Puitejärjestelyjen käyttäminen julkisissa hankinnoissa (tallenne)

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Puitejärjestelyjen käyttäminen julkisissa hankinnoissa (tallenne)

Tallenne 21.3.2019 pidetystä webinaarista.

Tallenteen sisältö:

Puitejärjestelyn muodostaminen tarjouskilpailulla ja mitä ehtoja kannattaa ilmoittaa tarjouspyynnössä

Kuinka tilauksia voi tehdä, kun on useita toimittajia puitejärjestelyssä

Kevennettyjen kilpailutusten järjestäminen

Kansallisen kynnysarvon alle jäävät tilaukset

Kouluttajana toimii asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen, Hannes Snellman

Tallenne katsottavissa palvelussa 00:00 31.12.2021 asti

Hinta: 130 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu