aikaa alkuun

Kuntaviestijävalmennus - viestijänä muun työn ohella

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Kuntaviestijävalmennus - viestijänä muun työn ohella

Tuntuuko sinusta siltä, että viestinnän kehittäminen jää muun työsi jalkoihin? Löydät siinä kehittämisen kohteita, mutta et löydä aikaa kuin pieniin parannuksiin. Haluaisit viestintätehtävääsi suunnitelmarungon, jotta toteutus ja aikataulutus on sujuvaa.

Keneltä kysyt, kun kaipaat toista mielipidettä tai neuvoa kunnan viestintään liittyvissä kysymyksissä?

1.osa

Valmennus koostuu eri osista: viidestä live-webinaarista, yhdestä tai useammmasta pienestä, omaan viestintätehtävään liittyvästä työstä , materiaalista, käytävistä keskusteluista ja henkilökohtaisesta sparrauksesta. Jokainen osallistuja saa kouluttajalta henkilökohtaista palautetta haluamastaan asiasta yhden henkilökohtaisen sparrauskerran verran (n. 1 - 1,5 h).

Ennen valmennuksen alkua teemme jokaiselle osallistujalle alkukartoituskyselyn, jonka avulla toteutamme osallistujia parhaiten palvelevan koulutuskokonaisuuden.

Valmennus etenee teemoittain. Jokaiseen teemaan kuuluu webinaari, omaa työtä palveleva harjoitus sekä materiaalit. Mikäli et pääse osallistumaan live-webinaariin, käytettävissäsi on tallenne, jonka voit katsoa koko valmennusohjelman ajan, itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana. Henkilökohtaisen sparrauksen pääset varaamaan kouluttajaltamme heti ohjelman startattua sinulle sopivimpaan ajankohtaan keväällä 2020.

Valmennuksen teemat ovat:

1. Viestintäsuunnitelma ja tavoitteiden asettaminen. Oman
viestintätyöni tavoitteet. 1,5-2h 11.3.2020 klo 9-11
2. Viestintä ja osallistamista tukeva vuorovaikutus, webinaari 1,5-2h
25.3.2020 klo 9-11
3. Markkinointiviestintä ja kunnan brändityö, webinaari 1,5-2h
15.4.2020 klo 9-11
4. Työkalut, kanavat ja menetelmät viestintätyön tukena, webinaari
1,5-2h 6.5.2020 klo 9-11
5. Tuloksellisen viestinnän mittaaminen ja arviointi, webinaari 1,5-2h
27.5.2020 klo 9-11

Kokonaisuus kattaa kuntaviestinnän eri pääosa-alueet, mutta sisällöissä painotetaan osallistujien kehittämistarpeita.


Valmennusohjelma toteutetaan kokonaan etänä, joten osallistuminen on todella kätevää.

Valmennuksen jälkeen olet:
- kehittänyt omaan työhösi kuuluvaa viestintää useammalla
pienemmällä tai yhdellä viestintätehtävällä
- perehtynyt kuntaviestinnän pääosa-alueisiin ja
- suorittanut Kuntaviestinnän valmennusohjelman (todistus)

HINTA JA MUUT LISÄTIEDOT:

Koko valmennusohjelman hinta on 980 € ( + ALV 24%),
Early Bird -hinta on 875 euroa (+ alv 24 %) 24.2.2020 asti. Valmennuksen käytyäsi saat todistuksen osallistumisestasi (Kuntaviestijävalmennus)

Valmennuksen jälkeen sinulla on mahdollista hankkia lisäksi viestinnän jatkosparrausta henkilökohtaisen sparrauksen muodossa 500 euroa (+ alv 24 %) / 2 sparrauskertaa (n. 1 h/kerta).Ilmoittaudu valmennukseen mennessä.

KOULUTTAJA JA OHJELMAN SPARRAAJA

Valmentajana ja kouluttajana Merja Olari-Sintonen, MBA, FM

Merja on markkinoinnin, viestinnän ja brändityön moniammattilainen, jolla on laaja kokemus erilaisten organisaatioiden strategisista viestinnän kehittämistehtävistä.
Merja on viimeisimpänä rakentanut Fazer Food Servicesin kuntapäättäjämarkkinointia ja vaikuttamisen PR- ja sidosryhmätyötä sekä toiminut asiantuntijana eri projekteissa. Ennen Fazeria Merja toimi Innolinkin julkisen sektorin asiakkuuksien liiketoimintajohtajana. Asiakkainaan valtionhallinnon lisäksi iso joukko kuntia ja kaupunkeja. Merjalla on pitkä kokemus julkiselta sektorilta ja kuntien kanssa työskentelystä myös työtehtävissään Kuntaliitossa ja Lohjan kaupungilla.

Koulutus on kohdennettu kunnassa työskenteleville, joille kuntaviestintä on osa työtehtävää ja oman osaamisen kehittäminen tälläkin alueella kiinnostavaa.
Hinta: 880.4 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu