aikaa alkuun

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi arkea

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi arkea

Turvallisunen työ ympäristö on kaikkien etu. Vastuu ympäristön turvallisuudesta on jokaisella työntekijällä sekä esimiehellä. Turvallisuus itsessään muodostuu pienistä arjen teoista ja turvallisuusorientoituneesta ajattelusta. Esimerkiksi tavaroiden jättäminen paikkoihin, joihin ne eivät kuulu saattavat luoda vaaratilanteen, jota on vaikea ennakoida.

Koulutuksessa tarkastellaan keinoja puuttua ja tunnistaa vaaratilanteita sekä toimia näitä tilanteita kohdatessasi johdonmukaisella tavalla. Asioita tarkastellaan käytännön tasolla ja riskien hallintaan pureudutaan käytännön vaihtoehtoja esittelemällä läpi niin turvallisuushavaintojen tekemisen, niiden kirjaamisen ja havaittuihin ongelmiin puuttumisen kautta. Lisäksi sinulle kerrotaan teknisistä ratkaisuista, joilla voit edistää työyhteisön riskien hallintaa.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vastuussa työpaikan turvallisuuskäytäntöjen toimeenpanosta ja perehdyttämisestä. Koulutusta ei ole sidottu yhteen toimialaan ja tietynlaiseen työyhteisöön, vaan soveltuu työyhteisöille niin teollisuudessa kuin hallinnossa

OHJELMA

8.45 Testaa yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Turvallisuushavainto
- Milloin toiminta aiheuttaa vaaraa muille?
- Ennakointi

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi arkea
- Ympäristön tarkkailu ja puheeksi ottaminen
- Riskien hallinta erikokoisissa organisaatioissa

Turvallisuushavaintojen kirjaaminen ja ongelmien poistaminen
- Työyhteisölle soveltuvan työkalun valitseminen
- Toimenpidekirjanpito

11.00 Koulutus päättyy
Hinta: 155 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu