Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito sosiaalitoimessa

Sosiaalihuollon asiakkaiden tiedot ja heidän saamaa etuutta ja palvelua sekä henkilön terveydentilaa tai vammaisuutta koskevat asiakirjat kuuluvat ehdottoman salassapidon piiriin.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi sitä, mitä asiakirjoja voidaan niiden salassapito huomioon ottaen luovuttaa ja kenelle. Aihetta käsitellään tutustumalla lainsäädännön lisäksi tyypillisiin asiakirjojen julkisuutta koskeviin tilanteisiin sosiaalitoimessa oikeustapauksia hyväksikäyttäen.

Koulutus sopii sosiaalihuollon esimiehille, henkilöstölle ja kaikille asiakas- ja potilasasiakirjojen parissa toimiville.

Kouluttajana toimii OTM Liisa Murto, joka on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt lakimies.

OHJELMA:

9.00 Koulutus alkaa

Asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö

Asiakkaan suostumus tietojen luovuttamiseen
- Milloin vaaditaan asiakkaan suostumus tietojen luovuttamiseen?
- Huoltajan Vs. alaikäisen oikeudet antaa suostumus tai kieltää tietojen luovuttaminen

Milloin asiakirjoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksesta riippumatta?

Mihin tarkoitukseen, kenelle ja mitä asiakirjoja voidaan luovuttaa?
- Eri viranomaiset ja moniammatillinen yhteistyö
- Perheenjäsenet

11.00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Koulutuksen yhteydessä on tilanteen mukaan mahdollisuus kysyä kouluttajalta kysymyksiä aiheeseen liittyen. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 9.9.

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu