Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

PERUUTETTU: Mitä tehdä, jos kohtaa epäasiallista päätöksentekoon vaikuttamista kunnassa ?

Kunnallishallinnossa törmätään ajoittain epäasialliseen ja suunnitelmalliseen vaikuttamiseen, jonka tavoitteena on heikentää viranomaisten kykyä tai halua hoitaa tehtäväänsä ja näin häiritä esimerkiksi päätöksentekoprosessia. Voidaan puhua jopa maalittamisesta, mikä voi esiintyä esimerkiksi häirintänä, uhkailuna, perättömien väitteiden esittelynä ja levittämisenä tai toistuvina valituksina.

Kunnassa päätöksentekoon vaikuttaminen ilmenee usein lähes systemaattisena valittamisena päätöksistä tai päätöksentekoprosesseista. Mitä tässä tilanteessa kunnallishallinnossa voidaan tehdä? Kuinka vältytään turhautumiselta ja varovaisuudelta, jotka saattavat itsessään vaikuttaa päätöksentekoon? Koulutuksessa käsitellään, mitä laissa säädetään vaikuttamisesta ja millaisia pelimerkkejä kunnalla on käytettävissään kohdatessaan päätöksenteon häirintää sen eri muodoissa.

Koulutus on suunnattu erityisesti hallinnossa työskenteleville henkilöille, jotka työssään osallistuvat kunnalliseen päätöksentekoon. Koulutuksen jälkeen tunnistat vaikuttamisyritykset aikaisempaa paremmin ja tunnet lainsäädännön, jonka tehtävä on turvata päätöksen teon sujuvuus.

Kouluttajana toimii Liisa Reunamäki, joka on työoikeuteen perehtynyt oikeustieteen maisteri. Hän työskentelee lakimiehenä asianajotoimistossa ja käsittelee päivittäin asiakkaiden kanssa työoikeuden ongelmatilanteita, kuten häirintää.

OHJELMA

8:45 Voit testata yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Millä tavoilla päätöksentekoprosessiin voidaan yrittää vaikuttaa?
- Hyväksyttävä vaikuttaminen laissa
- Milloin vaikuttaminen tai häirintä on maalittamista?

Mitä voi tehdä, jos epäilee joutuneensa epäasiallisen vaikuttamisen kohteeksi?
- Tukeutuminen lakiin
- Mitä tulee kestää ja milloin on syytä turvautua oikeuskeinoihin?

Ennakointi ja suunnitelmallisuus vaikutusyritysten torjunnassa
- Päätöksenteon sudenkuopat
- Viestinnän ja prosessin suunnittelu
- Vaikutuspyrkimysten huomioon ottaminen hallinnossa

11.00 Koulutus päättyy

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-7, hinta on 650 euroa (+ alv 24 %)
8-10, hinta on 950 euroa (+ alv 24 %)
11-14, hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %)
15-19, hinta on 1250 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1600 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)
50-75 hinta on 2000 euroa (+ alv 24 %)
76-100 hinta on 2800 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö
Lauri Vähätalo
040-7529717
lauri.vahatalo@hallintoakatemia.fi
Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu