aikaa alkuun

Työturvallisuus ja ergonomia kotihoidossa

  • Kouluttaja: Info Hallintoakatemia

Työturvallisuus ja ergonomia kotihoidossa

Kotihoidon työtä tehdään usein yksin ja suurelta osin asiakkaiden määrittelemissä ympäristöissä. Kotihoidon työntekijöiltä edellytetään tästä syystä suurta huomiota omaan turvallisuuteen sekä työasentoihin, sillä läheskään kaikkea ei voi ennakoida. Työntekijöiden jaksamisen kannalta on tärkeää, että jokainen tuntee olonsa niin fyysisesti kuin henkisesti turvalliseksi riippumatta vallitsevasta työympäristöstä.

Koulutuksessa työturvallisuuden ja työergonomian ammattilaiset tarttuvat erityisesti yksin tehtävän hoitotyön haasteisiin ja tarjoavat sinulle keinoja varautua ja ennakoida tulevia tilanteita. Näin voidaan välttyä kuormittavilta tilanteilta ja työssä jaksamista ei riskeerata. Eritoten kotihoitoa tekevät henkilöt tai kotihoidon esimiehet hyötyvät tästä koulutuksesta.

OHJELMA

8.45 Testaa yhteytesi

9.00 Koulutus alkaa

Kotihoidon työn erityispiirteet
- Tuntematon ympäristö ja ennalta arvaamaton asiakas
- Yksin tehtävän työn sudenkuopat

Ennakoiminen
- Fyysiseen kuormitukseen varautuminen ja työn suunnittelu
- Henkinen kuormittavuus yksin tehtävässä työssä

Haastavien tilanteiden purkaminen
- Työyhteisön tuki ja kriisityö
- Työnkierto ja asiakassuhteiden vahvistaminen

11.00 Koulutus päättyy
Hinta: 155 €
sis. alv 24%
Ilmoittaudu

Kouluttajat

Hallintoakatemia

Info Hallintoakatemia


Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. >> Tutustu

Muutoksenhaku teknisellä toimialalla

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan teknisellä toimialalla. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista teknisen toimialan päätöksistä ja muutoksenhausta. Koulutuksessa käydään esimerkiksi läpi, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutus sopii kaikille kuntien teknisen toimialan toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. >> Tutustu

Muutoksenhaku yleishallinnossa

Koulutuksessa käsitellään muutoksenhakua kunnan yleishallinnon näkökulmasta. Koulutuksen tarkoituksena on tuoda selkeästi esimerkkejä erilaisista yleishallinnon päätöksistä ja siitä kuinka päätöksiin haetaan muutosta, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten erilaiset päätökset annetaan tiedoksi. Koulutuksessa kerrataan myös tuoreimmat muutoksenhakuun vaikuttavat lakimuutokset ja oikeustapaukset. Koulutus sopii kaikille kuntien toimielimen sihteerinä työskenteleville, viranhaltijapäätöksiä tekeville taikka muutoksenhakuohjeista tai päätösten tiedoksiannosta vastaaville. Kouluttajana toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta. >> Tutustu