aikaa alkuun

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Julkisuuslaissa tarkoitettujen viranomaisten hankinta-asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslain nk. yleisöjulkisuutta ja asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä. Julkisuuslain salassapitoperusteiden mukainen salassapitovelvollisuus kohdistuu asiakirjassa olevaan salassa pidettävään tietoon, ei salassa pidettävää tietoa sisältävään asiakirjaan kokonaisuudessaan.

Tässä koulutuksessa käydään läpi sitä, mitkä hankinta-asiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä ja miten julkisia hankintoja käsitteleviä asiakirjoja käsitellään oikein salassapitovelvollisuus huomioiden.

KOULUTTAJA

Kouluttajana toimii Annika Koskikare, julkisista hankinnoista innostunut juristi Hankintakumppanit Oy:stä. Annika on kerännyt kokemusta julkisista hankinnoista työskentelemällä markkinaoikeudessa valmistelijana. Työssään Annika auttaa asiakkaita kilpailutuksen kaikissa vaiheissa, selvittää oikeudelliset kysymykset ja hoitaa tarvittaessa myös markkinaoikeusprosessit.

OHJELMA

8.45 Voit testata yhteytesi toimivuuden

9.00 Koulutus alkaa

Hankinta-asiakirjojen julkisuus eri tilanteissa

Mikä määrittelee sen, ovatko hankinta-asiakirjat julkisia?
- Julkisuus suhteessa tarjoajiin
- Asiakirjojen yleisöjulkisuus
- Milloin asiakirjasta tulee julkinen?

Mikä kaikki on julkista?

Hankintayksikölle toimitettujen asiakirjojen julkisuus
- Hintatietojen julkisuus
- Miten vastata asiakirjapyyntöön?
- Hankintayksikön velvollisuudet ja tiedonsaantioikeus

Vinkit hankintayksikölle – muista nämä hankintailmoitusta laatiessasi

Markkinaoikeuden ratkaisuja asiakirjojen julkisuudesta

Kysymyksiä ja keskustelua

11.00 Koulutus päättyy


Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 10.12.


RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-100, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö:
koulutuspäällikkö Henri Yli-Salomäki
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu