Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita.

Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa.

Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino.

Tämä video on tallenne helmikuussa 2019 järjestetystä koulutuksesta.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Mitä tulee ottaa huomioon tarjouspyyntöä laadittaessa?
- Soveltuvat menettelyt teknisen alan hankinnoissa
- Kilpailutusdokumenttien kipupisteet

Markkinakartoitus isoissa urakoissa ja haastavissa hankinnan kohteissa
- Markkinavuoropuhelun funktio osana hankintaprosessia
- Miten käydä vuoropuhelua tuottavasti?

Hankintasopimuksen laatiminen
- Hankintasopimus kilpailutusdokumenttina
- Mistä asioista tulee ainakin sopia?

Kilpailutusprosessissa tarvittavat hankinta-asiakirjat
- Kilpailutuksessa sovellettavat dokumentit
- Lakisääteiset asiakirjat
- Hankintapäätös ja muutoksenhaku
- Mitä voidaan vielä tehdä, kun tarjoukset ovat jo pöydällä?

Tyypillisiä ongelmatapauksia ja haastavia tilanteita teknisen toimialan hankinnoissa


MITEN VOIN OSTAA TÄMÄN TALLENTEEN?
Ostaaksesi tallenteen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Tämän jälkeen voit ostaa tallenteen silloin kuin sinulle parhaiten sopii se katsoa: ostettuasi katseluoikeuden videolle, on sinulla katseluaikaa seuraavat 4 viikkoa. Tämä tallenne kuuluu Hallintoakatemian digikirjaston koulutuksiin. Digikirjaston koulutukset ovat milloin vain hankittavissa – riippumatta vuoden- tai vuorokaudenajoista. Koulutukset ovat noin 60 tai 120 minuutin mittaisia tiiviitä videokoulutuksia.

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi

Tallenne katsottavissa palvelussa 23:59 16.2.2020 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Mitkä ovat kuntayhtiön hallituksen vastuut ja velvollisuudet?

Videokoulutus on tiivis paketti kuntayhtiön hallituksen jäsenelle siitä, mitä toiminnassa kannattaa ottaa huomioon ja miten hallitustoimintaa voi myös kehittää. Koulutuksessa käsitellään kuntayhtiötä ja kuntayhtiön hallitusta toimijana. Kuntayhtiössä toimiminen on välillä haastavaa kuntalain, konserniajattelun ja osakeyhtiölain välisessä kentässä. Koulutuksessa käsitellään hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja konsernijohdon vastuita ja oikeuksia. Koulutuksessa myös pohditaan tarkemmin sitä, mitä tarkoittaa hallituksen jäsenen valvontavastuu sekä huolellisuusvelvoite. Mikä on toimitusjohtajan ja hallituksen välinen työnjako ja vastuu? Entä miten konsernin ohjaukseen voi tai tulee suhtautua? Koulutuksessa käsitellään myös hyvää tiedonkulkua ja hyvää hallitustyöskentelyä. Koulutus on tarkoitettu kuntayhtiöiden hallitusten jäsenille, puheenjohtajille sekä kuntayhtiöiden toimitusjohtajille. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu