aikaa alkuun

Koulusihteerin koulutus

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Koulusihteerin koulutus

Koulusihteerin työ on monipuolista, siinä tarvitaan paljon erilaisia työkaluja ja lainsäädännön sekä ohjeistusten tuntemista. Webinaarissa kä­si­tel­lään kes­kei­siä koulusihteerin työssä tarvittavia hal­lin­non ja lain­sää­dän­nön työ­ka­lu­ja. Kou­lu­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään oppi­lai­toksen arkeen liittyviä hal­lin­non pe­rus­a­si­oi­ta ja koko ajan kes­kei­sem­män ase­man saa­vaa jul­ki­suus- ja tie­to­suo­ja­ky­sy­mys­tä.

Koulutuksessa käsitellään myös pohdintaa herättänyttä kysymystä yritysyhteistyöstä ja sopnsoroinnista - missä rajat kulkevat? Lopussa jätetään hetki aikaa myös asiakaspalvelua ja oman työn hallintaa liittyville kysymyksille.

Koulusihteerin koulutus on tiivis paketti päi­vit­täi­seen työs­ken­te­lyyn vai­kut­ta­vis­ta la­eis­ta käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja konk­reet­ti­ses­ti esi­tet­ty­nä. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä.

Koulutus on tarkoitettu koulusihteereille eri oppilaitoksissa.

Voit tilata koulutuksesta myös kätevän tallenteen olemalla yhteydessä info@hallintoakatemia.fi

OHJELMA

12.00 Koulusihteeri päätösvalmistelussa
- Mistä asioista tulee tehdä päätös?
- Vinkkejä päätösvalmisteluun
- Esimerkkinä: rekrytointi
- Esimerkkinä: hankinnat
- Viranhaltijapäätöksen muutoksenhaku tiivistettynä
Jul­ki­suus ja tie­to­suo­ja oppi­lai­tok­sis­sa
- Mitä uusi tie­to­suo­ja-ase­tus vai­kut­taa
- Mi­ten ja ke­nel­le saan luo­vut­taa tie­to­ja: mi­ten vas­taan tie­to­pyyn­töön?
- Tietojen luovuttaminen erilaisissa huoltajuuskysymyksissä?

Tie­don siir­to oppi­lai­tos­ten ja eri toi­mi­joi­den kes­ken
- Kuin­ka saan luo­vut­taa tie­to­ja kun­nan si­säl­lä?
- Kuin­ka saan luo­vut­taa tie­to­ja eri vi­ran­o­mais­ten kes­ken?


14.40 Kahvitauko

15.00 Yritysyhteistyö ja sponsorointi kouluissa ja oppilaitoksissa
- Mitä huomioitavaa ilmaislehtien ja tuotejakeluissa tai esimerkiksi koulukuvauksessa?

15.30 Asiakaspalvelu ja työssä jaksaminen
- Voiko palvelumuotoilulla hillitä koulusihteerin työmäärää?
- Moni asia on kesken ja lisää tehtävää tulee joka päivä

16.00 Koulutus päättyy

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 7.4.2021.

Koulutuksen hinta on 185 € (+ alv 24 %)/osallistuja

Ryhmähinnat ovat seuraavat:
5-7 hlö 173 (+ alv 24 %)/osallistuja
8-10 hlö 150 (+ alv 24 %)/osallistuja
11-14 hlö 127 (+ alv 24 %)/osallistuja
15-19 hlö 110 (+ alv 24 %)/osallistuja
20-29 hlö 93 (+ alv 24 %)/osallistuja
30-39 hlö 81 (+ alv 24 %)/osallistuja
40-49 hlö 69 (+ alv 24 %)/osallistuja
50-75 hlö 52 (+ alv 24 %)/osallistuja
76-100 hlö 40 (+ alv 24 %)/osallistuja

Ryhmän vähimmäiskoko on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Ryhmähinnat ovat voimassa, kun samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö (väh. 5 hlöä) ja ryhmä laskutetaan samalla laskulla.

Ohjeet kirjautumiseen ja ilmoittautumiseen:

Koulutus toimii parhaiten Google Chrome -selaimella - älä käytä Internet Exploreria. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee ensin rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Samoilla tunnuksilla voit jatkossakin ilmoittautua koulutuksiin. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ilmoittautumaan koulutukseen. Koulutusta pääset seuraamaan "Omat ilmoittautumiset" -välilehden tai vahvistusviestissä tulevan linkin kautta. Voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti tilata laskun organisaatiollesi. Saat ilmoittautumisajan päätyttyä vahvistusviestin, jossa on osallistumislinkki koulutukseen.


Koulutuksen yhteyshenkilö:
Tuuli Tarukannel
tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi
Hinta: 229.4 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu