Kuntalaki sihteereille (tallenne)

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Kuntalaki sihteereille (tallenne)

Koulutuksen alussa perehdytään lyhyesti muun muassa kuntalain keskeisiin asiakirjoihin, jotka vaikuttavat sihteerityöhön kunnissa, kuten hallintosääntöön ja strategiaan. Koulutuksessa käsitellään sihteerityön näkökulmasta keskeisiä kokousasioita sekä käydään läpi myös pöytäkirjanpitoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja vinkkejä. Käsitellään myös tiiviisti kokouksen jälkitoimia kuten kuntalain mukaista tiedoksiantoa ja muutoksenhakua.

Tarkoituksena on käydä tiiviisti, mutta kattavasti oleelliset kunnan sihteerityössä vastaantulevat kuntalain pykälät sekä sen, miten ne vaikuttavat käytännön tilanteisiin. Koulutus on käytännönläheinen ja aihetta käsitellään käytännön esimerkkien kautta.

Koulutuksessa käsitellään kuntalakia erityisesti toimielimen sihteerin näkökulmasta, mutta koulutus sopii myös muunlaista sihteerityötä tekeville.

Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.

Tallenteen sisältö:

Keskeisimmät kunnan hallinnon asiakirjat kuntalaissa
Kokousmenettelyt ja sihteerinä kokouksessa
Toimielimen pöytäkirjavinkit kuntalain valossa
Päätösten tiedoksianto ja muutoksenhaku tiivistettynä

Tallenne katsottavissa palvelussa 00:00 31.12.2021 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu