opettajien vapaiden ja poissaolojen käytännön toteuttamista kunnassa ja lisäksi käydään läpi tuntiopettajuuden erityispiirteitä.

Webinaarissa käydään läpi voimassa olevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä ja opettajia koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi pureudutaan erityisesti palkkatulon muodostumiseen virka- ja työvapaiden ajalta sekä vakinaisten viranhaltijoiden että määräaikaisen ja virkasuhteisten tuntiopettajien osalta.

Koulutus on tarkoitettu palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja esimiehille, jotka työssään käsittelevät opetusalan palvelussuhteita ja opettajien palkan muodostumista.

Kouluttajana toimii pitkän linjan koulutus ja opetusasioiden asiantuntija Tuula Vaskelainen, jonka mittava ura Kuntaliitossa takaa ajankohtaisen ja keskeisiin asioihin pureutuvan tarkastelun.

13.45 Testaa yhteytesi

14.00 Koulutus alkaa

Virkavapaat
• Kuka voi hakea ja maksetaanko palkkaa. Palkataanko sijainen?
• Miten vapaata haetaan, voiko virkavapaan keskeyttää tai peruuttaa?

Sairausloma
• Milloin sairausloman ajalta ei makseta opettajalle palkkaa?
• Otetaanko opettajalle sijainen?

Perhevapaat
• Onko äitiysvapaa aina palkallinen. Sijaisen palkanmaksuun liittyvät virkaehtosopimuksen
määräykset
• Vanhempainvapaa, hoitovapaa, isyysvapaa, voidaanko perhevapaat keskeyttää koulun
kesäkeskeytyksen ajaksi?

Tuntiopettajat
• Milloin käytetään tuntiopettajuutta?
• Voiko päätoiminen tuntiopettaja olla toistaiseksi palkattu?
• Voiko tuntiopettaja opettaa useassa eri kunnassa yhtäaikaa?
• Miten sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan palkkaa?

16.00 Koulutus päättyy

Koulutus toimii parhaiten Google Chrome -selaimella - älä käytä Internet Exploreria. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ilmoittautumaan koulutukseen. Voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti tilata laskun organisaatiollesi.


RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-7, hinta on 650 euroa (+ alv 24 %)
8-10, hinta on 950 euroa (+ alv 24 %)
11-14, hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %)
15-19, hinta on 1250 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1600 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)
50-75 hinta on 2000 euroa (+ alv 24 %)
76-100 hinta on 2800 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö
Pirjo Ala-Hemmilä
040 752 9719
pirjo.ala-hemmila@hallintoakatemia.fi
Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu