aikaa alkuun

Mitä työsopimuksessa on sovittava?

  • Kouluttaja: Eija Väätäinen

Mitä työsopimuksessa on sovittava?

Työsopimus on työsuhteen keskeisin asiakirja. Uutta työsuhdetta solmittaessa on sovittava työnteon ehdoista, jotka voivat vaihdella työntekomuodoittain.

Standardoituja mallipohjia käytettäessä voi helposti hämärtyä, mistä työsopimuksessa pitää sopia yksilöllisesti erilaisissa työntekomuodoissa ja -tilanteissa. Tässä koulutuksessa käydään läpi, mitkä ovat työsopimuksen keskeiset ehdot, mitä työsopimukseen on ylipäätänsä kirjattava ja millaisista ehtdoista esimerkiksi uusissa työnteon muodoissa on sovittava työntekijän ja työnantajan kesken.

Kouluttajana toimii oikeustieteen maisteri Liisa Reunamäki.

Työsopimusta tehtäessä on hyvä muistaa, että kyseessä on sopimus, johon kirjatut ehdot sitovat.

Tärkeää on, että työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen molemmat osapuolet eli työntekijä ja työnantaja tietävät, mistä ovat sopineet eli heillä on sopimuksen sisällöstä yhteinen ymmärrys.

Koulutus on tarkoitettu kaikille työsopimuksia valmisteleville kuten henkilöstöjohdolle ja -asiantuntijoille, esimiehille, toimisto- ja palvelussuhdesihteereille.


Etäkoulutus 31.10.2019 klo 9-11.00
Ilmoittaudu koulutukseen 24.10.2019 mennessä.

Testaa yhteytesi 8.45

9.00 Koulutus alkaa

Työsopimuksessa sovittavat ehdot

-Työajasta sopiminen: osa-aikatyö, liukuva työaika, joustotyö…
-Työntekopaikasta sopiminen
-Palkka ja muut korvaukset: suuruus, määräytymisperuste, työaikapankki…
-Työsuhteen kesto: toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen
-Koeaika
-Työtehtävät ja tavoitteet
-Salassapitoa, kilpailukieltoa ym. koskevat kysymykset
-Työsuhteen päättäminen: irtisanomisaika, irtisanomisajan työvelvoitteet, työvälineiden palautus

Työsopimuksen sisältöä käsitellään koulutuksessa eritellen, mitä erilaisissa työnteon muodoissa on työsopimusta solmiessa huomioitava.

Klo 11.00 Koulutus loppuuHinta: 179.8 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

x

Eija Väätäinen


Tutustu myös

Miten toteutan yhteistoimintamenettelyn oikein ja rakentavasti ?

27.11.2019 klo 9.00-12.00 Tässä koulutuksessa käydään läpi, mitä yhteistoimintamenettelyssä on lain mukaan huomioitava ja miten neuvottelumenettely toteutetaan oikein ja rakentavasti. Koulutus on tarkoitettu kunnan henkilöstö- ja toimialajohdolle, esimiehille henkilöstöasiantuntijoille ja työntekijöille. Kouluttajana toimii oikeustieteen maisteri, OTM Liisa Reunamäki. >> Tutustu