Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

PERUUNTUNUT: Viran täyttäminen opetustoimessa - mitä tulee ottaa huomioon?

Viran täyttäminen on prosessi, josta tehdään verrattaen paljon valituksia. Viran täyttämisessä on otettava huomioon esimerkiksi kelpoisuusvaatimukset ja pätevyydet sekä se, minkälaisin perustein virkasuhde voidaan täyttää määräaikaisena.

Tässä koulutuksessa käydään läpi virantäyttöprosessi alusta loppuun ja käsitellään käytännönläheisesti opetustoimen virantäytössä eteen tulevia tilanteita.

Kouluttajana toimii Lounais-Suomen Aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Esko Lukkarinen, joka on kouluttanut hallinto-oikeudesta, julkisuudesta ja salassapidosta, oppilas- ja opiskelijahuoltolaista sekä opetustoimen lainsäädännöstä kahdenkymmenen vuoden ajan. Aikaisemmin hän on urallaan ehtinyt toimia mm. luokanopettajana, hallintolakimiehenä Helsingin opetusvirastossa, koulutoimenjohtajana, koulutoimentarkastajana ja lääninsivistysneuvoksena Länsi-Suomen lääninhallituksessa sekä lakimiehenä Suomen Kuntaliitossa.

Koulutus sopii opetustoimen virantäyttöprosesseista vastaaville viranhaltijoille, kuten sivistystoimenjohtajille ja rehtoreille, opetustoimen sihteereille sekä opetustoimen virkavalinnoista päättävien lautakuntien valmistelijalle, esittelijälle ja puheenjohtajalle.

OHJELMA:

9.00 Koulutus alkaa

Viran täyttämisessä taustalla oleva lainsäädäntö

Mitä on otettava huomioon virantäytössä?
- Milloin voidaan poiketa julkisesta hausta?
- Määräaikainen vai vakituinen virkasuhde?
- Yleisten ja erityisten kelpoisuusvaatimusten huomioon ottaminen

Viran täyttämisen eteneminen
- Viran haettavaksi julistaminen ja täyttäminen
- Mitä on otettava huomioon jatkettaessa hakuaikaa?
- Missä tapauksissa voidaan valita epäpätevä henkilö?
- Rikostaustaote ja terveydentilaa koskeva selvitys

Virkavalinnan tekeminen
- Virkavaali

11:00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Koulutuksen yhteydessä on tilanteen mukaan mahdollisuus kysyä kouluttajalta kysymyksiä aiheeseen liittyen. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 12.9.

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu