Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Tiedoksianto ja julkipanomenettely – mikä muuttuu ja mitä voin julkaista netissä?

Tiedoksianto ja julkiset kuulutukset siirtyvät kokonaisuudessaan nettiin 1.1.2020 alkaen kaikessa viranomaistoiminnassa kun hallintolaki muuttuu ja laki julkisista kuulutuksista kumoutuu. Kunnissa on totuttu kuntalain uudistusten myötä jo sähköiseen tiedoksiantoon, mutta tämän uudistuksen myötä ilmoitustaulu voidaan vihdoinkin jättää historiaan kaikilta osin kunnan niin halutessa. Onko muutoksissa kyse vain ilmoitustaulun muuttamisesta sähköiseksi vai mitä tulisi jatkossa ottaa huomioon?

Koulutuksessa perehdytään tiedoksiantoon ja julkipanomenettelyyn ja niihin liittyviin tuleviin lainsäädännön muutoksiin. Koulutuksessa käydään läpi myös niitä haasteita, jota mm. tietosuojan näkökulmasta nettisivuilla julkaisemiseen liittyy. Mitä täytyy huomioida henkilötietoja julkaistaessa? Miten määräajat lasketaan ja kauanko ilmoitusten täytyy olla esillä verkossa? Voiko lehdessä julkaisemisesta luopua kokonaan?

Koulutuksen jälkeen tiedät tiedoksiannon ja julkipanomenettelyn yksityiskohdat sekä vastaukset usein kysyttyimpiin kysymyksiin liittyen henkilötietojen julkaisuun netissä.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti yleistiedoksiantoja ja julkisia kuulutuksia hoitaville sekä niille, jotka vastaavat muutokseen liittyvistä toimenpiteistä organisaatiossa. Koulutus on tarkoitettu paitsi kuntien ja kuntayhtymien myös valtionhallinnon henkilöstölle.

KOULUTTAJA
Kouluttajana toimii HTM Riikka Uoti, jonka osaaminen painottuu erityisesti kunnallisoikeudellisiin sekä hallinto-oikeudellisiin kysymyksiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin. Riikka on toiminut mm. asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä, hallinnollisena asiantuntijana kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä teknisen toimialan viestintävastaavana. Tällä hetkellä hän on Hyvinkään kaupungin talouspäällikkö.

OHJELMA

Klo 9.00 Koulutus alkaa

· Hallintolain mukainen yleistiedoksianto: nykytila ja lainsäädännön muutos

· Kuulutuslain kumoaminen ja siihen liittyvät muutokset

· Määräaikojen laskeminen

· Netissä julkaiseminen ja tietosuoja

· Jääkö sanomalehti ja ilmoitustaulu historiaan?

klo 11.00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 21.8.2019!

RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50+, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi

Koulutusarvostelu

Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus

.

Minna Jäkälä


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu