Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Kuinka irtisanot oikein

Koulutuksessa käsitellään sekä yksilöperusteisia työsuhteen päättämistilanteita että irtisanomista taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Työsopimussuhteisten työntekijöiden työsuhteiden päättämisten lisäksi käsitellään myös viranhaltijoiden vastaavia tilanteita.

Koulutus antaa toimintamalleja palvelussuhteen päättämiseen liittyviin käytännön haasteisiin. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on kokonaiskuva oikeista ja järkevistä menettelytavoista irtisanomistilanteissa. Asioita käsitellään suurelta osin esimerkkien ja oikeustapausten kautta.

Koulutuksen teemat:
-Työsopimuksen irtisanominen henkilöstä johtuvin perustein
-Työsopimuksen purkaminen
-Irtisanominen työn vähyyden perusteella
-Yhteistoimintaneuvottelut
-Muita tilanteita

Koulutus on tarkoitettu haastavien henkilöstö- ja irtisanomiskysymysten parissa työskenteleville. Koulutus sopii esimerkiksi johdolle, esimiehille, HR-asiantuntijoille sekä luottamusmiehille.

Kouluttajana toimii lakimies Katariina Sorvanto KataKoski Oy:stä. Katariinalla on yli kymmenen vuoden kouluttaja- ja konsulttikokemus. Hän on erikoistunut erityisesti työ- ja virkamiesoikeudellisten kysymyksiin. Tämän lisäksi hän on erikoistunut myös muihin lähiesimiesten päivittäin kohtaamiin haasteisiin.

klo 13.00 Koulutus alkaa

Palvelussuhteen päättymiseen johtavat tilanteet

Työsopimuksen irtisanominen henkilöstä johtuvin perustein
– Varoituksen antaminen
– Hyväksyttävät ja kielletyt irtisanomisperusteet
– Irtisanomisajat
– Irtisanomismenettely

Työsopimuksen purkaminen
– Purkamisperusteet
– Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Irtisanominen työn vähyyden perusteella

Yhteistoimintaneuvottelut

Muita tilanteita
– Koeaikapurku
– Määräaikaisen sopimuksen päättyminen
– Työsuhteen päättäminen lomautusaikana
– Henkilöstön edustajan työsuhteen päättäminen
– Työsuhteen päättäminen sopimalla

Viranhaltijan irtisanominen
– Pääasialliset erot verrattuna työsopimussuhteisen palvelussuhteen irtisanomiseen

klo 15.00 Koulutus päättyy
Hinta: 190 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Luottamushenkilön ABC (tallenne)

Helppo ja edullinen tapa kouluttautua: tunnin mittainen videotallenne (videon kokonaispituus on 1h 6 min). Videolla käydään tiiviisti läpi tärkeimmät asiat, mitä uuden luottamushenkilön tulee tietää kuntien hallinnosta ja päätöksenteosta. Vältä turhat virheet päätöksenteossa ja käy läpi pakettimme keskeisimmistä asioista. Koulutuksen aiheet: 1. Kunnan toiminta 2. Kunnan toimielimet 3. Kunnan johtaminen 4. Asian käsittely kunnassa 5. Hallinnon järjestäminen 6. Kokoukset 7. Kokouksen kulku 8. Esteellisyys, otto-oikeus ja eriävä mielipide 9. Julkisuusasiat 10. Luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet Kouluttaja: Erityisasiantuntija, HTM Ulla Tirronen Hinnat ja lisätiedot Tallenteen hinta on 89 euroa / henkilö (+alv 24 %). Ryhmäilmoittautumisten osalta huom: Hinta alenee suhteessa osallistujamäärään. Jos koulutukseen osallistuu: 5 tai enemmän, 80 euroa/henkilö 10 tai enemmän 70 euroa /henkilö 20 tai enemmän 60 euroa /henkilö 30 tai enemmän 50 euroa /henkilö Tallenteen katseluoikeus on 2 viikkoa. Jotta voit katsoa tallenteen, suosittelemme käyttämään Chrome tai Firefox -selainta. Lisätiedot: info@hallintoakatemia.fi, puh. 040 656 9684. >> Tutustu

Kuntakonsernin johtamisen käytännön tavat - hyviä esimerkkejä

Koulutuksessa käsitellään kuntakonsernin johtamiseen liittyviä käytännön esimerkkejä kuten: - mitä hyviä tapoja on viedä viestiä konsernijohdon ja yhtiön ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden välillä - mitkä ovat omistajaohjauksen keinoja, jotka ovat sallittuja, mutta myös toimivia kunnan ja kuntayhtiön näkökulmasta - mitä konserniohjeessa on hyvä olla. Kouluttajana toimivat Hallintoakatemian erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel ja Mikkelin konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso. >> Tutustu

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu