aikaa alkuun

Tietoturva 2020

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Tietoturva 2020

Kuntien toimintaan ja tiedonhallintaan kohdistuu useita tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita. Osa niistä perustuu säädöksiin, osa muunlaisiin käytännön tarpeisiin. Jotta riittävä tietoturvallisuuden taso saavutetaan ja pidetään, tarvitaan hyvää tietoturvatietoisuutta ja toimintakulttuuria läpi koko organisaation. Tässä koulutuksessa käydään läpi, mitä se tarkoittaa kenen tahansa yksittäisen kuntatyöntekijän kannalta - sekä periaatetasolla että arjessa. Tämän koulutuksen Hallintoakatemia toteuttaa yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa!

Olet koulutuksen kohderyhmää, mikäli työssäsi käytät päätelaitteita tai tietovälineitä ja et ole saanut tietoturvakoulutusta viimeisen vuoden aikana.

- vastuullisen tietovälineiden käytön tietoturvapaketti

Koulutuksen tavoitteena on antaa päivitettyä tietoa osallistujalle siitä,

- mikä on tietoturvallisuuden merkitys organisaatiolle
- miten yksittäinen työntekijä kantaa oman tietoturvavastuunsa erilaisissa tilanteissa
- miten tietoturvallisuus liittyy henkilötietojen käsittelyyn
- miten toimitaan tietoturvan ja -suojan loukkaustilanteissa
- millaisia käytännön esimerkkitilanteita voi työssä tulla vastaan


OHJELMA:


klo 12.45 Voit halutessasi testata yhteyden toimivuuden

klo 13.00 Koulutus alkaa

- mistä tietoturvallisuus muodostuu
- tietoturvatyön tavoitteet
- käyttöoikeuksien hallinnan merkitys
- tietoturva vs julkisuus
- päätelaitteiden ja tietovälineiden tietoturvallinen käyttö
- salasanaturvallisuus
- tietoturva työpaikalla ja työpaikan ulkopuolella
- toiminta tietoturvan loukkaustilanteissa
- tietoturvan huomiointi henkilötietojen käsittelyssä
- toiminta tietoturvan tai -suojan loukkaustilanteissa
- esimerkkejä erilaisista arjen tilanteista

klo 15.00 Koulutus päättyy

Koulutuksen puolivälissä on n. 5 minuutin mittainen tauko.


Kouluttajana on DI Olli Nykänen. Olli toimii Kuntien Tierassa johdon asiantuntijana, erityisalueenaan tietohallinnon johtaminen. Hän työskentelee tietohallinnon asiantuntijakonsulttina useille Tieran omistaja-asiakkaille niin jatkuvien sopimusten kuin projektitoimeksiantojen puitteissa. Kaikkiaan Nykänen on toiminut lähes 20 vuotta tietohallinnon johtamistehtävissä etenkin julkishallinnossa, ja tässä yhteydessä vastannut usein myös organisaatioiden tietoturvatyön suunnittelusta ja johtamisesta. Myös Tierassa hän on tehnyt tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää konsultointityötä sekä kuntasektorille kohdennettuja ohjeistuksia.

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-9, hinta on 550 euroa (+ alv 24 %)
10-19, hinta on 1000 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1300 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1500 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1700 euroa (+ alv 24 %)
50-99, hinta on 1900 euroa (+ alv 24 %)
yli 100 henkilöä, pyydä tarjous

Kysyttävää? Ole yhteydessä:
pirjo.ala-hemmila@hallintoakatemia.fi tai
info@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179.8 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu