Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

PERUTTU! Kuntayhtymien esimiesten neuvottelutaidot

Esimiesten työ mielletään usein manuaaliseksi tehtävien jakamiseksi ja valvonnaksi. Nykyisin esimiestyö pitää kuitenkin enenevissä määrin sisällään neuvottelutilanteita. Varsinaiset neuvottelutilanteet vaihtelevat suuresti aina palkkaneuvotteluista johtoryhmätyöhön. Kaikissa näissä tilanteissa korostuvat esimiehen kyky neuvotella, esitellä päätöksiä, argumentoida, käydä dialogia ja vakuuttaa kuulijat.

Hyvän esimiestyön avain on vahva itsetuntemus ja omien vahvuuksien sekä heikkouksien tunnistaminen. Henkilökohtaisten toimintatyylien määrittäminen on yksi askel kohti parempaa itsetuntemusta ja saattaa parhaimmillaan tarjota sinulle neuvotteluvaltin haastavassa tilanteessa.

Koulutuskokonaisuuden aikana sinut ohjataan tekemään henkilökohtainen toimintatyylianalyysi, josta tulet saamaan henkilökohtaisen palautteen sekä palauteraportin ja mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä. Henkilökohtainen toimintatyylin tunnistaminen liitetään yhteen neuvottelu sekä esiintymistaitojen kanssa. Näin saat lisää työkaluja neuvottelukumppaneidesi ajattelutavan tunnistamiseen ja oman toiminnan suhteuttamiseen muiden ajattelutavan mukaisesti.

Koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta osasta. Näistä Keitä me olemme ja Vuorovaikutuksen merkitys julkisuuskuvaan ja DISC-palautekäytäntö muodostavat kokonaisuuden, joka keskittyy henkilökohtaisen toimintatyylin määrittämisen ympärille. Puolestaan Kuntayhtymien esimiesten neuvottelutaidot – Miten erottua edukseen toimii itsenäisenä osuutena, mikäli olet ensisijaisesti kiinnostunut neuvottelu- ja esiintymistaidoista. Alta löytyvät hinnat osakokonaisuuksille.

Kuntayhtymien esimiesten koulutuspäivässä kouluttajana toimii Marita Lehikoinen, joka on intohimoinen johdon ja työyhteisöjen valmentaja, coach, fasilitaattori ja kehittäjä. Hän luotsaa organisaatioita läpi muutostuskan, auttaa resurssien allokoinnissa, oivalluttaa johtoa johtamaan tilanteiden vaatimalla tavalla ja rohkeasti kokeilemaan erilaisia tapoja menestyä.

Keitä me olemme?


26.3.2020 kello 9-12


9.00 Aamupala


9.30 Ohjelma alkaa


Esimiehen elkeet

Mistä erottaa hyvän esimiehen?

Toimintatyylin huomioiminen esimiestyössä

Oman toimintatyylin tunteminen ja yhteensovittaminen muiden kanssa


DISC

Mistä on kysymys

Miten ja kuka voi hyötyä DISC:stä?

DISC:n ohjattu tekeminenErilaiset toimintatyylit neuvottelupöydässä

DISC-työkalun hyödyntäminen neuvotteluissa

Persoonat esitys- ja argumentointitilanteissa

12.00 Lounas

Kuntayhtymien esimiesten neuvottelutaidot – Miten erottua edukseen


26.3.2020 kello 13-16


13.00 Ohjelma jatkuu


Neuvottelutaidot

Argumentointi ja hyvä esitys

Esityksen kehystäminen ja tilannetaju

Vastahankoisuudesta myötämielisyyteen – Miten se saavutetaan?


Esiintymistaidot

Puheenparsi ja esiintyminen

Mitä sanot, kun et sano mitään?

Omien vahvuuksien hyödyntäminen


14.30 Iltapäiväkahvi

15.00 Ohjelma jatkuu


Neuvottelustrategia

Valmistautuminen ja taustatyö

Neuvottelukumppaneiden tuntemus

Neuvottelu- ja esiintymistaitojen yhteensovittaminen

Oppiminen


16.00 Ohjelma päättyy


Vuorovaikutuksen merkitys julkisuuskuvaan ja DISC-palautekäytäntö


27.3.2020 kello 9.30-12

9.30 Ohjelma alkaa


Mielikuvatyö

Missä ajassa ja paikassa tulee olla ja missä ei

Kuinka vaikutan muiden mielipiteeseen itsestäni

Pitääkö minun muuttaa itseäni?


Esimiehet kuntayhtymän keulakuvana

Kuka näkyy ja missä näkyy

Esimiehet ja työyhteisöstä lähtevä viestintä

Viestintävastuu


DISC-palautekäytäntö

Milloin saa palautteen ja mitä se pitää sisällään?

Mitä tuloksista tulee ajatella?


12.00 Ohjelma päättyy


Koulutus toimii parhaiten Google Chrome -selaimella - älä käytä Internet Exploreria. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ilmoittautumaan koulutukseen. Pääset koulutukseen Omat ilmoittautumiset -välilehden tai vahvistusviestissä tulevan linkin kautta (muistathan kirjautua sisään!). Voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti tilata laskun organisaatiollesi.

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-7, hinta on 650 euroa (+ alv 24 %)
8-10, hinta on 950 euroa (+ alv 24 %)
11-14, hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %)
15-19, hinta on 1250 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1600 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)
50-75 hinta on 2000 euroa (+ alv 24 %)
76-100 hinta on 2800 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö
Koulutuskoordinaattori, Lauri Vähätalo
040-7529717
lauri.vahatalo@hallintoakatemia.fi


Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu