Julkisuuslaki sihteereille (tallenne)

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Julkisuuslaki sihteereille (tallenne)

Koulutuksessa pohditaan sihteerityön näkökulmasta julkisuuslain keskeisiä asioita. Koulutuksessa käsitellään myös julkisuuteen ja salassapitoon vaikuttavia lakeja, ohjeita ja käytäntöjä. Pureudutaan muun muassa tiedonsaantioikeuksiin, tietojen käsittelyyn sihteerityössä ja käydään läpi tuoretta ratkaisukäytäntöä. Sihteerityössä on suuri merkitys sekä suullisella että asiakirjajulkisuudella.

Koulutuksessa pohditaan tiiviisti erilaisten tilanteiden ja materiaalien käsittelyä ja käyttäytymistä sihteerityössä. Koulutus on tietopaketti julkisuuslain keskeisistä asioista. Koulutus on käytännönläheinen ja aihetta käsitellään käytännön esimerkkien kautta.

Koulutus on tarkoitettu kunnan erilaisissa toimisto- ja sihteeritehtävissä toimiville. Näkökulma on erilaisten sihteeritehtävien kannalta keskeisissä asioissa.

Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.

Tallenteen sisältö:

Toimisto- ja sihteerityön tilanteita julkisuuslain näkökulmasta
- Tiedonsaantioikeus ja tiedonantovelvollisuus
- Miten vastaan erilaisiin tietopyyntöihin?
- Asioiden julkisuus ja salassapito

Kokoukset ja asiakirjojen julkisuus – keskeiset vinkit kokoussihteerin näkökulmasta

Tallenne katsottavissa palvelussa 00:00 31.12.2021 asti

Hinta: 139.5 €
Osta katseluoikeus

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Miten vastaan tietopyyntöön (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään konkreettisesti ja käytännönläheisesti tietopyyntöön vastaamista eri tilanteissa tietopyynnön saapumisesta muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa mennään suoraan asiaan ja sen aikana saat vinkkejä ja toimintaohjeita tietopyyntöjen käsittelyyn, julkisuuslain vaikutuksista eri tilanteisiin ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta sekä erilaisista tiedonsaantioikeuksista. >> Tutustu

Julkiset hankinnat teknisellä toimialalla (tallenne)

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Hankinnoissa tulee noudattaa periaatteita, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakirjojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Teknisellä toimialalla tehdään paljon monimutkaisia hankintoja - tämä koulutus tarjoaa tiivistetyn tietopaketin tarjouspyynnön laatimisesta hankintasopimuksen laatimiseen sekä muutoksenhakuun. Lisäksi käydään läpi esimerkkien avulla mahdollisia ongelmatilanteita. Koulutus soveltuu teknisen toimialan julkisista hankinnoista vastaaville sekä heille, jotka ovat mukana esimerkiksi valmistelevissa tehtävissä hankintaprosesseissa. Kouluttajana videotallenteella toimii Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heino. >> Tutustu