aikaa alkuun

Työnteon eri muodot kunnissa työlainsäädännön näkökulmasta

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Työnteon eri muodot kunnissa työlainsäädännön näkökulmasta

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö palkataan joko virkasuhteeseen tai työsopimussuhteeseen. Myös näiden pääkategorioiden sisällä henkilöstö voi jakautua useisiin eri ryhmiin, kuten vakituisiin ja määräaikaisiin tai koko- ja osa-aikaisiin. Oikeussuhteen luonne ja erityispiirteet tulee huomioida työlainsäädäntöä sovellettaessa.

Koulutuksessa käydään läpi, miten työlainsäädäntö suhtautuu erilaisiin työsuhdejärjestelyihin ja kuinka ne tulee huomioida työ- tai palvelussuhdetta solmittaessa, tehtäviä järjesteltäessä tai työsuhdetta päätettäessä. Koulutus on suunnattu erityisesti henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijoille, jotka työskentelevät tehtävien uudelleen järjestelyn ja työlainsäädännön parissa.

Kouluttajana toimii Liisa Reunamäki, joka on työoikeuteen perehtynyt oikeustieteen maisteri. Hän työskentelee lakimiehenä asianajotoimistossa ja käsittelee päivittäin asiakkaiden kanssa työoikeuden ongelmatilanteita.

OHJELMA

8.45 Testaa yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Työsuhde ja virkasuhde
- Työlainsäädännön keskeinen sisältö
- Työsuhteen ja virkasuhteen keskeiset erot

Työsuhteen eri muodot
- Työnteon eri muotojen erityispiirteitä (osa-aikainen, sijainen, harjoittelija, vuokratyöntekijä…)
- Miten eri työsuhteet eroavat toisistaan lain näkökulmasta?

Ajankohtaiset kysymykset ja sudenkuopat
- Mitkä eri tyyppisiin palvelussuhteisiin liittyvät asiat helposti unohtuvat?
- Työlainsäädännön kehittyminen

11.00 Koulutus päättyy
Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu