TALLENNE: Yläkoulun arvioinnin uudet kansalliset linjaukset

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

TALLENNE: Yläkoulun arvioinnin uudet kansalliset linjaukset

Opetussuunnitelman perusteisiin on tullut arviointiin koskeviin linjauksiin muutoksia ja tarkennuksia. Kaikkia vuosiluokkia koskevia linjauksia tehdään osana päättöarvioinnin uudistamistyötä.

Paikallisissa opetussuunnitelmissa uudet linjaukset tulee huomioida ja niiden tulee astua voimaan 1.8.2020.

Tallenne keskittyy yläkoulun arvioinnin uusiin linjauksiin ja siihen, miten niitä käytännössä koulutasolla toteutetaan.

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen yläkoulussa työskentelevälle opetushenkilöstölle sekä muille paikallisesta opetussuunnitelmatyöstä vastaaville, esimerkiksi OPS-tiimien vetäjille ja rehtoreille.

OHJELMA

- Arvioinnin peruskäsitteet perusopetuksessa

- Arvioinnin roolit ja tehtävät opettajan ja oppilaan näkökulmista (erityisesti formatiivinen ja summatiivinen arviointi)

- Miten ja miksi toteuttaa itse- ja vertaisarviointia?

- Koulun arviointikulttuuri, yhteiset arvioinnin toimintatavat ja niiden seuraaminen.


KOULUTTAJA

Najat Ouakrim-Soivion, KT, FL, kokemus koulutuksen eri tehtävissä on laaja: aineenopettajan, rehtorin, opettajakouluttajan, Opetushallituksen ja -ministeriön tehtävien ja tutkijan työn lisäksi, hän on viimeisimmäksi julkaissut tietokirjan Oppimisen ja osaamisen arviointi (Otava, 2016).

Tallenne katsottavissa palvelussa 23:59 17.7.2020 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu