Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito terveydenhuollossa

Terveydenhuollon asiakkaiden tiedot ja heidän saamaa etuutta ja palvelua sekä henkilön terveydentilaa tai vammaisuutta koskevat asiakirjat kuuluvat ehdottoman salassapidon piiriin.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi sitä, mitä asiakirjoja voidaan niiden salassapito huomioon ottaen luovuttaa ja kenelle. Aihetta käsitellään tutustumalla lainsäädännön lisäksi tyypillisiin asiakirjojen julkisuutta koskeviin tilanteisiin terveydenhuollossa oikeustapauksia hyväksikäyttäen.

Koulutus sopii terveydenhuollon esimiehille, henkilöstölle ja kaikille asiakas- ja potilasasiakirjojen parissa toimiville.

Kouluttajana toimii OTM Liisa Murto, joka on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt lakimies.

OHJELMA:

9.00 Koulutus alkaa

Salassapidon ja tiedonvaihdon tausta
- Yksityisyydensuoja perusoikeutena
- Salassapidon ja tiedonvaihdon käsitteet ja keskeiset lainsäännökset

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus
- Asianosaisasema ja asianosaisen tiedonsaanti
- Oikeus omiin tietoihin

Potilasasiakirjojen luovuttaminen terveydenhuollossa
- Potilastietojen salassapito ja käyttö terveydenhuollossa
- Potilastietojen luovuttaminen suostumuksen perusteella
- Potilastietojen luovuttaminen ilman suostumusta
- Huoltajan, läheisen ja edunvalvojan asema
- Lapsen kielto-oikeus

11.00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Koulutuksen yhteydessä on tilanteen mukaan mahdollisuus kysyä kouluttajalta kysymyksiä aiheeseen liittyen. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Koulutuksen ilmoittautuminen on edelleen auki!


RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu