aikaa alkuun

Beslutsorganets sekreterare

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Beslutsorganets sekreterare

På kursen går vi igenom vad som hör till sekreterarens uppgifter och lagstiftningen som ligger bakom. Kursen är praktiskt inriktad och på kursen behandlas bl.a. de vanligaste förfaringssätten i olika mötessituationer. Kursens målgrupp är organens sekreterare i kommuner och samkommuner.

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg, som har över 15 års erfarenhet av kommunförvaltning och som fungerat som mötessekreterare i fullmäktige, kommunstyrelse och flera olika nämnder.

13.00 KURSEN BÖRJAR

Sekreterarens roll och uppgift i organet

DE VANLIGASTE MÖTESSITUATIONERNA OCH HUR MAN SKA GÅ TILLVÄGA
- Jäv
- Övertagningsrätt
- Omröstning
- Avvikande mening
- Mötets offentlighet

Protokollförande
- Särskilda situationer och hur de antecknas i protokollet
- Rättande av fel i ett beslut eller i ett protokoll
- Delgivning

15.00 KURSEN AVSLUTAS

Kursen förverkligas som distansutbildning och du kan delta varifrån som helst där det finns en nätanslutning. Vi skickar en länk på e-post till dem som anmält sig till kursen. Via länken kommer du till
kursen som du kan följa med via video. För att delta behövs endast en fungerande nätanslutning.

KURSENS PRIS
155 euro + (moms 24%)/deltagare

GRUPPRABATT
Grupprabatt på basen av antalet deltagare:
5-7, pris 650 euro (+ moms 24 %)
8-10, pris 950 euro (+ moms 24 %)
11-14, pris 1100 euro (+ moms 24 %)
15-19, pris on 1250 euro (+ moms 24 %)
20-29, pris 1400 euro (+ moms 24 %)
30-39, pris 1600 euro (+ moms 24 %)
40-49, pris 1800 euro (+ moms 24 %)
50-75, pris 2000 euro (+ moms 24%)
76-100, pris 2800 euro (+ moms 24%)

Frågor? Kontakta: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu