Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Etäjohtaminen

Työn te­ke­mi­sen ta­vat muut­tu­vat, etä­työ ja työskentely monitilatoimistoissa lisääntyy. Teknologia mahdollistaa työskentelyn eri paikoista sekä yhteistyön riippumatta siitä, missä työntekijät fyysisesti istuvat. Esi­mie­het kokevat haasteita muut­tu­nees­sa ti­lan­tees­sa ja kaipaavat apua oman johtamisen kehittämiseen.

Koulutus pidetään 23.3. klo 15.00-16.00.

Koulutuksen sisältö:

Johdanto
• Miksi etätyö aiheuttaa haasteita esimiestyöhön?
• Etätyön plussat ja miinukset johtamisen näkökulmasta
• Millainen esimiestyö auttaa onnistumaan etäjohtamisessa?

Kaikki perustuu luottamukseen
• Miksi ja millä tavalla luottamus on tärkeää?
• Suurimmat haasteet luottamuksen näkökulmasta
• Miten lisätä luottamusta?

Sujuva työnteko ja yhteistyö
• Lähtökohtana on, että työ tulee tehdyksi – toimintatavat kuntoon
• Käytäväkeskustelut vähenevät – miten huolehtia yhteisöllisyydestä?
• Vuorovaikutusta tarvitaan – miten osallistaa työntekijät?

Jämäkkä ja suunnitelmallinen esimiestyö
• Työskentelytavat, tavoitteet ja työn tulosten mittaaminen
• Jämäkkyyttä delegointiin ja seurantaan
• Esimerkkejä etäjohtamisen keinoista

Etätyön järjestäminen - organisaation näkökulma
• Lainsäädäntö ja etätyösopimuksia koskevat käytännöt
• Työhyvinvointi, ergonomia ja vastuukysymykset
• Teknologia työnteon tukena


Kouluttaja
Ulla Vilk­man on työyhteisöjen ja esimiestyön kehittäjä. Kokemusta kouluttamisesta on kertynyt niin yk­si­tyi­sen, jul­ki­sen ja kol­man­nen sek­to­rin or­ga­ni­saa­ti­os­ta. Syys­kuus­sa 2016 hä­nel­tä il­mes­tyi kir­ja Etä­joh­ta­mi­nen – tu­los­ta jous­ta­val­la työl­lä (Ta­len­tumP­ro).
Hinta: 120 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Ulla Vilkman

Ulla työskentelee organisaatioiden kanssa esimiestyön ja yhteistyön kehittämiseksi niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Ullalla on usean vuoden kokemus kouluttamisesta ja valmentamisesta. Syyskuussa 2016 Ullalta ilmestyi kirja Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä (Talentum), joka oli ensimmäinen suomenkielinen teos aiheesta.

Tutustu myös

Luottamushenkilön ABC (tallenne)

Helppo ja edullinen tapa kouluttautua: tunnin mittainen videotallenne (videon kokonaispituus on 1h 6 min). Videolla käydään tiiviisti läpi tärkeimmät asiat, mitä uuden luottamushenkilön tulee tietää kuntien hallinnosta ja päätöksenteosta. Vältä turhat virheet päätöksenteossa ja käy läpi pakettimme keskeisimmistä asioista. Koulutuksen aiheet: 1. Kunnan toiminta 2. Kunnan toimielimet 3. Kunnan johtaminen 4. Asian käsittely kunnassa 5. Hallinnon järjestäminen 6. Kokoukset 7. Kokouksen kulku 8. Esteellisyys, otto-oikeus ja eriävä mielipide 9. Julkisuusasiat 10. Luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet Kouluttaja: Erityisasiantuntija, HTM Ulla Tirronen Hinnat ja lisätiedot Tallenteen hinta on 89 euroa / henkilö (+alv 24 %). Ryhmäilmoittautumisten osalta huom: Hinta alenee suhteessa osallistujamäärään. Jos koulutukseen osallistuu: 5 tai enemmän, 80 euroa/henkilö 10 tai enemmän 70 euroa /henkilö 20 tai enemmän 60 euroa /henkilö 30 tai enemmän 50 euroa /henkilö Tallenteen katseluoikeus on 2 viikkoa. Jotta voit katsoa tallenteen, suosittelemme käyttämään Chrome tai Firefox -selainta. Lisätiedot: info@hallintoakatemia.fi, puh. 040 656 9684. >> Tutustu

Kuntakonsernin johtamisen käytännön tavat - hyviä esimerkkejä

Koulutuksessa käsitellään kuntakonsernin johtamiseen liittyviä käytännön esimerkkejä kuten: - mitä hyviä tapoja on viedä viestiä konsernijohdon ja yhtiön ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden välillä - mitkä ovat omistajaohjauksen keinoja, jotka ovat sallittuja, mutta myös toimivia kunnan ja kuntayhtiön näkökulmasta - mitä konserniohjeessa on hyvä olla. Kouluttajana toimivat Hallintoakatemian erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel ja Mikkelin konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso. >> Tutustu

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu