Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Sosiaaliset ja ympäristökriteerit julkisissa hankinnoissa

Voimassa oleva hankintalaki ja sen taustalla oleva hankintadirektiivi ovat korostaneet sosiaalisia ja ympäristökriteerejä yhtenä keskeisenä strategisena tavoitteena julkisissa hankinnoissa. EU:n tavoitteet hankintojen yhteiskuntavastuun lisäämiseksi ovatkin konkretisoituneet julkisissa hankinnoissa erityisesti viimeisinä vuosina. Muun muassa työllistämismahdollisuudet, sosiaalisen osallisuuden edistäminen, kestävyysperusteet sekä ekologisuus ovatkin yhä useampien julkisten hankintojen näkökulmia ja tavoitteita.

Tässä koulutuksessa käydään läpi, mitä sosiaalisilla ja ympäristökriteereillä tarkoitetaan ja miten niitä voidaan hyödyntää osana hankintaprosesseja. Lisäksi tuodaan esiin yleisiä hankintateknisiä ja yhteiskunnallisia näkökulmia, jotka jokaisen hankintoja tekevän on syytä tiedostaa soveltaessaan sosiaalisia ja ympäristökriteerejä.

Kouluttajana toimii hankinta-asiantuntija Riku Heino.

OHJELMA

14.00 Koulutus alkaa

Mitä ovat sosiaaliset ja ympäristökriteerit julkisissa hankinnoissa?
- Miten EU määrittelee tavoitteensa?
- Mitkä kriteerit korostuvat kotimaisissa hankinnoissa?

Keskeiset näkökulmat sosiaalisten ja ympäristökriteerien hyödyntämisessä
- Eettinen näkökulma
- Taloudellinen näkökulma
- Poliittinen näkökulma

Keinot sosiaalisten ja ympäristökriteerien soveltamiseksi tarjouspyynnössä
- Selvitykset ja suunnitelmat
- Ehdottomat soveltuvuusvaatimukset ja kriteerit
- Pisteytettävät hankinnan kohteen kriteerit
- Mitä tulee välttää?

Keinot sosiaalisten ja ympäristökriteerien huomioimiseksi sopimuskaudella
- Auditointi
- Toiminnan kehittäminen
- Elinkaariajattelu

16.00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään 27.9.2019.

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu