aikaa alkuun

Miten ohjaan laaja-alaisen osaamisen arviointia paikallisessa...

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia
  • Kouluttaja: Najat Ouakrim-Soivio
  • Kouluttaja: Suomen Videokoulutus

Miten ohjaan laaja-alaisen osaamisen arviointia paikallisessa LOPS-työssä?

MITEN OHJAAN LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN ARVIOINTIA PAIKALLISESSA LOPS-TYÖSSÄ?
Lukion uusissa opetussuunnitelmaperusteissa on määritelty laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, joiden arviointi tulee tapahtua oppiaineen sisällä opintojaksoissa. Paikallisessa opetussuunnitelmatyössä tulee siis pohdittavaksi opintojaksoittain, mitä ja miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteita asetetaan ja toteutetaan, jotta opetussuunnitelman mukaisesti laaja-alaisen osaamisen tavoitteet aidosti tulevat olemaan osa oppiaineen summatiivistakin arviointia. Formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin lisäksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteet voivat näkyä oppimisympäristöjen, työtapojen ja -menetelmien valinnassa. Koko lukion tasolla on huolehdittava siitä, että kaikki laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat tasapainoisesti mukana opiskelijan oppimisessa.
Tämän koulutuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, miten opetussuunnitelmatyö paikallisesti on hyvä järjestää, jotta oppiaineittain ja opintojaksoittain tuotettu suunnitelma tukee aidosti näitä opiskelijan elämäntietojen, -taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon tavoitteiden saavuttamista.
Koulutus on tarkoitettu lukiokoulutuksen opetushenkilöstölle sekä muille paikallisesta opetussuunnitelmatyöstä vastaaville, esimerkiksi OPS-tiimien vetäjille ja rehtoreille ja palvelualuejohtajille.
Kouluttajana toimii Najat Ouakrim-Soivio, KT, FL. Najatin kokemus koulutuksen eri tehtävissä on laaja: aineenopettajan, rehtorin, opettajakouluttajan, Opetushallituksen ja -ministeriön tehtävien ja tutkijan työn lisäksi, hän on viimeisimmäksi julkaissut tietokirjan Oppimisen ja osaamisen arviointi (Otava, 2016).

OHJELMA:

8.45 alkaen voit halutessasi testata yhteyden toimivuuden

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

- Mikä muuttuu LOPSin arviointiluvussa?

- Tavoitteet ja arviointi: miten ohjaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden avaamista opintojaksoittain oppiaineen sisällä? Miten varmistamme, että laaja-alaisen osaamisen arviointi on osa myös summatiivista arviointia?

- Opetusmenetelmien ja työtapojen valinnat ja yhteys arviointiin

- Tavoitteiden ja osaamisen näkyväksi tekeminen opiskelijalle: mitä opiskelijan tulee ymmärtää arvioinnista ja sen pohjalta annettavasta palautteesta?

- Mitä koulun arviointikulttuurilla tarkoitetaan ja miten sen voi kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan?

- Miten lähteä työstämään arvioinnissa paikallisesti päätettäviä asioita (luku 5.7)?

11.00 Koulutus päättyy

Puolivälissä koulutusta on noin viiden minuutin mittainen tauko.

Koulutus toimii parhaiten Google Chrome -selaimella - älä käytä Internet Exploreria.

Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ilmoittautumaan koulutukseen.
Pääset koulutukseen Omat ilmoittautumiset -välilehden tai vahvistusviestissä tulevan linkin kautta.

Voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti tilata laskun organisaatiollesi.

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
(ryhmäalennus on voimassa, vaikka jokainen osallistuja osallistuu omalta työpisteeltään)

5-7, hinta on 650 euroa (+ alv 24 %)
8-10, hinta on 950 euroa (+ alv 24 %)
11-14, hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %)
15-19, hinta on 1250 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1600 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)
50-75 hinta on 2000 euroa (+ alv 24 %)
76-100 hinta on 2800 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilöt:

Koulutuspäällikkö, Pirjo Ala-Hemmilä
040 752 9719
pirjo.ala-hemmila@hallintoakatemia.fi
ja
Koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
040 528 7109
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi

Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Najat Ouakrim-Soivio

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu