TALLENNE: Rehtorin toimivallan rajat opettajien esihenkilönä

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

TALLENNE: Rehtorin toimivallan rajat opettajien esihenkilönä

Koulutuksessa tarkastellaan tilanteita, joihin rehtori esimiehenä toimiessaan joutuu. Tilanteita, joissa rehtori astuu opettajan itsenäisen, asiantuntijatyön kentälle (opettajan tehtävän autonomisuus vs. virkamieshallintoperiaate).

Koulutus on tarkoitettu rehtorin tehtävissä jo toimiville tai niihin tähtääville sekä Opetushallinnon tutkintoon valmentautuville.


SISÄLTÖ:

Rehtori koulun toimintakulttuurin ja sen turvallisuuden kokonaisuuden johtajana: yhteissuunnittelusta arviointiin

Rehtori opettajan esihenkilönä: velvoitteet turvata opettajan mahdollisuudet toimia lain ja tavoitteiden mukaan sekä toisaalta velvollisuus puuttua epäkohtiin.

Koulutuksen hinta on 139,50 € (+ALV 24%)

- tallennekirjasto

KOULUTTAJA

Kouluttajana toimii HM, HuK Virve Valtonen, joka on opettajan pätevyydellä varustettu julkisoikeuden yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopistossa. Hän tekee väitöstutkimusta perusopetuksen opettajien ja rehtoreiden harkinnasta kurinpitotilanteessa. Intohimona Virvellä on opettajien ja kasvatuksen maailman sekä juristien ja oikeudellisen maailman ymmärtäminen ja yhteensovittaminen yhdessä ammattilaisten kanssa.

Tallenne katsottavissa palvelussa 23:59 24.9.2021 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu