Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Kaavan vanhentumistilanteet

Kaavojen toteutumisen seuraaminen ja ajan tasaisena pitäminen kuuluvat kiinteästi kunnan rakennetun ympäristön kehittämiseen ja kaavoitukseen. Vanhentuneet kaavat vaikeuttavat esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen lupaharkintaa ja aiheuttavat kiinteistönomistajille epäselvyyttä tontin käyttömahdollisuuksista. Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, miten kaava vanhenee oikeudellisesta näkökulmasta ja mitä vaikutuksia sillä on kunnissa käytännön elämään. Entä miten näitä tilanteita tulisi käsitellä?

Koulutus on tarkoitettu kunnassa kaavoituksen parissa työskenteleville, kuten kaavasuunnittelijoille, kaavoitusinsinööreille sekä teknisille johtajille.

Kouluttajana toimii oikeustieteen lisensiaatti, rakennusinsinööri (AMK) Mikko Knuutinen.

OHJELMA:

Klo 9.00 Koulutus alkaa

Kaavan vanhentuminen oikeudellisesta näkökulmasta
- Millaisia vaikutuksia vanhentumisella käytännössä on?
- Miten kunnan tulee toimia ja reagoida tilanteeseen?

Vanhentuneesta kaavasta poikkeaminen
- Mihin asti kaavasta voidaan poiketa?
- Milloin on aloitettava uuden kaavan valmistelu?
- Päätöksenteko poikkeamistilanteissa

Täydennysrakentamisen haasteet ja kaavoituksen yhdenvertaisuus

Käytännön vinkkejä ja esimerkkejä – näin ratkaisen keskeisiä haasteita

Klo 11.00 Koulutus päättyyTEKNISET LISÄTIEDOT

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50+, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi

Koulutusarvostelu

Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu