Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

PERUUTETTU: En bra beredning - Beredningens ABC

På kursen går vi igenom beredningens grunder. Vi går igenom beredarens roll, vad en god beredning består av och hur man bygger upp ett bra beslut.

13.00 Välkommen på kurs!

Vad hör till beredarens roll
· Tjänsteansvar; beredarens ansvar och föredragandes ansvar

Vad består en bra beredning av?
· God och kvalitativ beredning, vad säger lagen?
· När är ett ärende tillräckligt utrett?
· När behöver man höra parter och vilka är en parts rättigheter?

Hur bygger man upp ett bra beslut?
· Vad består en bra beredningstext av?

15.00 Kursen avslutas.

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg.
Erika Strandberg har lång erfarenhet av kommunförvaltning och har jobbat med förvaltningsfrågor inom flera olika sektorer. Erika är förvaltningschef i Kimitoöns kommun.

Kursen förverkligas som distansutbildning och du kan delta varifrån som helst där det finns en nätanslutning. Vi skickar en länk på e-post till dem som anmält sig till kursen. Via länken kommer du till
kursen som du kan följa med via video. För att delta behövs endast en fungerande nätanslutning.

KURSENS PRIS
155 euro + (moms 24%)/deltagare

GRUPPRABATT
Grupprabatt på basen av antalet deltagare:
5-7, pris 650 euro (+ moms 24 %)
8-10, pris 950 euro (+ moms 24 %)
11-14, pris 1100 euro (+ moms 24 %)
15-19, pris on 1250 euro (+ moms 24 %)
20-29, pris 1400 euro (+ moms 24 %)
30-39, pris 1600 euro (+ moms 24 %)
40-49, pris 1800 euro (+ moms 24 %)
50-75, pris 2000 euro (+ moms 24%)
76-100, pris 2800 euro (+ moms 24%)

Frågor? Kontakta: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu