Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Tietosuoja sosiaalitoimessa

Tietosuoja-asetus ja -laki toivat mukanaan periaatteita, joita tulee noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä, myös sosiaalitoimessa. Miten tietosuoja on otettava huomioon sosiaalitoimessa ja miten tietosuoja-asetuksen tarkoittamia tietoja tulee käsitellä ja säilyttää?

Koulutus on tarkoitettu kuntien sosiaalitoimessa työskenteleville.

Etäkoulutuksessa on mahdollisuus esittää kouluttajalle aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

OHJELMA

12:00 Koulutus alkaa

Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain soveltamisesta sosiaalitoimessa
- Millä perusteella tietoja voidaan käsitellä
- Erityiset henkilötietoryhmät ja niiden käsittely sosiaalitoimessa
- Muun lainsäädännön soveltaminen

Rekisterinpitäjän velvollisuudet
- Mitä velvollisuuksia rekisterinpitäjällä on ja miten velvollisuuksien toteuttaminen osoitetaan huomioiden erityisesti sosiaalitoimen tehtävät
- Selkeä ja avoin informointi tietojen käsittelystä
- Julkisuus ja salassapito
- Riskien arvioiminen, tietoturvaloukkaukset
- Henkilötiedon käsittelyn ulkoistaminen

Rekisteröidyn oikeudet
- Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on
- Miten rekisteröidyn oikeudet toteutetaan, esimerkiksi asiakkaan tarkastuspyynnön toteuttaminen

14:00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 23.8.2019!

RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus

.

Minna Jäkälä


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu