Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Työelämän tietosuoja - mitä tietoja saa käsitellä ja miten?

Koulutuksessa käsitellään työelämän tietojen käsittelyä ja henkilötietojen käsittelyä työelämässä. Koulutuksessa käsitellään sekä julkisuuslain että tietosuojalainsäädännön ja työelämän tietoja koskevan sääntelyn näkökulmasta työelämän keskeisimpiä tietoja, tilanteita ja tietojen käsittelyä näissä tilanteissa.

Kuinka toimimme oikein työelämän tietojen kanssa entä miten perustelemme käsittelyä ja missä asioissa meidän tulee välttää tai olla keräämättä tietoja? Koulutuksessa aihetta lähestytään toisaalta lainsäädännön näkökulmasta ja toisaalta käytännön esimerkkien, oikeustapausten sekä ratkaisujen näkökulmasta.

Koulutus on tarkoitettu työelämän henkilötietoja työssään käsitteleville, kuten palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille sekä esimiehille. Koulutus sopii yksityisen sektorin osallistujille sekä esimerkiksi järjestöjen osallistujille.

Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.

OHJELMA

16.00 Koulutus alkaa

Kuinka käsitellä henkilöstön tietoja lainsäädännön mukaisesti
- Tietosuojaa koskevien lakien vaikutukset
- Yksityisyyden suojan toteuttaminen työpaikalla
- Mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä eivät?

Henkilötietojen käsittely työelämän erilaisissa tilanteissa
- Kuinka tietoja saa käsitellä ja kerätä?
- Esimerkkitilanteita: rekrytoinnit, terveyttä koskevat tiedot sekä muut haastavat esimerkit

18.00 Koulutus päättyy


Videokoulutus on 2 tunnin reaaliaikaisesti lähetettävä koulutus, jonka aikana on mahdollista myös kysyä kouluttajilta kysymyksiä chatissa. Videokoulutus on kätevä tapa opiskella uutta tai ylläpitää ammattitaitoa - voit osallistua koulutukseen etänä mistä vain, kunhan sinulla on vain toimiva nettiyhteys.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 29.8.2019.

Hinta: 145 euroa / osallistuja + alv 24%.

Edullinen ryhmähinnoittelumme osallistujien lukumäärän mukaan:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50+, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu