Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Esimiehenä kuntayhtymässä -koulutusohjelma

Koulutusohjelma sisältää kolme videokoulutusta.

Kuntayhtymissä työskentelevät esimiehet vastaavat kiinnostavasta ja laajasta kokonaisuudesta. Työskentely kuntayhtymän esimiehenä sisältää monesti laajan asiantuntijaorganisaation johtamistehtävää sekä hyvää substanssinhallintaa. Tässä koulutuksessa pohditaankin esimiestehtävässä tarvittavia henkilöstöhallinnon eri näkökulmia.

Koulutuksessa käsittelemme muun muassa esimiehen roolia työnantajan edustajana, tarkastelemme työsuhteen ja virkasuhteen eroja ja työnantajan sekä työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Koulutuksessa käydään läpi myös esimiehen näkökulmasta keskeisiä kohdat työehtosopimuksista.

Koulutuspäivät: 26.9. klo 9-11 (1/3), 3.10. klo 9-11 (2/3) ja 10.10. klo 9-11 (3/3)

OHJELMA

Esimiehenä kuntayhtymässä (OSA 1/3)
26.9. klo 9-11 videokoulutus

klo 9.00 Koulutusohjelma alkaa - tervetuloa koulutukseen!

Esimiesrooli – Mitä esimiehenä toimiminen edellyttää?
· Esimies työnantajan edustajana
-Esimiehen työkalut: lainsäädäntö, työehtosopimukset, ohjeet

Työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet kuntayhtymässä
· Mitä laissa säädetään oikeuksista ja velvollisuuksista?
-Oikeuskäytäntöä

Palvelussuhteet kuntayhtymässä
· Virkasuhde, työsuhde ja palvelussuhteiden erot

klo 11.00 Videokoulutus päättyy

---------------------------------------------------------------------------------------

Esimiehenä kuntayhtymässä (OSA 2/3)
3.10. klo 9-11 videokoulutus

klo 9.00 Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän perusteet ja sopimukset
(palkkaus, työaika, vuosiloma)
· Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen
· Palkkaus ja palkanmäärittely
· Vuosilomat, sairauslomat, virka- ja työvapaat

klo 11.00 Videokoulutus päättyy


-----------------------------------------------------------------------------------------

Esimiehenä kuntayhtymässä (OSA 3/3)
10.10. klo 9-11 videokoulutus

klo 9.00 Esimies, johtajuus ja työyhteisö
· esimiestyön merkitys työhyvinvoinnissa
· työsuojelu

Työelämän tietosuoja
· mitä esimiehen tulee huomioida tietosuojasta henkilöstöasioissa

klo 11.00 Videokoulutus päättyy


Koulutukset ovat etäkoulutuksia ja voit osallistua niihin mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutusohjelmaan viimeistään 19.9.2019!

Koulutusohjelman hinta on 450 € / hlö + alv. 24%.

Jos organisaatiostasi on osallistujia 5 tai enemmän, pyydä tarjous!
Hinta: 558 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu