aikaa alkuun

Mitä tehdä, jos kohtaa kunnassa epäasiallista...

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Mitä tehdä, jos kohtaa kunnassa epäasiallista päätöksentekoon vaikuttamista?

Kunnallishallinnossa törmätään ajoittain epäasialliseen ja suunnitelmalliseen vaikuttamiseen, jonka tavoitteena on heikentää viranomaisten kykyä tai halua hoitaa tehtäväänsä ja näin häiritä esimerkiksi päätöksentekoprosessia. Voidaan puhua jopa maalittamisesta, mikä voi esiintyä esimerkiksi häirintänä, uhkailuna, perättömien väitteiden esittelynä ja levittämisenä tai toistuvina valituksina.

Kunnassa päätöksentekoon vaikuttaminen ilmenee usein lähes systemaattisena valittamisena päätöksistä tai päätöksentekoprosesseista. Mitä tässä tilanteessa kunnallishallinnossa voidaan tehdä? Kuinka vältytään turhautumiselta ja varovaisuudelta, jotka saattavat itsessään vaikuttaa päätöksentekoon? Koulutuksessa käsitellään, mitä laissa säädetään vaikuttamisesta ja millaisia pelimerkkejä kunnalla on käytettävissään kohdatessaan päätöksenteon häirintää sen eri muodoissa.

Koulutus on suunnattu erityisesti hallinnossa työskenteleville henkilöille, jotka työssään osallistuvat kunnalliseen päätöksentekoon. Koulutuksen jälkeen tunnistat vaikuttamisyritykset aikaisempaa paremmin ja tunnet lainsäädännön, jonka tehtävä on turvata päätöksen teon sujuvuus.

Kouluttajana toimii Liisa Reunamäki, joka on työoikeuteen perehtynyt oikeustieteen maisteri. Hän työskentelee lakimiehenä asianajotoimistossa ja käsittelee päivittäin asiakkaiden kanssa työoikeuden ongelmatilanteita, kuten häirintää.

OHJELMA

8:45 Voit testata yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Millä tavoilla päätöksentekoprosessiin voidaan yrittää vaikuttaa?
- Hyväksyttävä vaikuttaminen laissa
- Milloin vaikuttaminen tai häirintä on maalittamista?

Mitä voi tehdä, jos epäilee joutuneensa epäasiallisen vaikuttamisen kohteeksi?
- Tukeutuminen lakiin
- Mitä tulee kestää ja milloin on syytä turvautua oikeuskeinoihin?

Ennakointi ja suunnitelmallisuus vaikutusyritysten torjunnassa
- Päätöksenteon sudenkuopat
- Viestinnän ja prosessin suunnittelu
- Vaikutuspyrkimysten huomioon ottaminen hallinnossa

11.00 Koulutus päättyy

RYHMÄALENNUS

Ryhmäalennus osallistujien lukumäärän perusteella:
5-7, hinta on 650 euroa (+ alv 24 %)
8-10, hinta on 950 euroa (+ alv 24 %)
11-14, hinta on 1100 euroa (+ alv 24 %)
15-19, hinta on 1250 euroa (+ alv 24 %)
20-29, hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %)
30-39, hinta on 1600 euroa (+ alv 24 %)
40-49, hinta on 1800 euroa (+ alv 24 %)
50-75 hinta on 2000 euroa (+ alv 24 %)
76-100 hinta on 2800 euroa (+ alv 24 %)
Jos yli 100 osallistujaa, pyydä tarjous!

Koulutuksen yhteyshenkilö
Lauri Vähätalo
040-7529717
lauri.vahatalo@hallintoakatemia.fi
Hinta: 192.2 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu