Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Yksityistielain kokonaisuudistuksen vaikutukset kunnissa

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Lain kokonaisuudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019 ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille. Uusi laki säädettiin vastaamaan kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muuttumisen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeita. Uudella yksityistielailla on selkiytetty eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja rahoituksen suhteen. Mitä lakimuutos kokonaisuudessaan pitää sisällään ja millaiset vaikutukset sillä tulee olemaan kuntien näkökulmasta?

Kouluttajana on diplomi-insinööri Jaakko Rahja, joka toimii tällä hetkellä Suomen Tieyhdistyksessä asiantuntijana erityisalanaan yksityistiet. Hän on ollut monella tavalla mukana kehittämässä yksityistieasioiden neuvontaa, opastusta ja koulutusta, mistä mainittakoon yksityisteiden opaskirjat, yksityisteiden tieisännöitsijäkoulutus, tiekuntakopulutus ja valtakunnallinen neuvontapuhelin.

Etäkoulutuksessa on mahdollisuus esittää kouluttajalle aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

OHJELMA

13.45 Lähetyksen testaus alkaa

14.00 Koulutus alkaa

Yksityistielain kokonaisuudistus
Uudistuksen vaikutukset kunnassa
· Tielautakuntien lakkauttaminen
· Kuntien yksityistieavustuskriteerien muutos
· Kunta tieosakkaana ja tien käyttäjänä
· yhdyskuntatekniset laitteet yksityistien alueella

Muut oleelliset muutokset
· Tiekunnan päätösten muutoksenhaku
· Tienpidon ulkoistaminen

16.00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 27.8.

RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi

Koulutusarvostelu

Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus

.

Minna Jäkälä


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu