aikaa alkuun

Upphandlingarnas ABC Vad borde alla veta...

  • Kouluttaja: Suomen Videokoulutus

Upphandlingarnas ABC Vad borde alla veta om kommunens upphandlingar?

Varje kommun får fritt ta beslut om vad kommunen behöver. Upphandlingsprocessen för kommunen måste dock följa förfaranderegler enligt upphandlingslagen. Lär dig grunderna i denna process för att undvika misstag.
I utbildningen går vi igenom grunderna för upphandlingsprocessen och beaktar följande exempelsituationer.
Vad skall beaktas i upphandlingsprocessens innehåll och hur kontrolleras genomförandet av ett kontrakt? Måste upphandlingskontrakt slutas skriftligt?
För små kommuner är utgångsläget för att konkurrensutsätta de offentliga upphandlingarna märkbart annorlunda än för större kommuner. Ibland kan exempelvis anbudsförfrågan bli obesvarad eller så motsvarar anbuden inte anbudsförfrågan. Vad skall man göra i dessa situationer? Utbildningen är för dig som ansvarar för upphandlingsprocesser eller är involverad i kommunens upphandlingsprocesser.


PROGRAM
8:45 Test av sändningen – testa att din förbindelse fungerar innan
kursen börjar.

9:00 Kursen börjar, välkommen med!


- Planering av upphandlingar och upphandlingsprocessen
- Marknadsundersökning
- Definition av upphandling
- Hur påverkar priset upphandlingsprocessen?

- Val av förfarande
- Olika förfarande
- Grunder för val av anbudsgivare
- Omvänd upphandling, s.k. fransk upphandling
- Ramavtal och gemensam upphandling i ett nötskal

- Hur innehållet i anbudsbegäran påverkar upphandlingskontraktet
- Vad är bra att ha med i anbudsbegäran och
upphandlingskontraktet?

- Vad avgör om upphandlingsdokumenten är offentliga?
- Offentlighet i förhållande till budgivarna
- Upphandlingsdokumentens offentlighet för allmänheten
- När blir upphandlingsdokumenten offentliga? Vad allt är offentligt?
- Prisinformationens offentlighet
- Hur svara på dokumentbegäran?

- Vilka villkor kan ändras under kontraktsperioden?
- Uppföljning av genomförande av kontrakt

- Måste upphandlingskontrakt slutas skriftligt?

11:00 Kursen avslutas

Under distansutbildningen finns det möjlighet att ställa frågor till utbildaren.

UTBILDARE:

Utbildaren Tanja Mansikka har över 20 års erfarenhet av varierande juridiska uppdrag. Mansikka fungerar idag som upphandlingsjurist i kommunen och ansvarar samtidigt för Hallintoakatemias juridiska tjänster.
Mansikka har tidigare arbetat som kommunjurist, jurist vid Kommunförbundet, i domstolen, i justitiekanslersämbetet, som åklagare, forskare och föreläsare vid universitet samt skött juridiska tjänster via sin advokatsbyrå.
Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Suomen Videokoulutus

Suomen Videokoulutus


Tutustu myös

Videokoulutuksen järjestämisen ABC

Sopii erinomaisesti koulutuksia järjestäville organisaatioille ja henkilöille >> Tutustu

Videokouluttamisen ABC

Sopii erinomaisesti uusille videokouluttajille >> Tutustu

Vauhtia vaikutusten arviointiin

Vaikutusten arviointi – pakkopullaa vai mahdollisuus kehittää entistä vaikuttavampia palveluita, toimintamalleja ja hankkeita? No, mahdollisuus tietenkin. Tässä ilmaisessa webinaarissa käydään arviointiprosessi läpi ja annetaan vinkkejä sen toteuttamiseen. Webinaari avaa koulutusten ja keskusteluiden sarjan, joka pureutuu vaikutusten arvioinnin menetelmiin ja niiden soveltamiseen organisaatioiden arkeen. >> Tutustu