aikaa alkuun

Kaavan vanhentumistilanteet

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Kaavan vanhentumistilanteet

Kaavojen toteutumisen seuraaminen ja ajan tasaisena pitäminen kuuluvat kiinteästi kunnan rakennetun ympäristön kehittämiseen ja kaavoitukseen. Vanhentuneet kaavat vaikeuttavat esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen lupaharkintaa ja aiheuttavat kiinteistönomistajille epäselvyyttä tontin käyttömahdollisuuksista. Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten kaava vanhenee oikeudellisesta näkökulmasta ja mitä vaikutuksia sillä on kunnissa käytännön elämään. Entä miten näitä tilanteita tulisi käsitellä?

Koulutus on tarkoitettu kunnassa kaavoituksen parissa työskenteleville, kuten kaavasuunnittelijoille, kaavoitusinsinööreille sekä teknisille johtajille.

Kouluttajana toimii oikeustieteen lisensiaatti, rakennusinsinööri (AMK) Mikko Knuutinen.

OHJELMA:

Klo 9.00 Koulutus alkaa

Kaavan vanhentuminen oikeudellisesta näkökulmasta
- Millaisia vaikutuksia vanhentumisella käytännössä on?
- Miten kunnan tulee toimia ja reagoida tilanteeseen?

Vanhentuneesta kaavasta poikkeaminen
- Mihin asti kaavasta voidaan poiketa?
- Milloin on aloitettava uuden kaavan valmistelu?
- Päätöksenteko poikkeamistilanteissa

Täydennysrakentamisen haasteet ja kaavoituksen yhdenvertaisuus

Käytännön vinkkejä ja esimerkkejä – näin ratkaisen keskeisiä haasteita

Klo 11.00 Koulutus päättyyTEKNISET LISÄTIEDOT

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50+, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu