Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Arkistoinnin rooli uuden tiedonhallintalain muuttuessa

Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja velvoittaa julkista sektoria. Uusi yleislaki vastaa moniin tiedonhallintaa koskeviin avoimiin kysymyksiin, koskien mm. paperiaineistoa ja sähköistä arkistoa.
Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tiedonhallintalaki velvoittaa mm arvioimaan toimintaprosessien tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet, suunnittelemaan tietovarantojen hyödynnettävyys, ylläpitämään tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuntien arkistotoimen henkilöille (arkistosihteerit, arkistotoimesta vastaavat), johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille sekä rekisterien ja tietovarantojen parissa toimivat henkilöt kunnassa.
Kouluttajana toimii tieto- ja teknologia-arkkitehti Jarkko Koivuniemi.

OHJELMA

klo 14.00 Uusi tiedonhallintalaki, kenelle ja koska?

Tiedonhallintalain vaikutukset arkistoinnin toimintaan?
- suunnittelu- ja kuvausvelvollisuus
- VAHTI -suositukset

Uuden tietosuojalainsäädännön merkitys
- Tiedonhallinnan elinkaarikysymykset ja arkistointi

Asian- ja palvelunhallinta

Tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi
- AMS vs. TOS

Tietovarantojen hyödyntämisen

Tietoturvallisuusvaatimukset ja tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen
- turvallisuusluokittelu

Käyttöoikeudet ja sen varmistaminen

Käytönvalvonta ja lokitus arkistoinnin kannalta

Arkistoinnin olennaiset riskit käytännössä – miten vahvistaa tiedon turvallisuutta?

Tiedonhallintamalli, vaikutukset arkistointiin?

Muutosvaikutusten arviointi arkistoinnin kannalta

Uuden lain velvoitteet arkistoinnissa
- tietoturvallisuus
- julkisuusperiaatteen toteuttaminen
- hankinnat (mm. järjestelmät)

Tiedonhallinnan ohjauksen ja tuen perusteet

Muut erityislainsäädäntö

16.00 Koulutus päättyy

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 10.10.2019.

RYHMÄALENNUS
Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50+, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi

Koulutuksen yhteyshenkilöt:
Sisältö: Tuuli Tarukannel, tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi
Käytännön järjestelyt: Minttu Jäkälä, minttu.jakala@hallintoakatemia.fi

Koulutusarvostelu

Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu