Vertailu- ja pisteytysmekanismit julkisissa hankinnoissa (tallenne)

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Vertailu- ja pisteytysmekanismit julkisissa hankinnoissa (tallenne)

Tallenne 19.9.2019 järjestetystä koulutuksesta.

Kouluttajana Riku Heino.

Koulutuksen sisältö:

Tarjousten vertailun ja pisteyttämisen perusteet
- Mitä tarjouksissa vertaillaan ja miksi?
- Soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen kriteerit
- Hankinnan kohteen ja menettelyn vaikutus tarjousvertailuun
- Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet

Tarjousten vertailua koskevat oikeusohjeet
- Tasapuolisuus ja syrjimättömyys tarjousten vertailussa
- Tarjouspyynnön määritysten sitovuus

Laadun huomioiminen osana tarjousvertailua
- minkälaisia asioita saa ja kannattaa pisteyttää?
- käytännön esimerkit
- yleiset ongelmatilanteet

Hinnan pisteyttäminen
- erilaiset hintakomponentit ja niiden hyödyntäminen
- käytännön esimerkit
- yleiset ongelmatilanteet

Tallenne katsottavissa palvelussa 00:00 31.12.2021 asti

Hinta: 130 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu