Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Tiedonhallintamalli kunnassa – koska ja mitä käytännössä?

Uusi tiedonhallintalaki koskee julkisen hallinnon tiedonhallintaa, ja lailla edistetään viranomaisen tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. Lailla myös edistetään tietojärjestelmin ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Kiinnostavimpia kysymyksiä juuri nyt onkin, mitä ja miten asioita tulisi panna täytäntöön jokaisessa organisaatiossa?

Koulutuksessa käydään läpi sitä, mitä tiedonhallintamalli tarkoittaa, mitä siinä tulisi olla ja kuinka se on syytä laatia, jotta se palvelee aidosti organisaation toimintaa. Koulutuksessa pohditaan myös sitä, mitä kunnat voivat tehdä juuri nyt ja mihin tulee varautua?

Koulutus on tarkoitettu tietoasiain- ja asiakirjahallinnosta vastaaville, tietohallintajohtajille ja –päälliköille, tietoturvapäälliköille, hallintojohtajille sekä muille, jotka ovat vastuussa tiedonhallintamallin laatimisesta.

Kouluttajana toimii Jarkko Koivuniemi.

Palautetta vastaavasta koulutuksesta: "Esitelmän pitäjä oli hyvä! Kerrankin konkreettisia esimerkkejä."

OHJELMA:

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

Aikataulu ja uusi tiedonhallintalain tiedonhallintamalliin liittyvät seikat tiivistettynä: keskeisimmät ehdotetut muutokset ja uudistukset

Tiedonhallinnan kuvausvelvollisuus käytännössä

- Tiedonhallintoyksikkö ja sen vastuut tiedonhallinnassa ja kuvaamisessa

- Tiedonhallintamalli: funktio ja perustelut lain vaatimusten takana

- Mitä tiedonhallintamallissa kuvataan ja mitä aiemmin laadittuja kuvauksia voidaan hyödyntää

- Tiedonhallintamalliin liittyvät tietoturva- ja tietosuojakuvaukset

- Tiedonhallintamalliin vaikuttavien muutosten arviointi

Mistä kannattaa aloittaa?

- Tiedonhallintamallin laatimisen prosessi ja vaiheet

- Hyvän tiedonhallintamallin elementtejä

11.00 Koulutuksen päätös

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 25.10.2019.

RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50+, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi

Koulutuksen yhteyshenkilöt:
Koulutuksen ohjelma: Tuuli Tarukannel, tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi
Käytännön järjestelyt: Minttu Jäkälä, minttu.jakala@hallintoakatemia.fi

Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu