Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Beslutsorganets sekreterare

På kursen går vi igenom vad som hör till sekreterarens uppgifter och lagstiftningen som ligger bakom. Kursen är praktiskt inriktad och på kursen behandlas bl.a. de vanligaste förfaringssätten i olika mötessituationer. Kursens målgrupp är organens sekreterare i kommuner och samkommuner.

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg, som har över 15 års erfarenhet av kommunförvaltning och som fungerat som mötessekreterare i fullmäktige, kommunstyrelse och flera olika nämnder.

13.00 KURSEN BÖRJAR

Sekreterarens roll och uppgift i organet

DE VANLIGASTE MÖTESSITUATIONERNA OCH HUR MAN SKA GÅ TILLVÄGA
- Jäv
- Övertagningsrätt
- Omröstning
- Avvikande mening
- Mötets offentlighet

Protokollförande
- Särskilda situationer och hur de antecknas i protokollet
- Rättande av fel i ett beslut eller i ett protokoll
- Delgivning

15.00 KURSEN AVSLUTAS

Kursen förverkligas som distansutbildning och du kan delta varifrån som helst där det finns en nätanslutning. Vi skickar en länk på e-post till dem som anmält sig till kursen. Via länken kommer du till
kursen som du kan följa med via video. För att delta behövs endast en fungerande nätanslutning.

KURSENS PRIS
155 euro + (moms 24%)/deltagare

GRUPPRABATT
Grupprabatt på basen av antalet deltagare:
5-7, pris 650 euro (+ moms 24 %)
8-10, pris 950 euro (+ moms 24 %)
11-14, pris 1100 euro (+ moms 24 %)
15-19, pris on 1250 euro (+ moms 24 %)
20-29, pris 1400 euro (+ moms 24 %)
30-39, pris 1600 euro (+ moms 24 %)
40-49, pris 1800 euro (+ moms 24 %)
50-75, pris 2000 euro (+ moms 24%)
76-100, pris 2800 euro (+ moms 24%)

Frågor? Kontakta: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

Hinta: 192.2 €

Lataa aineisto

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia

Erika Strandberg


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu