Julkisuuslaki sihteereille (tallenne)

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Julkisuuslaki sihteereille (tallenne)

Koulutuksessa pohditaan sihteerityön näkökulmasta julkisuuslain keskeisiä asioita. Koulutuksessa käsitellään myös julkisuuteen ja salassapitoon vaikuttavia lakeja, ohjeita ja käytäntöjä. Pureudutaan muun muassa tiedonsaantioikeuksiin, tietojen käsittelyyn sihteerityössä ja käydään läpi tuoretta ratkaisukäytäntöä. Sihteerityössä on suuri merkitys sekä suullisella että asiakirjajulkisuudella.

Koulutuksessa pohditaan tiiviisti erilaisten tilanteiden ja materiaalien käsittelyä ja käyttäytymistä sihteerityössä. Koulutus on tietopaketti julkisuuslain keskeisistä asioista. Koulutus on käytännönläheinen ja aihetta käsitellään käytännön esimerkkien kautta.

Koulutus on tarkoitettu kunnan erilaisissa toimisto- ja sihteeritehtävissä toimiville. Näkökulma on erilaisten sihteeritehtävien kannalta keskeisissä asioissa.

Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.Tallenteen sisältö:

Toimisto- ja sihteerityön tilanteita julkisuuslain näkökulmasta
- Tiedonsaantioikeus ja tiedonantovelvollisuus
- Miten vastaan erilaisiin tietopyyntöihin?
- Asioiden julkisuus ja salassapito

Kokoukset ja asiakirjojen julkisuus – keskeiset vinkit kokoussihteerin näkökulmasta

Tallenne katsottavissa palvelussa 00:00 31.12.2021 asti

Hinta: 130 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu