Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Työnteon eri muodot kunnissa työlainsäädännön näkökulmasta

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö palkataan joko virkasuhteeseen tai työsopimussuhteeseen. Myös näiden pääkategorioiden sisällä henkilöstö voi jakautua useisiin eri ryhmiin, kuten vakituisiin ja määräaikaisiin tai koko- ja osa-aikaisiin. Oikeussuhteen luonne ja erityispiirteet tulee huomioida työlainsäädäntöä sovellettaessa.

Koulutuksessa käydään läpi, miten työlainsäädäntö suhtautuu erilaisiin työsuhdejärjestelyihin ja kuinka ne tulee huomioida työ- tai palvelussuhdetta solmittaessa, tehtäviä järjesteltäessä tai työsuhdetta päätettäessä. Koulutus on suunnattu erityisesti henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijoille, jotka työskentelevät tehtävien uudelleen järjestelyn ja työlainsäädännön parissa.

Kouluttajana toimii Liisa Reunamäki, joka on työoikeuteen perehtynyt oikeustieteen maisteri. Hän työskentelee lakimiehenä asianajotoimistossa ja käsittelee päivittäin asiakkaiden kanssa työoikeuden ongelmatilanteita.

OHJELMA

8.45 Testaa yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Työsuhde ja virkasuhde
- Työlainsäädännön keskeinen sisältö
- Työsuhteen ja virkasuhteen keskeiset erot

Työsuhteen eri muodot
- Työnteon eri muotojen erityispiirteitä (osa-aikainen, sijainen, harjoittelija, vuokratyöntekijä…)
- Miten eri työsuhteet eroavat toisistaan lain näkökulmasta?

Ajankohtaiset kysymykset ja sudenkuopat
- Mitkä eri tyyppisiin palvelussuhteisiin liittyvät asiat helposti unohtuvat?
- Työlainsäädännön kehittyminen

11.00 Koulutus päättyy
Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu