aikaa alkuun

Toimistotyö kunnassa- sihteereiden koulutuspäivät 15.-16.6.

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Toimistotyö kunnassa- sihteereiden koulutuspäivät 15.-16.6.

Koulutuspäivillä käsitellään toimistotyötä erilaisten sihteeri- ja toimistotehtävien näkökulmasta. Koulutus on käytännönläheinen ja teemat on valittu kuntakentän usein pohdittujen kysymysten joukosta sekä koulutukseen osallistuneiden palautteen pohjalta. Sihteerityö on laaja kokonaisuus, johon myös kuntakentän muutokset heijastuvat ja jossa pitää pystyä pitämään monet langat käsissään.

Koulutuksessa pohditaan tärkeitä ja ajankohtaisia käytännön elämässä usein vastaan tulevia tilanteita, kuten julkisuutta ja salassapitoa, erilaisten ihmisten kohtaamista ja erilaisia tekstejä. Nämä aiheet ovat monesti niitä arjen aiheita, joita emme ehdi välttämättä pysähtyä miettimään, mutta joita pohdimme jatkuvasti. Hyvä sihteerityö onkin erilaisista taidoista rakennettua ja näiden taitojen sekä koko kuntakentän uudistusten pohtiminen on tärkeää ja hedelmällistä. Välillä on hyvä päästä vaihtamaan ajatuksia myös kollegoiden kanssa.

Koulutus on tarkoitettu kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteleville sihteeri- ja toimistotyötä tekeville.

Palautetta vastaavasta koulutuksesta: ”Ohjelma oli laadittu ajankohtaiseksi ja monipuoliseksi. Kouluttajat olivat hyviä ja järjestelyt toimivat” “Lisää tällaisia sihteereille suunnattuja koulutuksia.”

Koulutuksen tiedot ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Hinta: 545.6 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu