Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Vertailu- ja pisteytysmekanismit julkisissa hankinnoissa

Tarjousten vertailun pohjana olevan kriteeristön laatiminen on yksi kriittisimmistä vaiheista julkisen hankinnan onnistumisen kannalta. Vertailu- ja pisteytysmekanismien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Lisäksi määritysten on oltava riittävän täsmällisiä, jotta potentiaaliset tarjoajat kykenevät ymmärtämään hankinnan kohteen.
Hyvin laaditut kriteerit ja vertailumekanismit rajaavat ja kohdentavat hankintaa kohti tarkoituksenmukaista palvelua tai tuotetta. Epäonnistuneet tai huolimattomat tuotemääritykset voivat sen sijaan johtaa hinta-laatusuhteeltaan heikkoon ratkaisuun tai jopa kokonaan vääränlaisen tuotteen tai palvelun hankintaan.

Tässä koulutuksessa käydään läpi, minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia hankintayksiköllä on vertailu- ja pisteytysmekanismien laatimisessa. Lisäksi koulutuksessa esitellään käytännön esimerkkejä, yleisiä ongelmatilanteita sekä eri yhteyksissä hyväksi havaittuja käytäntöjä.

OHJELMA

14. 00 Koulutus alkaa

Tarjousten vertailun ja pisteyttämisen perusteet
- Mitä tarjouksissa vertaillaan ja miksi?
- Soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen kriteerit
- Hankinnan kohteen ja menettelyn vaikutus tarjousvertailuun
- Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet

Tarjousten vertailua koskevat oikeusohjeet
- Tasapuolisuus ja syrjimättömyys tarjousten vertailussa
- Tarjouspyynnön määritysten sitovuus

Laadun huomioiminen osana tarjousvertailua
- minkälaisia asioita saa ja kannattaa pisteyttää?
- käytännön esimerkit
- yleiset ongelmatilanteet

Hinnan pisteyttäminen
- erilaiset hintakomponentit ja niiden hyödyntäminen
- käytännön esimerkit
- yleiset ongelmatilanteet

16.00 Koulutus päättyy

Kouluttajana toimii Riku Heino.

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 12.9.2019.

TEKNISET LISÄTIEDOT
Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Koulutuksen yhteydessä on tilanteen mukaan mahdollisuus kysyä kouluttajalta kysymyksiä aiheeseen liittyen. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu