Koulutus on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Kuntakonsernin johtamisen käytännön tavat - hyviä esimerkkejä

Koulutuksessa käsitellään kuntakonsernin johtamiseen liittyviä käytännön esimerkkejä kuten:
- mitä hyviä tapoja on viedä viestiä konsernijohdon ja yhtiön ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden välillä
- mitkä ovat omistajaohjauksen keinoja, jotka ovat sallittuja, mutta myös toimivia kunnan ja kuntayhtiön näkökulmasta
- mitä konserniohjeessa on hyvä olla.

Kouluttajana toimivat Hallintoakatemian erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel ja Mikkelin konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

OHJELMA:

klo 13.45 testausaika - testaa, että etäyhteytesi toimii ennen kuin koulutus alkaa

klo 14.00 Koulutus alkaa

Konsernijohtamisen keinot: mikä on mahdollista?
Konseniohjauksen rajat; kuntalain ja osakeyhtiölain välinen suhde
Miten asetan hyvät tavoitteet konserniyhteisöille?
Minkälainen on hyvä konserniohje?


klo 15.00 Hyviä ja huonoja käytännön esimerkkejä konsernijohtamisesta ja omistajaohjauksesta

Mitkä ovat hyviä tapoja kuntien näkökulmasta ja mitkä kuntayhtiöiden näkökulmasta
Seuranta ja raportointi
Esimerkki: systemaattinen aktiivinen vuoropuhelu kunnan ja konserniyhtiöiden välillä Mikkelissä

Oma konsernijaosto vai jotain muuta


klo 16.00 Koulutus päättyy

Koulutus on tarkoitettu kuntien konsernijohdolle sekä kuntayhtiöiden ylimmälle johdolle (toimitusjohtajille, hallituksen jäsenille ym.).

Koulutus on etäkoulutus ja voit osallistua siihen mistä vain nettiyhteyden välityksellä. Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Ilmoittauduthan koulutukseen viimeistään 14.1.2018.

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi

Koulutusarvostelu

Hinta: 179.8 €

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Tuuli Tarukannel

Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
..

Olli Marjalaakso

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu