Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Peruutettu: Yksityiseltä kuntaan

Oletko siirtynyt yksityiseltä puolelta kuntaan töihin? Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi sitä, miten kunnassa tehdään päätöksiä ja kuka mistäkin päättää. Koulutuksessa käsitellään kunnan toiminnan keskeisimpiä erityispiirteitä sekä suurimpia kunnan ja yritysten eroja. Koulutus keskittyy kunnan toimintaan liittyviin olennaisiin seikkoihin ja piirtää kuvan kunnasta toimijana ja työpaikkana.

Monesti yksityiseltä kuntaan siirtyessä kunnan toiminta tuntuu hiukan byrokraattiselta, mutta hyvällä hallinnolla ja kuntia koskevalla lainsäädännöllä on kuitenkin merkittävä tehtävä ihmisten oikeuksien toteuttamisessa. Tämä koulutus toimii erinomaisena perehdytyksenä ja perusteluna kuntien toiminnalle.

Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat siirtyneet yksityiseltä kuntaan töihin vastikään ja jotka tarvitsevat perehdytystä kunnan toiminnasta. Koulutus sopii myös kunnille palveluita tarjoaville tahoille kuten talous- ja henkilöstöhallintopalveluja kunnille tuottaville organisaatioille.

Koulutus jakaantuu kahteen eri videokoulutukseen.

Kouluttajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel, HTM Ulla Tirronen ja Eija Väätäinen Hallintoakatemiasta.

Tämä on kaksiosaisen webinaarisarjan ensimmäinen osa. Toinen osa järjestetään 10.10. klo 13-16.

Videokoulutus 1:

OHJELMA 3.10.


13.00 Kunnan ja yrityksen keskeisiä eroja

Miten kunta toimii?

Kunnan toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä

Kunnan toimiala – onko kaikki toiminta pakollista?

HTM Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia


14.00 Kunnan toimintaa ohjaavat keskeiset asiakirjat

- Kuntastrategia

- Hallintosääntö


Kuka kunnassa päättää?

- Viranhaltijapäätös – kuka tekee ja millaisesta asiasta?

- Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimielimet – mitkä asiat etenevät luottamushenkilöiden päätettäväksi?

- Minkälainen on hyvä päätös?

- Muutoksenhaku – miksi ja miten päätöksiin voi hakea muutosta?

HTM Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta


16.00 Koulutuksen lopetus

------------------------------------------------------------------------------------

Videokoulutus 2:

OHJELMA 10.10.

13.00 Kunnan henkilöstöhallinnon olennaiset

- Mitä eroa on viranhaltijalla ja työntekijällä?

Millaista on kunnan talous – keskeiset erot kunnan ja yrityksen välillä

- Talousarvio, tilinpäätös ja talouden vuosikello kunnassa

Eija Väätäinen, Hallintoakatemia


14.30 Julkisuus ja salassapito – keskeiset erot kunnan ja yrityksen välillä

-Julkisuusperiaate

-Kenellä on oikeus tietoihin ja kenellä ei

HTM Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia


16.00 Koulutus päättyy

Koulutukset ovat etäkoulutuksia ja voit osallistua niihin mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutuksiin viimeistään 26.9.2019!

Webinaarisarjan hinta on 350 € / hlö + alv. 24%. Jos pääset osallistumaan vain toiseen päivistä, niin olethan yhteydessä info@hallintoakatemia.fi.

Jos organisaatiostasi on osallistujia 5 tai enemmän, pyydä tarjous!
Hinta: 434 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu