aikaa alkuun

En bra beredning - Beredningens ABC

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

En bra beredning - Beredningens ABC

På kursen går vi igenom beredningens grunder. Vi går igenom beredarens roll, vad en god beredning består av och hur man bygger upp ett bra beslut.

13.00 Välkommen på kurs!

Vad hör till beredarens roll
· Tjänsteansvar; beredarens ansvar och föredragandes ansvar

Vad består en bra beredning av?
· God och kvalitativ beredning, vad säger lagen?
· När är ett ärende tillräckligt utrett?
· När behöver man höra parter och vilka är en parts rättigheter?

Hur bygger man upp ett bra beslut?
· Vad består en bra beredningstext av?

15.00 Kursen avslutas.

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg.
Erika Strandberg har lång erfarenhet av kommunförvaltning och har jobbat med förvaltningsfrågor inom flera olika sektorer. Erika är förvaltningschef i Kimitoöns kommun.

Kursen förverkligas som distansutbildning och du kan delta varifrån som helst där det finns en nätanslutning. Vi skickar en länk på e-post till dem som anmält sig till kursen. Via länken kommer du till
kursen som du kan följa med via video. För att delta behövs endast en fungerande nätanslutning.

KURSENS PRIS
155 euro + (moms 24%)/deltagare

GRUPPRABATT
Grupprabatt på basen av antalet deltagare:
5-7, pris 650 euro (+ moms 24 %)
8-10, pris 950 euro (+ moms 24 %)
11-14, pris 1100 euro (+ moms 24 %)
15-19, pris on 1250 euro (+ moms 24 %)
20-29, pris 1400 euro (+ moms 24 %)
30-39, pris 1600 euro (+ moms 24 %)
40-49, pris 1800 euro (+ moms 24 %)
50-75, pris 2000 euro (+ moms 24%)
76-100, pris 2800 euro (+ moms 24%)

Frågor? Kontakta: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu