Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Esimiehenä kuntayhtymässä -koulutusohjelma

Koulutusohjelma sisältää kolme videokoulutusta.

Kuntayhtymissä työskentelevät esimiehet vastaavat kiinnostavasta ja laajasta kokonaisuudesta. Työskentely kuntayhtymän esimiehenä sisältää monesti laajan asiantuntijaorganisaation johtamistehtävää sekä hyvää substanssinhallintaa. Tässä koulutuksessa pohditaankin esimiestehtävässä tarvittavia henkilöstöhallinnon eri näkökulmia.

Koulutuksessa käsittelemme muun muassa esimiehen roolia työnantajan edustajana, tarkastelemme työsuhteen ja virkasuhteen eroja ja työnantajan sekä työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Koulutuksessa käydään läpi myös esimiehen näkökulmasta keskeisiä kohdat työehtosopimuksista.

Koulutuspäivät: 26.9. klo 9-11 (1/3), 3.10. klo 9-11 (2/3) ja 10.10. klo 9-11 (3/3)

OHJELMA

Esimiehenä kuntayhtymässä (OSA 1/3)
26.9. klo 9-11 videokoulutus

klo 9.00 Koulutusohjelma alkaa - tervetuloa koulutukseen!

Esimiesrooli – Mitä esimiehenä toimiminen edellyttää?
· Esimies työnantajan edustajana
-Esimiehen työkalut: lainsäädäntö, työehtosopimukset, ohjeet

Työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet kuntayhtymässä
· Mitä laissa säädetään oikeuksista ja velvollisuuksista?
-Oikeuskäytäntöä

Palvelussuhteet kuntayhtymässä
· Virkasuhde, työsuhde ja palvelussuhteiden erot

klo 11.00 Videokoulutus päättyy

---------------------------------------------------------------------------------------

Esimiehenä kuntayhtymässä (OSA 2/3)
3.10. klo 9-11 videokoulutus

klo 9.00 Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja sopimukset
(palkkaus, työaika, vuosiloma)
· Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen
· Palkkaus ja palkanmäärittely
· Vuosilomat, sairauslomat, virka- ja työvapaat

klo 11.00 Videokoulutus päättyy


-----------------------------------------------------------------------------------------

Esimiehenä kuntayhtymässä (OSA 3/3)
10.10. klo 9-11 videokoulutus

klo 9.00 Esimies, johtajuus ja työyhteisö
· esimiestyön merkitys työhyvinvoinnissa
· työsuojelu

Työelämän tietosuoja
· mitä esimiehen tulee huomioida tietosuojasta henkilöstöasioissa

klo 11.00 Videokoulutus päättyy


Koulutukset ovat etäkoulutuksia ja voit osallistua niihin mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan viimeistään 19.9.2019!

Koulutusohjelman hinta on 450 € / hlö + alv. 24%.

Jos organisaatiostasi on osallistujia 5 tai enemmän, pyydä tarjous!
Hinta: 558 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu