TALLENNE: Sähköiset kokoukset toimielimen sihteerin roolissa

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

TALLENNE: Sähköiset kokoukset toimielimen sihteerin roolissa

Kuntien sähköiset kokoukset ovat herättäneet paljon kysymyksiä ja keskustelua. Onneksi kunnissa on ollut sähköisiä välineitä käytössä osana kokousta, mutta kokonaan etänä ja etäällä oleminen – miten siihen suhtaudutaan? Erityisesti nyt kriisien ja hankalien päätösten aikaan kokouksista tulisi saada kaikki irti ja päätösten tulisi olla myös muotoseikoiltaan kestäviä.

Koulutuksessa käymme tiiviisti läpi kuntalain vaatimuksia ja sähköistä kokousta koskevia suosituksia sekä toimielimen sihteerin tehtäviä kokouksessa.

Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin, että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. Koulutuksen aikana käsitelemme toimielimen sihteerin tehtäviä sähköisen kokouksen valmistelutoimista kokouksen aikaisiin toimiin ja kokouksen jälkitoimiin saakka. Tarkoitus on käsitellä aihetta käytännönläheisesti.

Toimielimen sihteerin tehtävässä pidetään monia lankoja käsissä. Tehtävän huolellinen hoitaminen on koko toimielimen etu.

Koulutus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien toimielinten sihteereille.

Kouluttajina toimivat Pirjo Ala-Hemmilä ja Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. Pirjo Ala-Hemmilällä on kokemusta kunnan toimielinten puheenjohtajana ja jäsenenä toimimisesta. Tuuli Tarukannel on katsonut kuntien toimielimiä eri rooleista: toimielinten sihteerinä, valmistelijana, jäsenenä sekä puheenjohtajana. Kouluttajat puhuvatkin koulutuksessa toimielinten arjen näkökulmasta.

Tämä on tallenne 29.4.2020 järjestetystä koulutuksesta.

OHJELMA:

Sähköinen kokous: lainsäädäntö ja hallintosääntömääräykset

Toimielimen sihteerin rooli sähköisessä kokouksessa
- Ennen kokousta, kokouksessa ja kokouksen jälkeen
- Vastuut

Erilaiset kokoustilanteet
Miten toimin käytännössä ja miten pidän pöytäkirjaa:
- Kokouksen avaus ja läsnäolot
- Erilaiset puheenvuorot
- Esteellisyys
- Äänestys ja vaali
- Eriävä mielipide
- Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen

Vinkkejä sähköiseen kokoukseen

Tallenne katsottavissa palvelussa 00:00 31.12.2021 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu