Käytännön vinkit kunnan mediaviestintään

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia
  • Kouluttaja: Jaakko Kilpeläinen

Käytännön vinkit kunnan mediaviestintään

- Jaakko Kilpeläinen

OHJELMA:

1)Mediaviestinnän suunnittelu

• viestinnän tavoitteet ja tehtävät, organisaation arvot ja ydinviestit – miten niiden pitäisi näkyä viestinnässä
• viestien optimaalinen ajoitus ( myös embargon hyödyntäminen)
• viestien kohdentaminen
• työn- ja vastuunjako mieluummin ennalta
• kohderyhmien tunnistaminen ja palveleminen
• tiedotettavien aiheiden suunnittelu – vinkkejä: mikä mediaa kiinnostaa ja mikä ei
• GDPR ja sen huomioiminen mediaviestinnässä lyhyesti
2) Hyvä tiedote ja sen onnistunut jakelu
• hyvän tiedotteen keskeisimmät ominaispiirteet

• mikä on uutinen ja miten tiedotteesta tehdään uutismainen.
• tiedotteen rakenne: otsikko, ingressi, leipäteksti yms. Kunkin elementin tarkoitus ja vinkkejä niiden muotoilemiseksi.
• millaista on hyvä tiedotekieli ja millaista ei - tutkittua tietoa kuntaviestinnässä käytetyn kielen ongelmista ja ratkaisuja niihin
• jakelukanavat ja niiden valinta
• vinkkejä roskapostifilttereiden ohittamiseksi.
3) Mediaviestinnän muut keinot

4) Mitä journalisti toivoo viestijältä – näin onnistut yhteistyössä
• muista ainakin tämä, eli hyödyllisiä faktoja mediasta, sen periaatteista ja käytännöistä
• toimittajien odotukset viestijöitä kohtaan: millaista viestintää he arvostavat ja millaista eivät
• viestijän rooli haastatteluprosessissa - näin tuet haastateltavaa ja annat toimittajalle sen, mitä hän tarvitsee
5) Kriisiviestintä
• kriisin määritelmä: mitä se on ja mitä ei.
• varautuminen ja ennaltaehkäisy - median rooli ja muut kohderyhmät
• näin selviät kriisistä (ja näin vain pahennat asiaa).
6) Mediaseuranta ja tulosten arviointi
• seurantaan saatavilla olevat välineet ja niiden järkevä käyttö: mitä kaikkea voi ja kannattaa mitata ja miten näitä tuloksia sitten voidaan hyödyntää

Kouluttaja: Jaakko Kilpeläinen Markkinointi- ja viestintätoimisto Näkyy ja Kuuluu

Tallenne katsottavissa palvelussa 23:59 1.10.2020 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Jaakko Kilpeläinen


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu