aikaa alkuun

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi arkea

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi arkea

Turvallinen työympäristö on kaikkien etu. Vastuu ympäristön turvallisuudesta on jokaisella työntekijällä sekä esimiehellä. Turvallisuus itsessään muodostuu pienistä arjen teoista ja turvallisuusorientoituneesta ajattelusta. Esimerkiksi tavaroiden jättäminen paikkoihin, joihin ne eivät kuulu saattavat luoda vaaratilanteen, jota on vaikea ennakoida.

Koulutuksessa tarkastellaan keinoja puuttua ja tunnistaa vaaratilanteita sekä toimia näitä tilanteita kohdatessasi johdonmukaisella tavalla. Asioita tarkastellaan käytännön tasolla ja riskien hallintaan pureudutaan käytännön vaihtoehtoja esittelemällä läpi niin turvallisuushavaintojen tekemisen, niiden kirjaamisen ja havaittuihin ongelmiin puuttumisen kautta. Lisäksi sinulle kerrotaan teknisistä ratkaisuista, joilla voit edistää työyhteisön riskien hallintaa.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vastuussa työpaikan turvallisuuskäytäntöjen toimeenpanosta ja perehdyttämisestä. Koulutusta ei ole sidottu yhteen toimialaan ja tietynlaiseen työyhteisöön, vaan soveltuu työyhteisöille niin teollisuudessa kuin hallinnossa

OHJELMA

8.45 Testaa yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Turvallisuushavainto
- Milloin toiminta aiheuttaa vaaraa muille?
- Ennakointi

Turvallisuushavainnot ja riskien hallinta osaksi arkea
- Ympäristön tarkkailu ja puheeksi ottaminen
- Riskien hallinta erikokoisissa organisaatioissa

Turvallisuushavaintojen kirjaaminen ja ongelmien poistaminen
- Työyhteisölle soveltuvan työkalun valitseminen
- Toimenpidekirjanpito

11.00 Koulutus päättyy
Hinta: 155 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uuden liikennepalvelulain vaikutukset koulukuljetushankintoihin (tallenne)

Asteittain voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki toi muutoksia myös lakisääteisten kuljetusten hankintoihin. Lakiuudistuksen yhteydessä esimerkiksi taksitaksat poistuivat, minkä huomiotta jättäminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa palveluhintojen nostoon. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia vaikutuksia uudella liikennepalvelulailla on julkisen hankinnan sisällön määrittelyyn. >> Tutustu

Milloin olen esteellinen kunnassa (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään esteellisyyttä eli jääviyttä. Koulutuksen aikana käydään läpi sekä luottamushenkilöiden että kunnassa työskentelevien tyypillisiä esteellisyystilanteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi miten esteellisyystilanteet ratkaistaan ja miten ne pöytäkirjataan. Koulutus on tarkoitettu kuntien valmistelijoille, esittelijöille ja toimielinten sihteereille. Koulutus sopii myös luottamushenkilöille, erityisesti toimielinten puheenjohtajille. >> Tutustu

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti (TALLENNE)

Koulutuksessa käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa kokoustilanteissa niin että varmistamme aina toimielimen kokouksen laillisuuden toteutumisen. >> Tutustu