aikaa alkuun

Hallintosäännön oikeusvaikutukset

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Hallintosäännön oikeusvaikutukset

Hallintosääntö on kuntien ja kuntayhtymien hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Lähtökohtana on, että kaikki aiemmin useilla johtosäännöillä määrätyt asiat kootaan yhteen hallintosääntöön. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto/yhtymävaltuusto samalla määrittelee oman asemansa päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan tai kuntayhtymän viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.

Tässä koulutuksessa käsitellään hallintosäännön oikeusvaikutuksia: mitä hallintosäännössä voidaan määrätä, mihin se sitoo päätöksentekijöitä ja miten se ohjaa päätöksentekoa kunnassa? Minkälaisia oikeusvaikutuksia hallintosäännöllä on kunnan tekemiin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin?

Koulutus on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Koulutuksessa käsitellään toimivallan jakoon liittyviä tilanteita kunnassa, hallintosäännön merkitystä yksityisoikeudelliseen sopimukseen sitoutumisen kannalta sekä hallintosäännön määräysten suhdetta lakiin.

Koulutuksessa on mahdollisuus kysyä kouluttajalta kysymyksiä chatin kautta.


OHJELMA

8.45 Voit testata yhteytesi toimivuuden

9.00 Koulutus alkaa

Hallintosääntö kunnassa
- hallintosäännön hyväksyminen ja voimaantulo
- hallintosäännön muuttaminen
- hallintosäännön vaikutukset kunnan tekemän sopimuksen sitovuuteen

Hallintosääntö toimivallan jakajana
- viranhaltijan velvollisuus tuntea toimivaltansa rajat
- delegoinnin rajat, Kuopion hallinto-oikeus 25.1.2013

Hallintosäännön suhde lainsäädäntöön
- hallintosääntö vrt. viranhaltijalaki (KHO 2009:93)
- hallintosääntö vrt. kuntalaki (Helsingin hallinto-oikeus 17.6.2020)

11.00 Koulutus päättyy


KOULUTTAJA

Varatuomari Susanna Ijäs on aiemmin toiminut Kuntaliiton lakiyksikön lakimiehenä seitsemän vuoden ajan sekä siviili- että hallintojuristina. Hän on toiminut myös useita vuosia juristina Hämeenlinnan, Espoon ja Helsingin kaupungin palveluksessa. Ijäksellä on taustaa myös valtionhallinnon puolelta sekä pankkimaailmasta. Ijäs on pidetty ja kokenut kouluttaja. Hän on kouluttanut kuntien työntekijöitä, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä jo kymmenen vuoden ajan.


Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 8.3.2021.


Ohjeet kirjautumiseen ja ilmoittautumiseen:

Koulutus toimii parhaiten Google Chrome -selaimella - älä käytä Internet Exploreria. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee ensin rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Samoilla tunnuksilla voit jatkossakin ilmoittautua koulutuksiin. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ilmoittautumaan koulutukseen. Koulutusta pääset seuraamaan "Omat ilmoittautumiset" -välilehden tai vahvistusviestissä tulevan linkin kautta. Voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti tilata laskun organisaatiollesi.


Ryhmähinnat:

5-7 osallistujaa, 159 €/hlö (+ALV 24%)
8-10 osallistujaa, 138 €/hlö (+ALV 24%)
11-14 osallistujaa, 117 €/hlö (+ALV 24%)
15-19 osallistujaa, 101 €/hlö (+ALV 24%)
20-29 osallistujaa, 85 €/hlö (+ALV 24%)
30-39 osallistujaa, 74 €/hlö (+ALV 24%)
40-49 osallistujaa, 64 €/hlö (+ALV 24%)
50-75 osallistujaa, 48 €/hlö (+ALV 24%)
76-100 osallistujaa, 37 €/hlö (+ALV 24%)
yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous (info@hallintoakatemia.fi)

Ryhmän vähimmäiskoko on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Ryhmähinnat ovat voimassa, kun samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö (väh. 5 hlöä) ja ryhmä laskutetaan samalla laskulla.


Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 210.8 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu