Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Uusi tiedonhallintalaki: näin laadit tiedonhallintamallin kunnassa

Vuoden 2020 alusta voimaan astunut tiedonhallintalaki velvoittaa laissa määriteltyjä tiedonhallintayksiköitä eli esimerkiksi valtion virastoja ja laitoksia, kuntia, kuntayhtymiä sekä itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia laatimaan tiedonhallintalaissa säädetyn tiedonhallintamallin.

Tiedonhallintamallin laadinta on organisaatiolle iso urakka ja sen konkreettiset sisältövaatimukset vaikeasti hahmottuvia. Tästä syystä tiedonhallintamallin laadinnan aloittaminen ja valmistelu voivat tuntua hankalalta. Tiedonhallintalailla edistetään viranomaisen tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. Lailla myös edistetään tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Nyt tulossa olevassa koulutuksessa käydään käytännönläheisesti konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä hyödyntäen läpi mm.
- mitä tiedonhallintamalliin tulee ainakin sisällyttää,
- mitä tiedonhallintamallin valmistelussa kannattaa käytännössä huomioida mm. organisoinnin ja laadintatekniikan osalta ja
- millainen tiedonhallintamallin runko käytännössä voisi olla.

Tiedonhallinnan teoreettisemmat ulottuvuudet jätetään tässä koulutuksessa vähemmälle ja keskitytään siihen, että koulutukseen osallistuja saisi mahdollisimman hyvät valmiudet työstää organisaationsa ensimmäisen tiedonhallintamallin valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Koulutus on tarkoitettu asiakirjahallinnosta vastaaville sekä kaikille, jotka ovat vastuussa tiedonhallintamallin laatimisesta taikka osallistuvat sen laatimiseen.

Kouluttajana toimii HTM, oik.yo Antti Pieviläinen Ylöjärven kaupungilta. Antilla on monipuolinen kunnallishallinnon osaaminen sekä kokemusta tiedonhallintamallin valmistelusta ja laadinnasta.

Palautetta Antin aiemmin pitämästä tiedonhallintalakia koskevasta koulutuksesta: "Todella selkeä ja järkevä esitys aiheesta, joka ei ole selkeä." "Erinomainen esitys."

OHJELMA:

12.00 Tervetuloa koulutukseen!
Tiedonhallintamalli tiedonhallintalaissa ja tiedonhallintalautakunnan suosituksessa

Tiedonhallintamallin laatiminen ja sisältö
- Mitä laadintaprosessissa kannattaa huomioida?
- Miten pääsen laadinnassa liikkeelle?
- Mitä tiedonhallintamalliin tulee ainakin sisällyttää?
- Mitä tiedonhallintamallin valmistelussa kannattaa käytännössä huomioida mm. organisoinnin ja laadintatekniikan osalta?
- Millainen tiedonhallintamallin runko käytännössä voisi olla?

Tiedonhallintamallin ylläpito ja hyödyntäminen
- Mitä tiedonhallintamallin ensimmäisen version valmiiksi saamisen jälkeen?
- Mitä hyötyä tiedonhallintamallista voisi organisaatiolleni jatkossa olla?
- Muuta

14.00 Koulutuksen päätös

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 29.10.2020

Ohjeet kirjautumiseen ja ilmoittautumiseen:

Koulutus toimii parhaiten Google Chrome -selaimella - älä käytä Internet Exploreria. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee ensin rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Samoilla tunnuksilla voit jatkossakin ilmoittautua koulutuksiin. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ilmoittautumaan koulutukseen. Koulutusta pääset seuraamaan vahvistusviestissä tulevan linkin kautta. Voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti tilata laskun organisaatiollesi.

Ryhmäalennus:

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-7, hinta on 650 euroa (+ alv 24 %)
8-10, hinta on 950 euroa (+ alv 24 %)
11-14, hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %)
15-19, hinta on 1250 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1600 euroa (+ alv 24 %)
40-49 hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)
50-75, hinta on 2000 euroa (+ alv 24 %)
76-100 hinta on 2800 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Ryhmähinnat ovat voimassa, kun samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö (väh. 5 hlöä) ja ryhmä laskutetaan samalla laskulla.


Koulutuksen yhteyshenkilö:
Tuuli Tarukannel, tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi
Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%

Lataa aineisto

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Antti Pieviläinen


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu