Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Muutoksenhaku perusopetuksessa

Perusopetukseen liittyvissä päätöksissä muutoksenhaku poikkeaa osin kuntalain mukaisesta muutoksenhausta. Perusopetuslain mukaan oikaisuvaatimus tehdään monessa tapauksessa aluehallintovirastoon ja valitus hallinto-oikeuteen. Koulutuksessa tuodaan esimerkkejä erilaisista perusopetuksessa tehtävistä päätöksistä sekä siitä, miten erilaisiin tapauksiin haetaan muutosta ja kuinka muutoksenhaku etenee. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi sitä, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi.

Koulutus sopii kaikille kuntien sivistystoimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville, kuten rehtoreille, taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville.

Etäkoulutuksessa on mahdollisuus esittää kouluttajalle aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

OHJELMA:

9.00 Koulutus alkaa

Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus
- Mihin päätökseen saa hakea muutosta ja mihin päätökseen ei?
- Milloin tehdään oikaisuvaatimus aluehallintovirastoon? Milloin tehdään valitus hallinto-oikeuteen? Entä miten haetaan muutosta oppilaan arviointia koskevaan päätökseen?
- Kenellä on oikeus hakea muutosta?
- Valitusosoitus ja valituskielto
- Esimerkkejä keskeisimmistä muutoksenhakutilanteista

Päätöksen tiedoksianto
- Miten tiedoksianto hallintolain mukaan eroaa kuntalain mukaisesti tiedoksiannosta?
- Esimerkkejä perusopetuksessa tehtävistä hallintopäätöksistä

11.00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 28.10.

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Hallintoakatemia

Tuomo Tenhunen

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu